Kokeile kuukausi maksutta

Pirkanmaan rakentamisen suhdannetilanne on vahva, asuntolupiakin on ollut taas runsaasti

Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on tuoreen barometrikyselyn mukaan vahva, vain lievästi heikompi kuin vuonna 2018, Forecon kertoo.

Raitiotien rakentaminen on osaltaan lisännyt Tampereen infrarakentamista. Havainnekuvassa ratikka kulkee Tampereen keskustassa. Kuva: Raitiotieallianssi

Suhdannetilanne Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalan yrityksissä oli lokakuussa 2019 edelleen erinomainen kaikilla toimialoilla.

Suhdannehuippu oli vuonna 2018. Valtaosa, kaksi kolmasosaa vastaajayrityksistä kokee tilanteen hyvänä tai erittäin hyvänä ja vain 2 prosenttia heikkona.

Paras tilanne tällä hetkellä on suunnittelijoilla. Pirkanmaan suunnitteluyritysten koko 2010-luvun jatkunut vahva kasvutrendi jatkuu edelleen. Töitä tehdään runsaasti myös Pirkanmaan ulkopuolelle.

Rakennusyritysten suhdannetilanne on edelleen vähintään tyydyttävä, vaikkakin hieman heikompi kuin muilla osasektoreilla. Rakennus- ja kiinteistöalan yritykset ennakoivat liikevaihtonsa kasvavan kuluvana vuonna 3 prosenttia.

Suhdanneodotukset rakennusalan yrityksissä Pirkanmaalla ovat kuitenkin selvästi laskusuuntaiset. Vuodesta 2020 on kuitenkin tulossa edelleen kohtuullisen hyvä. Tilanteen heikkenemistä ennakoi vajaa 40 prosenttia ja paranemista vajaa 10 prosenttia vastaajista.

Heikkenevistä suhdanneodotuksista huolimatta yritykset arvioivat liikevaihdon kasvavan ensi vuonna 3 prosenttia ja työvoimamääränsä 5 prosenttia.

Keskeiseksi ongelma-alueekseen kyselyyn vastanneet yritykset kokevat edelleen työvoiman saatavuuden. Kysynnän riittävyys ja hintakilpailu ovat nousseet toimintakapeikkoina. Parhaat näkymät ensi vuodelle ovat kyselyn mukaan rakennusyrityksissä ja suunnittelutoimistoissa.

Korjausrakentaminen kääntyy kasvuun

Forecon ennakoi, että rakentaminen Pirkanmaalla kasvaa kuluvana vuonna 1 prosentin ja vähenee ensi vuonna 2 prosenttia. Kehitys on hieman koko maata myönteisempi. Koko maan rakentamiselle ennakoidaan tälle vuodelle -2 ja ensi vuodelle -0,5 prosentin kehitystä.

Väheneminen on melko pientä nykyinen hyvä tilanne huomioiden.

Uudisrakentamisen sekä maa- ja vesirakentamisen kehitys Pirkanmaalla on ollut vuodesta 2015 lähtien myönteisempää kuin Suomessa keskimäärin. Korjausrakentaminen on samaan aikaan vähentynyt ja mennyt koko maata heikommin.

Korjausrakentaminen määrä kääntyy Foreconin mukaan kasvuun ja kasvaa sekä kuluvana että ensi vuonna noin 1,5 prosenttia. Toimitilarakentamisen määrä kasvaa Pirkanmaalla tänä vuonna, mutta kääntyy selvään laskuun ensi vuonna. Uusien rakennushankkeiden aloitusten kääntyminen laskuun kuluvana vuonna Pirkanmaalla alkaa näkyä alan liikevaihdossa ja työllisyydessä ensi vuonna.

Lupia ja aloituksia taas runsaasti

Uusien asuntojen rakentaminen on toiminut viime vuodet rakentamisen kasvuveturina Pirkanmaallakin. Asuntorakentaminen on painottunut maakunnan sisällä entistä enemmän Tampereelle.

Keskeinen tekijä asuntorakentamisen kasvussa on lisääntynyt kiinnostus asuntosijoittamiseen. Sijoitusasuntojen kauppa on käynyt hyvin myös kuluvana vuonna. Monet ammattisijoittajat painottavat toimintansa vain suurimpiin kasvukeskuksiin ja Tampere on niiden joukossa. Uusien vuokra-asuntojen määrä onkin voimakkaassa kasvussa.

Kerrostalojen lupa- ja aloitusmäärä väheni Tampereella voimakkaasti alkuvuonna 2019, mutta kesän jälkeen lupia ja aloituksia on ollut taas runsaasti. Koko vuoden asuntoaloitukset vähenevät Foreconin mukaan viime vuodesta noin 15 prosenttia.

Uusia asuntoja valmistuu kuitenkin markkinoille kasvava määrä kuluvana ja ensi vuonna.

Pirkanmaalla aloitetaan kuluvana vuonna noin 4 600 ja Tampereella reilun 3 000 uuden asunnon rakentaminen.

Infralla menee lujaa

Infrarakentamisen määrä on Pirkanmaalla korkealla tasolla ja kasvaa Foreconin mukaan edelleen vahvasti, noin 5 prosenttia sekä tänä että ensi vuonna. Rakenteilla on poikkeuksellisen paljon suuria hankkeita, muun muassa raitiotie, Kansi ja Areena, Sulkavuoren puhdistamo sekä siihen liittyvät kunnallistekniikkatyöt.

Pirkanmaan rakennusbarometrikysely toteutettiin lokakuussa 2019 ja siihen vastasi 44 kiinteistö- ja rakennusalan yritystä Pirkanmaan alueelta.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Pirkanmaan rakentamisen suhdannetilanne on vahva, asuntolupiakin on ollut taas runsaasti”

  1. Tampereen rakennuslupien määrän lisääntyminen ei ole vielä ehtinyt näkymään pöytäkirjoissa. Niistä ilmenee vain muutama rakennuslupa. Mutta ei hätää: puretaan koko kaupunki ja rakennetaan uudestaan. Kuten Otavallankatu 8.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat