Kokeile kuukausi maksutta

Rakennusalan teekkarit tienasivat viime kesänä hieman enemmän kuin vuosi sitten

Omalla alallaan työskennelleiden rakennetun ympäristön alan teekkareiden bruttopalkka kesätöissä oli keskimäärin 2230 euroa kuussa, joka oli vuoden takaiseen verrattuna noin 40 euroa enemmän. Tämä käy ilmi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin kesätyökyselyn tuloksista.

Noin kolmasosa kertoi palkkatason määräytyneen teekkaripalkkasuosituksen mukaisesti. Työantajat olivat noudattaneet suosituspalkkaa selvästi edellisvuotta tarkemmin, jolloin palkka määräytyi sen pohjalta vain noin viidenneksellä. Selvästi teekkaripalkkasuositusta alhaisempaa palkkaa saivat 2 ja 5 vuotta opintojaan suorittaneet, joiden ansiot jäivät kuukaudessa keskimäärin 200 euroa suositusta alhaisemmiksi. Palkkaansa sopivana tai jopa korkeana piti kuitenkin kolme neljästä vastaajasta.

Edelleen naiset ansaitsivat kesätöissäkin vähemmän kuin miehet. Palkkaero oli kuitenkin hieman kaventunut edellisvuodesta. Miehet saivat nyt keskimäärin noin kahdeksan prosenttia korkeampaa palkkaa, kun lukema oli edellisvuonna yhdeksän prosenttia. Naiset saivat parempaa palkkaa vain sinä vuonna, kun he eivät olleet opiskelleet alalla vielä vuottakaan – kaikkina muina vuosina miesten kesätyöpalkka oli parempi.

Naiset myös pääsivät kesäksi opintojaan sivuaviin töihin aavistuksen miehiä harvemmin osuuden ollessa naisilla 67 ja miehillä 70 prosenttia.

Pääasiallisesti työ oman alan töissä liittyi suunnitteluun, rakennustyöhän ja työnjohtotehtäviin. Kesätyöt kehittivät eniten oman alan käytännön osaamisessa, ongelmanratkaisutaidoissa, ihmissuhde- ja ryhmätyötaidoissa, ohjelmistojen ja muiden perustyökalujen käytössä sekä tiedonhaussa, analyyttisessa ja kriittisessä ajattelussa. Opiskelijat kokivat töistä saatujen tietojen ja taitojen tukevan jäljellä olevia opintoja keskimäärin kiitettävästi.

Enemmistö teekkareista oli tyytyväisiä kesätyötehtäviinsä

Pääosin teekkarit olivat tyytyväisiä työtehtävien haastavuuteen ja vaihteluun sekä saatuun ohjaukseen. Kesätyötehtävät saivatkin nelosta huonomman kokonaisarvosanan vain joka neljänneltä teekkarilta, eli opiskelijoista kolme neljästä antoi kesätyölleen arvosanan neljä tai viisi.

Kiinteistö- ja rakentamisalan opiskelijat rankkasivat kiinnostavimpien työnantajien top 5:n joukkoon Rambollin, A-Insinöörit, Swecon, YIT:n ja Pöyryn. Syyt yrityksen houkuttelevuuteen liittyivät suurimmalla osalla vastaajista kiinnostukseen yrityksen hankkeita kohtaan, yrityksen tuntemiseen entuudestaan sekä kokemukseen siitä, kuinka tarjotut työtehtävät sopivat itselle.

Syksyllä RILin opiskelijajäsenilleen lähettämä kysely keräsi yhteensä 280 vastausta rakennetun ympäristön alan teekkareilta. Vastaajista noin 84 prosenttia opiskeli Tampereen yliopistossa tai Aalto-yliopistossa, noin 14 prosenttia Oulun yliopistosta ja noin kaksi prosenttia LUT-yliopistossa. Oman alan töissä olleista aktiivisimmin vastasivat nykyiset 2.-5. vuoden opiskelijat.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennusalan teekkarit tienasivat viime kesänä hieman enemmän kuin vuosi sitten”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat