Kokeile kuukausi maksutta

Kysely: Lähes kaikki rakennusyhtiöt odottavat koronan leikkaavan niiden liikevaihtoa – enemmistö kaavailee myös yt-neuvotteluita

Pelko koronan negatiivisista vaikutuksista yhtiöiden liiketoimintaan on iskenyt rajusti rakennusyhtiöihin. Myös yt-neuvotteluita on luvassa. Nämä seikat käyvät ilmi tuoreen kyselyn vastauksista.

Kuva: Sami Kero / HS

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien kyselyssä vain 6 prosenttia rakentamisen toimialan yhtiöistä ei odota koronaviruksen vaikuttavan liikevaihtoonsa haitallisesti seuraavien kahden kuukauden aikana. Vastaajista neljännes odotti epidemian leikkaavan niiden liikevaihtoa jopa yli 20 prosenttia ja vajaat 70 prosenttia arvioi liikevaihtonsa laskevan alle 20 prosenttia.

Jo nyt korona oli supistanut liikevaihtoa yli kolmanneksella yhtiöistä. Firmoista 31 prosentille epidemia oli heikentänyt niiden liikevaihtoa alle 20 prosenttia, ja yli 20 prosenttia liikevaihdosta korona oli syönyt 6 prosentilla yhtiöistä.

Henkilöstövaikutuksia jo nyt neljäsosalla

Yhtiöistä neljäsosa oli myös jo nyt joko kutsunut yt-neuvottelut tai antanut lomautusvaroituksen. Kolmella neljäsosalla näitä toimenpiteitä ei ollut vielä tehty.

Kun katsotaan tilannetta vähän eteenpäin, niin enemmistö yhtiöistä kaavailee henkilöstöönsä kohdistuvia toimenpiteitä koronan takia. Vastanneista yhtiöistä 47 prosenttia arvioi lomauttavansa tai irtisanovansa alle 10 henkeä seuraavan kahden kuukauden aikana. Vastaajista 12,5 prosenttia kaavaili näitä toimia yli 10 hengelle. Noin 40 prosenttia ei kaavaillut toimenpiteitä.

”Odotukset yt-neuvotteluista ovat rakennusalalla tosi korkealla, korkeammalla kuin muilla toimialoilla, johtuuko sitten alan suhdanneherkkyydestä”, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo Rakennuslehdelle.

Näitä yt-neuvotteluiden henkilöstövaikutuksia on hyvä suhteuttaa vastanneiden yritysten koko henkilöstömäärään. Vastanneista rakentamisen yrityksistä noin 27 prosenttia oli alle 10 henkeä työllistäviä ja noin 56 prosentissa työskenteli 10–49 henkeä. Loput olivat sitten vähintään 50 hengen yrityksiä.

Yt-neuvotteluprosessi nousi myös esiin, kun yhtiöiltä kysyttiin avoimia vastauksia siihen, mitkä toimenpiteet auttaisivat niiden tilannetta. Monissa vastauksissa kaivattiin helpotuksia yt-käytäntöihin. Kyselyn vastausaika oli 16.-17. maaliskuuta.

Heti sen jälkeen 18. maaliskuuta työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivätkin sopimukseen lomautuksia koskevien neuvotteluiden nopeuttamisesta viiteen päivään. Normaalisti ne ovat kestäneet lomauttaessa vähintään 14 päivää mutta monissa tapauksissa useita viikkoja.

Kotamäki kertoo, että yt-neuvotteluiden helpottaminen toistui kaikkien toimialojen vastauksissa. Hänen mukaansa se onkin tärkeää, etteivät yritysten kassavirrat mene aivan kuralle. Kauppakamari oli jo aiemmin viestittänyt hallitukselle, että yt-neuvotteluprosessiin kaivattaisiin helpotusta.

Konkurssiriski kasvanut merkittävästi

Melko suuri osa rakentamisen yrityksistä katsoi myös koronan kasvattaneen merkittävästi niiden konkurssiriskiä. Näin vastasi 26 prosenttia yrityksistä. Toisaalta tämä osuus jäi pienemmäksi kuin kaikkien alojen yrityksillä keskimäärin, sillä kaikista yhtiöistä hieman yli 30 prosenttia kokee, että konkurssin todennäköisyys on kasvanut merkittävästi koronavirusepidemian takia.

Avovastauksissa kerrottiin myös monista muista koronan aiheuttamista ongelmista. Kaikilla toimialoilla monet kaipasivat verojen ja työnantajamaksujen maksuaikoihin pidennystä. Tämä näkemys ilmeni myös rakennusalan vastauksista.

”Ainakin eläkemaksujen maksamiseen oletettavasti pystyy hakemaan pidennystä. Tämä on jo valmistelussa sosiaali- ja terveysministeriössä”, Kotamäki sanoo.

Hänen mielestään olisi tärkeää saada myös verojen maksuaikojen pidentäminen etenemään. Toisaalta yritykset kaipaisivat joustoa myös rahoituslaitosten myöntämiin lainoihin ja limiitteihin.

Ulkomaisen työvoiman rajoitteista voi tulla ongelma

Monet rakentamisen yritykset pitivät avovastauksissaan tärkeänä, ettei alalle tärkeän ulkomaisen työvoiman liikkuvuutta rajoitettaisi liikaa. Myös Kotamäki pelkää, että tällaiset rajoitteet voivat muodostua ongelmaksi rakennusalalle.

”Kun kysyntäpuoli sakkaa ja on ulkomaisia työntekijöitä, niin heitä on pakko lomauttaa. Jos EU:n ulkopuolelta tulevalla työntekijällä on tilapäinen oleskelulupa, hän ei välttämättä ole oikeutettu työmarkkinatukeen. Jos hän ei tämän vuoksi pysty saamaan toimeentuloa täältä, häneltä viedään oleskelulupa. Siten hänet voidaan karkottaa. Tämä on huolestuttavaa, koska se voi jopa seisauttaa työmaita”, Kotamäki sanoo.

Jotkut aliurakoisijat olivat myös huolissaan omasta asemastaan, jos esimerkiksi koko yritys on joutunut karanteeniin koronan takia. Kuitenkin näissäkin tilanteissa jotkut pääurakoitsijat tai rakennuttajat vaativat aliurakoitsijaa hoitamaan omat työnsä.

”Sopimusten tulkitseminen on sellainen asia, joka hiertää tällä hetkellä. Se on ongelma yleisemminkin kuin vain rakentamisessa. Myöhemmin näitä asioita saatetaan joutua vielä käsittelemään oikeudessa. Eihän se ole kiinni yrityksestä, jos se ei koronan takia pysty suoriutumaan töistään.”

Kauppakamarien kyselyn tulokset kuvaavat hyvin aivan tämän hetken tuntemuksia yrityksissä, sillä kaikille jäsenyrityksille lähetetyn kyselyn vastausaika oli siis 16.-17. maaliskuuta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan noin 4000 yritystä, joista 290 oli rakentamisen toimialan yhtiöitä. Tässä on käyty läpi ainoastaan rakentamisen toimialan yhtiöiden vastauksia. Näistä rakentamisen parissa toimivista yhtiöistä 30 prosenttia oli Helsingin seudulta. Muuten vastaajia oli melko kattavasti eri puolilta Suomea.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kysely: Lähes kaikki rakennusyhtiöt odottavat koronan leikkaavan niiden liikevaihtoa – enemmistö kaavailee myös yt-neuvotteluita”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat