Espooseen valmistuu kolme koulua PPP-mallilla

Mallissa kaupunki solmii palvelusopimuksen hankeyhtiön kanssa. Yhtiö vastaa palveluntuottajana kokonaisuudessaan hankkeesta; se suunnittelee ja rahoittaa kohteen, hakee tarvittavat luvat ja rakentaa sen.

 

Espoo rakennuttaa seuraavien neljän vuoden aikana yhteensä kahdeksan koulua ja päiväkotia uudenlaisella mallilla, jossa yksityinen hankeyhtiö toteuttaa kohteet sekä vastaa niiden ylläpidosta 20 vuoden ajan.

Kolme ensimmäistä kohdetta ovat Pohjois-Tapiolan yhtenäiskoulu, Perkkaan koulu ja nuorisotila sekä Nauriskasken koulu ja ne valmistuvat vuonna 2022.

Kohteiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota esteettömyyteen ja käyttöturvallisuuteen. Rakennuksissa on huomioitu kunkin hankkeen lähiympäristön ominaispiirteet esimerkiksi rakennusten materiaalien ja värimaailman osalta. Kouluihin toteutetaan maalämpö, minkä lisäksi tehdään varauksia aurinkopaneeleille.

Uusi malli kannustaa kestäviin ratkaisuihin

Public Private Partnership -malliksi (PPP) nimetyssä toimintatavassa kaupunki solmii palvelusopimuksen hankeyhtiön kanssa. Yhtiö vastaa palveluntuottajana kokonaisuudessaan hankkeesta; se suunnittelee ja rahoittaa kohteen, hakee tarvittavat luvat ja rakentaa sen.

Lisäksi yhtiö vastaa kohteen ylläpidosta koko sopimuskauden ajan. Kohteen valmistuttua kaupunki maksaa hankeyhtiölle palvelumaksua, joka kattaa koulun tai päiväkodin toteutus- ja ylläpitokustannukset.

Useita kohteita sisältävän kokonaisuuden myötä kaupungin resursseja vapautuu yksittäisten hankkeiden valmistelusta muuhun toimintaan. Pääosa riskeistä on siirretty palveluntuottajalle, joten malli kannustaa pitämään kiinni aikataulusta ja tekemään kustannustehokkaita ratkaisuja. Kohteet palautuvat hyvässä kunnossa kaupungin hallintaan sopimuskauden päättyessä.

PPP-malli on osa Koulut kuntoon -ohjelmaa, jonka avulla varmistetaan kouluille ja päiväkodeille terveet ja turvalliset tilat.

Espoon kaupunki toteuttaa seuraavien 10 vuoden aikana koulu- ja päiväkotitiloja sekä niiden korjauksia yhteensä 940 miljoonalla eurolla. Muita PPP-mallilla toteutettavia kohteita ovat vuosien 2021–2024 aikana rakennettavat Perkkaan päiväkoti, Nöykkiönniityn päiväkoti, Kilon koulu ja päiväkoti sekä Kuitinmäen koulun alakouluosa.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Espooseen valmistuu kolme koulua PPP-mallilla”

Vastaa