Finanssivalvonnalta pyyhkeitä kiinteistörahastojen arvonmäärityskäytännöille

Finanssivalvonnan tekemässä teema-arviossa havaittiin, että kiinteistörahastojen tulee sekä arvostuskäytännöissään että likviditeetinhallinnassaan varautua perusteellisemmin markkinamuutosten tuomiin haasteisiin.

Finanssivalvonnan tiedotteessa todetaan, että suomalaisten avoimien kiinteistörahastojen pääoma ja hallinnoitavat varat ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Rahastoilla ei ole vielä kokemusta tilanteista, joissa niillä ei ole maksuvalmiutta maksaa lunastuksia sijoittajille.

Yhtiöillä tulee olla nykyistä selkeämmät toimintamallit arvonmääritykseen. Finanssivalvonta ei pystynyt kaikkien vaihtoehtorahaston hoitajien kohdalla varmistumaan, että vastuujako kiinteistöarvioitsijan ja yhtiön välillä on selvä,  johdonmukainen arvonmääritysmenetelmien soveltaminen toteutuu,  salkunhoitajan riippumattomuus säilyy täysin arvonmäärityksen yhteydessä tai kiinteistönarvioitsijan ilmoittamia arvoja validoidaan tai verrataan omiin laskelmiin.

Lisäksi suurella osalla rahastoista on Finanssivalvonnan mukaan arvonmääritysprosessin dokumentoinnissa kehitettävää.  Vain muutama yhtiö oli dokumentoinut arvonmääritysprosessin sääntelyn vaatimalla yksityiskohtaisella tasolla.

Kuudelta rahastolta puuttui kokonaan erillinen rahastokohtainen arvonmäärityspolitiikka.

Usealla kiinteistörahastolla on puutteita stressitesteissä, joilla varmistetaan sen maksuvalmius. Puutteita oli esimerkiksi useamman oletuksen samanaikaisessa simuloinnissa.

Teema-arvion kohteena oli 13 yhtiötä ja niiden 21 kiinteistörahastoa. Vastaukset saatiin kaikilta yhtiöiltä.

Yhtiöiltä edellytetään toimenpiteitä

Arvonmääritystä koskevan sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että rahaston varojen arvo on määritelty johdonmukaisesti ja asianmukaisesti. Arvonmäärityksen järjestäminen rippumattomaksi salkunhoidosta on keskeistä näiden tavoitteiden turvaamiseksi ja eturistiriitojen välttämiseksi.

Maksuvalmiuden hallintaa koskevan sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että lunastukset voidaan hoitaa sijoittajille ennakkoon luvattuna ajankohtana. Sääntelyn mukaan stressitestejä on suoritettava säännöllisesti, jotta rahaston maksuvalmiudesta voidaan varmistua niin tavanomaisissa kuin poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa.

Finanssivalvonta on tehnyt havaintoja, jotka edellyttävät toimenpiteitä yhtiöiltä. Finanssivalvonta tulee seuraamaan yhtiöiden jatkotoimenpiteitä arvonmäärityskäytäntöihin ja likviditeetinhallintaan liittyen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Finanssivalvonnalta pyyhkeitä kiinteistörahastojen arvonmäärityskäytännöille”

Vastaa