Koronavirus aiheuttaa poikkeuksia kiinteistöhuollossa

Kiinteistöhuoltoyhtiöt ovat varautuneet koronaviruksen aiheuttamiin tilanteisiin esimerkiksi siivousta tehostamalla ja joustamalla työvuorojärjestelyissä.

Monessa taloyhtiössä esimerkiksi yhteiset "lenkkisaunavuorot" on peruttu koronaviruksen vuoksi. Kuva: Vesa-Matti Väärä.

Kiinteistöhuoltoyhtiöt seuraavat tarkasti viranomaisten antamia ohjeita koronavirustilanteen kehittyessä. Erityistä huomiota kiinnitetään työntekijöiden työturvallisuuteen ja huolellisiin ohjeistuksiin altistumisen välttämiseksi.

Huoltopyyntöjen tai -hälytysten yhteydessä ei ole mahdollista jakaa tietoa esimerkiksi taloyhtiön karanteenissa olevista tai koronavirukseen sairastuneista asukkaista. Yhtiöt luottavat asukkaiden omaan ilmoitukseen kohteeseen mentäessä.

Esimerkiksi Työterveyslaitos (TTL) on yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa laatinut siivoukseen ohjeistuksen, jolla pyritään ehkäisemään koronavirustartuntoja. Taloyhtiöissä huolta on herättänyt  esimerkiksi viruksen tarttumisesta hissin nappuloista, ovenkahvoista tai rappukäytävän kaiteista.

”Jo yleisessä ohjeistuksessamme perussiivouksesta todetaan, että usein koskeltavat pinnat, kuten ovenkahvat, pitää puhdistaa usein ja huolella. Nyt laaditussa uudessa ohjeessa on erikseen otettu huomioon, miten esimerkiksi virustartunnan saaneiden käyttämät tilat pitää siivota ja miten siivoushenkilökunta voi suojautua tartunnalta”, kiinteistöhuoltoyhtiö Kotikadun toimitusjohtaja Jussi Niemelä kertoo.

Kiinteistöhuoltoyhtiö RTK Palveluiden toimitusjohtaja Ismo Heikkonen huomauttaa, että työturvallisuuden ja viruksen leviämisen estämiseksi työntekijöitä on ohjeistettu pitämään riittävää etäisyyttä muihin ihmisiin, lisäämään käsienpesua ja desinfiointia.

”Etenemme rauhallisesti ja harkiten. Esimiehemme opastavat työntekijöitä mahdollisimman hyvin. Olemme kaikki saman tilanteen edessä sen suhteen, miten saadaan tietoa siitä, kuka on sairastunut ja kuka ei”, Heikkonen sanoo.

Jos huoltoa vaativassa kohteessa on tai on ollut koronaviruspotilas, työntekijöiden suojavarusteita lisätään.

Kummassakin yhtiössä on muistutettu työntekijöitä siitä, että kipeänä ei ehdottomasti saa tulla töihin.

”Olemme myös helpottaneet sairauslomalle jäämisen ehtoja”, Heikkonen jatkaa.

Joustavat työajat

Kotikadun toimitusjohtajan Jussi Niemelän mukaan yhtiön johto on jatkuvasti tilannevalmiudessa ja käytössä on kriisiajan organisoituminen. Hallituksen maanantaina ilmoittamat toimet aiheuttavat huolta myös työntekijöiden arjen sujumisessa.

”Tilanne on uusi kaikille ja tulemme vasta käytännössä näkemään, miten esimerkiksi lastenhoito perheissä pystytään järjestämään. Me haluamme varmistaa sekä työntekijöidemme toimeentulon että asiakassopimuksien velvoitteet, joten olemme ratkaisseet tilannetta ottamalla käyttöön joustavat työaikaratkaisut.”

Kotikadulla töitä tehdään jatkossa eri vuoroissa, sillä pääosa kiinteistön ylläpidon töistä voidaan suorittaa myös perinteisen virka-ajan ulkopuolella.

Koska sairastapauksia on ilman koronavirustakin ja mahdollinen suurempi henkilöstövaje on haaste, yhtiö on perustanut valmiusryhmän, joka reagoi nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja ohjeistaa henkilöstöä.

”Pystymme siirtämään henkilöstöä joustavasti yksiköistämme toiseen, joten pystymme paikkaamaan poissaoloja nopeastikin. Kiinteistöissä sattuu ja tapahtuu joka tapauksessa ja kun aikaa tullaan viettämään nyt entistä enemmän kodeissa, voi kiireellisten työtehtävien määrä meillä kasvaa. Tehtävämme onkin turvata ensisijaisesti kiireellisten työtehtävien hoitaminen kuten vesivuodot tai ongelmat lukituksessa”, Niemelä kertoo.

Nopeasti muuttuvien tilanteiden organisoiminen ei ole Niemelän mukaan ongelma, sillä siihen on normaaliaikoinakin kiinteistöhuollon erilaisissa hälytystyyppisissä tehtävissä ja päivystyksissä totuttu.

”Viestit kulkevat jouhevasti esimiesten kautta ja matala organisaatiomme pystyy toimimaan ketterästi. Tässä tilanteessa on toki haasteensa, kun väkeä ei voi kasata yhteen ja sitä kautta ohjeistaa, mutta ainakin toistaiseksi on löydetty toimivat keinot toiminnan organisoimiseksi.”

Taloyhtiöiden asukkaille monet huoltoyhtiöt ovat jo omat tiedotteensa toimittaneet ja pyytäneet esimerkiksi ilmoittamaan, jos asukkaita on määrätty koronaviruksen vuoksi kotikaranteeniin. Tieto auttaa sekä isännöitsijää että huoltoyhtiötä miettimään oikeat toimenpiteet esimerkiksi tehostetun siivouksen aloittamiseksi tai taloyhtiön yhteisten tilojen käytön rajoittamiseksi.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Koronavirus aiheuttaa poikkeuksia kiinteistöhuollossa”

Vastaa