Kokeile kuukausi maksutta

Bonavan ilmastotavoitteet saivat virallisen hyväksynnän

Bonava on ensimmäinen asuntorakennuttaja Euroopassa, joka on saanut virallisen hyväksynnän ilmastotavoitteisiinsa Science Based Targets initiativesilta (SBTi).

Science Based Targets initiative (SBTi) on hyväksynyt Bonavan ilmastotavoitteet. Bonava on ensimmäinen asuntorakennuttaja Euroopassa, joka on saanut virallisen hyväksynnän.

Bonava sitoutuu vähentämään kokonaisilmastovaikutuksiaan 50 prosentilla ja näin edistää osaltaan IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin tavoitetta pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Ilmastotavoitteessaan Bonava sitoutuu vähentämään 50 prosentilla kasvihuonekaasupäästöjä yrityksen koko arvoketjussa jokaista rakennettua Bonava-kotia kohden vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 lähtötasoon verrattuna.

”Meillä on nyt hyväksytyt tieteelliset tavoitteet, jotta voimme edistää ilmaston lämpenemisen rajoittamista ja pyrimmekin vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi seuraavan vuosikymmenen aikana. Kestävä ja kannattava asuntotuotanto asettaa korkeita vaatimuksia muutokselle ja nyt hyväksytyt tavoitteemme tukevat johdonmukaista työtämme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”, sanoo Bonava Suomen kestävän kehityksen päällikkö Riikka Pitkälä.

Viimeisen kahden vuoden aikana Bonava on tutkinut ja kartoittanut toimintansa suoria ja epäsuoria ilmastovaikutuksia. Yksi keino ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on yhtiön aikomus kehittää toimintatapoja kohti kiertotaloutta. Lisäksi kehitetään uusia, innovatiivisia rakennusmenetelmiä ja materiaalivalintoja. Muita tapoja vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ovat kestävä maankäyttö ja siirtyminen koko arvoketjun osalta uusiutuvaan energiaan ja polttoaineeseen.

Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite (SBT) on yhteishanke CDP:n (the Carbon Disclosure Project), YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact), maailman luonnonvarainstituutin WRI:n (World Resources Institute) ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) välillä. Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite perustuu tieteelliseen laskentamenetelmään, jolla varmistetaan, että yritysten tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksessa allekirjoitettujen tavoitteiden kanssa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Bonavan ilmastotavoitteet saivat virallisen hyväksynnän”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat