Kokeile kuukausi maksutta

Espooseen valmistui ainutlaatuinen älykaupungin testiympäristö

Nokia-vetoinen yrityskonsortio on saanut valmiiksi Espoon Keraan tulevaisuuden älykaupungin pilottiympäristön, jonka avulla tavoitellaan kymmenien miljardien älykaupunkimarkkinoita.

Spinversen hankelistalle kuuluu esimerkiksi LuxTurrim5G-hanke. Kuvassa hankkeen aikana kehitetty älypylväsreitti, joka johtaa Keran asemalta Nokian pääkonttorille. Valkoinen suurempi alusta älypylvään päällä on droonin laskeutumis- ja latausalusta. Kuva: LuxTurrim5G-hanke

Alueella pilotoidaan uusia datapohjaisia palveluja kaupunkien tarpeisiin. Hanke tunnetaan nimellä LuxTurrim5G ja sen ekosysteemin kehittämistä 5G-älypylväistä on rakennettu supernopea ja laajasti dataa keräävä ja hyödyntävä tieto- ja sensoriverkko Espoon Keraan.

Nokian Espoon kampukselta Keran rautatieasemalle ulottuvaan älyreittiin kuuluu nyt 19 uutta 5G-teknologiaa käyttävää älypylvästä ja kaikkiaan noin 250 toisiinsa kytkettyä laitetta.

Hanke etenee systemaattisesti tutkimusvaiheesta kohti käytäntöä. Sen ensimmäisessä vaiheessa kehitetty 5G-älypylväskonsepti, jossa valaisinpylvääseen on integroitu 5G-tukiaseman ohella muun muassa sää- ja ilmanlaatusensoreita, videokameroita, näyttöjä, sähköautojen latausyksikkö ja muita laitteita, on nyt päässyt käytännön pilotointivaiheeseen.

Hankkeen aikana on testattu esimerkiksi uudenlaisia signaalia vahvistavia ikkunoita. ”Laajakaistaikkuna” voi ratkaista kännykän kuuluvuusongelmat.

Uutta niin sanottua millimetriaaltotaajuuden 5G-teknologiaa hyödyntävät älypylväät tuovat paitsi supernopeat 5G-yhteydet myös laajan sensoriverkon käyttäjien hyödynnettäväksi.

”Kyseessä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen älykaupunkipilotti, joka mahdollistaa supernopean ja lyhytviiveisen 5G-verkon, laajan sensoriverkon ja data-alustan kautta uudenlaisia digitaalisia palveluja kaupungille, kaupunkilaisille ja kaupunkiyhteisölle”, projektipäällikkö Pekka Wainio Nokia Bell Labsista kertoo.

Verkon eri laitteiden, kameroiden ja sensorien, keräämää paikallista dataa voidaan käyttää erityyppisten palvelujen tuottamiseen paikallisesti data-alustan avointen rajapintojen kautta.

”Esimerkiksi verkon videokameroiden ja tutkalaitteiden hyödyntäminen yleiseen turvallisuusvalvontaan, liikenteen- ja tienkunnon seurantaan, itseohjautuvien ajoneuvojen etäohjaukseen ja muihin kuljetus- ja logistiikkapalveluihin ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta.”

Valtava määrä tekniikkaa ja laitteita

Nokian yhteistyökumppaneidensa kanssa rakentamassa älypylväsverkossa on itsessään noin 250 toisiinsa kytkettyä laitetta, muun muassa kolme uuden sukupolven 5G-tukiasemaa (26 GHz), yli 50 WiFi-laitetta (60 GHz), 75 videokameraa, 49 erilaista ympäristöön liittyvää sensoria monitoroimassa esimerkiksi ilmanlaatua, säätä, lämpötilaa ja hiilidioksidipitoisuuksia, yhteensä yhdeksän tutkalaitetta (kuusi liikennetutkaa, kolme valotutkaa), seitsemän infonäyttöä, sähköautojen latausasema sekä droonin lataus- ja laskeutumisasema pylvään päässä.

Älypylväiden ohella LuxTurrim5G-testiverkkoon kuuluu lisäksi muun muassa kaksi älylinja-autopysäkkiä ja erillinen kaupunki-informaationäyttö, jotka toimivat esimerkkinä eri sensoreiden integroinnista urbaanin kaupungin infrastruktuurissa oleviin elementteihin.

Droonit ja itseohjautuvat ajoneuvot, kuten  esimerkiksi robottibussi, ovat niin ikään tärkeä osa pilottikokonaisuutta, jossa kehitetään älykaupungin infrastruktuuria, toiminnallisuutta ja palveluja hyvin kokonaisvaltaisesti.

