Sijainti, sijainti ja sijainti ei päde enää vuokra-asunnon valinnassa – Näitä asioita vuokralaiset arvostavat eniten

Realia Management teetti tutkimuksen vuokralla asuvien suomalaisten arvostuksista ja asunnon valintakriteereistä.

Kuva: Anne Kurki

Realia Management teetti IRO Researchillä tutkimuksen, jossa selvitettiin, millaisista syistä suomalaiset valitsevat asumismuodokseen vuokra-asumisen ja millaisia asioita he arvostavat vuokra-asuntoa valitessaan.

Tiedotteen mukaan 59 prosenttia tutkimukseen vastanneista vuokralla asuvista kertoi valinneensa vuokra-asumisen siksi, että se sopii heidän nykyiseen elämäntilanteeseensa.

Ennen kaikkea arvostettiin mahdollisuutta vaihtaa asuntoa joustavammin, mutta toisaalta reilu puolet ilmoitti, että heillä ei ole varaa omistusasuntoon.

Tiedotteen mukaan vuokralla asuvat kertoivat arvostavansa vuokra-asumisessa mahdollisuutta vaihtaa asuntoa omistusasuntoa joustavammin. Reilu puolet vastaajista kertoi arvostavansa sitä, ettei heidän tarvitse kiinnittää pääomaa asumiseen.

”Moni muuttaa tänä päivänä työn tai opiskelujen perässä ja tällöin vuokra-asunto on useimmiten omistusasuntoa helpompi asumismuoto. Erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa arvostetaan mahdollisuutta vaihtaa asuntoa helposti. Asumiseen ei haluta sitoa paljoa pääomaa vaan se käytetään mieluummin muuhun”, Realia Managementin asuntovuokrauspalveluiden johtaja Jussi Lindholm sanoo.

Runsas puolet vastaajista ilmoitti myös, ettei heillä ole varaa omistusasuntoon ja he ovat tästä syystä valinneet vuokra-asumisen. Vastaajista 22 prosenttia kertoi, etteivät he halua sitoutua omistusasuntoon ja siksi vuokra-asunto on heille paras vaihtoehto.

Vuokran suuruus vaikuttaa eniten

Tutkimuksessa pyydettiin vastaajia arvioimaan, kuinka tärkeitä eri tekijät olivat heille vuokra-asuntoa valittaessa. Tärkein valintakriteeri oli vuokran suuruus; sitä piti tärkeänä 90 prosenttia vastaajista.

”Tämä on luonnollinen tulos, sillä asumiskulut muodostavat suuren osan ihmisten kuukausittaisista menoista. Vuokran suuruuden jälkeen tärkein valintakriteeri vastaajille oli hieman yllättäen asunnon viihtyvyys. Eli perinteinen ”sijainti, sijainti ja sijainti” ei enää pädekään vuokra-asuntoa valittaessa”, Lindholm kertoo.

Asuinalueen viihtyisyyttä piti tärkeänä 69 prosenttia, palveluiden läheisyyttä 62 prosenttia ja liikenneyhteyksiä 58 prosenttia vastaajista.

Vuokralla asujista 54 prosenttia uskoi asuvansa vuokralla myös viiden vuoden kuluttua. Neljännes vastaajista uskoi asuvansa viiden vuoden kuluttua omistusasunnossa. Vastaajista kolme neljästä oli asunut edellisessäkin asunnossaan vuokralla.

Tutkimuksen toteutus

IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin.

Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1 000. Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 22.11.-1.12.2019. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan noin + 3,2 prosenttiyksikköä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Sijainti, sijainti ja sijainti ei päde enää vuokra-asunnon valinnassa – Näitä asioita vuokralaiset arvostavat eniten”

Vastaa