Asunnonostoaikeet vähentyneet tammikuussa – peruskorjausaikeet ennallaan

Kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt hieman tammikuussa, ilmenee Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimuksesta.

Kuluttajien luottamusindikaattori on tammikuussa -4,6, kun se oli joulukuussa -4,2 ja marraskuussa -5,0. Viime vuoden tammikuussa luottamusindikaattori sai arvon -2,4. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä arviot kuluttajan oman talouden nykytilasta ja rahankäytöstä kestotavaroihin ovat heikentyneet hieman tammikuussa joulukuuhun verrattuna. Sen sijaan odotukset oman ja Suomen talouden lähitulevaisuudesta ovat parantuneet aavistuksen. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden luottamusindikaattorin osatekijät ovat heikentyneet, lukuun ottamatta vuodessa lisääntyneitä rahankäyttöaikeita.

Tammikuussa kuluttajien kuva omasta taloudestaan on kaikkiaan hyvä, kun taas näkemykset rahankäytöstä ja varsinkin Suomen talouskehityksestä ovat heikot.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. tammikuuta 1063 Suomessa asuvaa ihmistä.

Asunnonostoaikeet painuneet

Kuluttajien asunnonostoaikeet ovat vähentyneet reippaasti joulukuusta, jolloin ne olivatkin lähes ennätystasolla. Kotitalouksista 13,3 prosenttia ilmoittaa nyt suunnittelevansa uuden asunnon ostoa 12 kuukauden sisällä. Asunnon ostoa kaavailevien kotitalouksien osuus oli kuukausi sitten 16,4 prosenttia.

Laskusta huolimatta Tilastokeskus kuvaa asunnonostoaikeita edelleen valoisiksi. Tämä näkymä on saatu siten, että saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta on verrattu keskihajontaan. Vuodesta 1995 tehdyn tutkimuksen keskiarvolukema on 12,5. Koko tutkimushistorian maksimilukema on 16,5, eli joulukuun lukema jäi siitä vain hivenen.

Peruskorjausaikeet ennallaan

Sen sijaan kuluttajien asuntojen peruskorjausaikeet ovat pysyneet kutakuinkin ennallaan. Tuoreen kyselyn vastaajista 19,6 prosenttia aikoo peruskorjata asuntoaan vuoden sisällä. Kuukautta aiemmin lukema oli 19,5 prosenttia.

Myös peruskorjausaikeita Tilastokeskus kuvaa valoisiksi. Niiden osalta tutkimuksen keskiarvolukema on 17,3 prosenttia.

Muuttunut tutkimus

Tilastokeskus uudisti kuluttajien luottamuksen tutkimista toukokuussa ja vaihtoi samalla tutkimuksen nimen kuluttajabarometrista kuluttajien luottamustutkimukseksi. Tutkimuksessa on tapahtunut useita muutoksia. Kuluttajabarometrin tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla vuodesta 1987 lähtien. Toukokuusta alkaen kuluttajien luottamustutkimus on tehty niin sanotulla yhdistelmätiedonkeruulla: puhelinhaastattelujen lisäksi itse täytettävällä verkkolomakkeella. Myös tutkittavien perusjoukon ikäjakauma on hieman muuttunut.

Näistä muutoksista huolimatta Tilastokeskus on joulu-tammikuun aikana julkaissut uudestaan tasokorjattuina ja tarkistettuina Kuluttajien luottamus -tilastojen vuodesta 1995 alkavat pitkät aikasarjat.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Asunnonostoaikeet vähentyneet tammikuussa – peruskorjausaikeet ennallaan”

Vastaa