Valaisinpylväästä älypylvääksi

LuxTurrim5G-älypylväskonseptia on kehitetty vastaamaan kaupunkien tulevaisuuden tarpeita. Kyse ei siis ole niinkään valaisinpylväästä vaan aivan uudesta elementistä, jolla rakennetaan älykaupungin keskeistä infrastruktuuria eli sen digitaalista ”selkärankaa”.

Nyt toteutettu älypylväsversio toimii jo esikaupallisena pilottituotteena, joka auttaa varsinaisen älypylvästuoteperheen suunnittelussa.  Kyseessä on ensimmäinen laajamittainen älypylväspilotti Suomessa ja se on merkittävä myös kansainvälisesti.

”Muutos perinteisestä valaisinpylväästä älypylvääksi on luonteva, mutta samalla myös haastava kokonaisuus, jonka toteutumisessa jokaisella partnerilla on oma roolinsa. Parhaillaan työstämme jo seuraavaa älypylväiden sukupolvea, jossa keskitytään kokonaisen tuoteperheen suunnitteluun ja tuotteistamiseen. Älypylväillä on valtavasti potentiaalia globaaleilla markkinoilla”, Tehometin muotoilupäällikkö Sami Huuskonen kertoo.

Useiden laitteiden integrointi toisiinsa toimivaksi kokonaisuudeksi on ollut keskeinen kehityskohde älypylväiden valmistuksessa. Kaapelointiratkaisulle oman haasteensa luo rajallinen tila älypylvään sisällä.

”Lisäksi integroitavien laitteiden erilaiset rajapinnat on yhdistettävä samaan tiedonsiirron ja sähkönsyötön kokonaisuuteen. Hankkeessa pilotoitavat älypylväät eivät ainoastaan mahdollista tämän päivän palveluita, vaan toimivat myös alustana tuleville palveluille. Tämän takia olemme pyrkineet tuotteistamaan ratkaisumme niin, että älypylvään elinkaaren aikana pylvään laitteita voidaan joustavasti lisätä ja vaihtaa. Tarpeiden kehittyessä ei silloin koko pylvästä tarvitse uusia tai kaupungin tarvitse kaivaa lisää runkokaapeleita katuun”, Orbis oy:n toimitusjohtaja Jani Linna-Aro kertoo.

Espoo kerää kansainvälistä huomiota

Keran alueelle rakentuu Espoon suunnitelmien mukaan lähivuosina vähintään 14 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan urbaani ja älykäs kaupunginosa. Siitä halutaan rakentaa kestävän kaupunkikehittämisen helmi ja kansainvälinen referenssikohde, jossa kaupunki yhdessä kumppaneidensa kanssa luo uusia puhtaita ja älykkäitä asukkaiden arkea helpottavia ratkaisuja.

Tämä tarjoaa merkittävän pilotointikohteen uusille ratkaisuille ja pohjustaa myös laajempia kansainvälisiä hankkeita. Espoon rooli YK:n kestävän kehityksen mallikaupunkina edesauttaa tässä

”Nyt valmistunut LuxTurrim5G-pilottiverkko ja älytie Nokian kampukselta Keran asemalle on hyvä esimerkki uudenlaisesta ennakkoluulottomasta konkreettisesta yhteiskehityksestä yritysten ja kaupungin välillä”, Espoon kaupungin projektinjohtaja Pekka Vikkula sanoo.

LuxTurrim5G-älypylväsverkko luo älykaupungille sen digitaalisen selkärangan. Se tekee mahdolliseksi nopeat tietoliikenneyhteydet ja laaja sensoriverkko auttaa keräämään ajantasaista tietoa esimerkiksi ympäristöstä, liikenteestä, säästä ja energiankäytöstä sekä luomaan laajaa tilannekuvaa kaupungin ja yritysten käyttöön.

Tämän lisäksi kaupungilla on jo nyt iso määrä erilaista dataa, jota voidaan hyödyntää monenlaisten uusien palvelujen kehittämiseen. Hankkeessa on kehitetty myös data-alustaa, joka pystyy vastaanottamaan ja käsittelemään näitä eri lähteistä saatavia isoja datamassoja luotettavasti ja tehokkaasti.

Nyt valmistuneen pilottiverkon avulla päästäänkin toden teolla kehittämään uusia datapohjaisia palveluja ja erityisesti pilotoimaan niitä käytännössä, niin nykyisten kuin tulevienkin kumppanien kanssa. Tämä luo pohjaa sekä Keran alueen kehittämiselle että kansainvälisille hankkeille. Yhteisenä tavoitteena LuxTurrim5G-konsortiolla on edetä Espoon pilotoinnin kautta maailmalle tähtäimessä kymmenien miljardien älykaupunkimarkkinat.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Espooseen valmistui ainutlaatuinen älykaupungin testiympäristö”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat