Kokeile kuukausi maksutta

RT selvitti: Rakennusalan kasvajat ovat ottaneet digitalisaation tosissaan

Kaikkiaan 80 prosenttia alan yrityksistä on panostanut digitaalisiin ratkaisuihin. Digitalisaation aste oli muutoinkin oletettua korkeampi.

RT:n kyselytutkimuksen mukaan Merkittävimmät tehokkuushyödyt löytyvät suunnitteluvaiheessa sekä suunnittelu- ja rakennusvaiheen välillä.

Digitaalisuus ja kasvu ovat rakennusalalla selvästi sidoksissa toisiinsa. Tulos käy ilmi Rakennusteollisuus RT:n tuoreesta digitutkimuksesta.

Sen mukaan digitalisaatiossa itseään edelläkävijänä pitävistä yrityksistä runsas kaksi kolmasosaa ilmoitti kasvavansa, kun taas digiepäilijöiden joukossa kasvajien osuus oli 17 prosenttia. Kumpaankin ryhmään kuului reilu viidennes kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä.

Keväällä tehdyn kyselyn mukaan rakennusalan yrityksistä 39 prosenttia on määrittänyt liiketoiminnan digitalisoinnin strategiseksi tavoitteeksi. Kaikkiaan 80 prosenttia alan yrityksistä on panostanut digitaalisiin ratkaisuihin.

”Digitaalisuuden aste rakennusalalla on korkeampi kuin yleisten mielikuvien perusteella olisi voinut olettaa. Rakentamisen digitalisaation kehittämisellä on suuri merkitys alan tuottavuudelle ja siten koko taloudelle”, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo sanoo.

Tärkeys tiedostettu koko toimialalla

Peräti 99 prosenttia kaikista digitutkimukseen osallistuneista rakennusyrityksistä arvioi digipanostusten kasvavan tai vähintään pysyvän ennallaan. Tärkeimpinä hyötyinä pidetään tiedonkulun ja prosessien tehostamista. Kolmannella sijalla oli asiakaskokemuksen kehittäminen. Edelläkävijäyritykset näkevät myös uusissa liiketoimintamalleissa mahdollisuuden saavuttaa merkittävää lisäarvoa.

Digiratkaisujen hyödyntämisen hidasteiksi nähtiin yleisesti asenteet ja osaamisen puutteet. Edelläkävijäyritykset nostivat muita useammin esiin ongelmat työkalujen toimivuudessa.  Merkittävimmät tehokkuushyödyt löytyvät suunnitteluvaiheessa sekä suunnittelu- ja rakennusvaiheen välillä.

”Kaikissa rakentamisen ketjun vaiheissa on mahdollista vähentää kitkaa digitalisoinnin avulla. Ehkä hieman yllättävästikin suurimman potentiaalin katsottiin olevan suunnittelun ja rakentamisen välillä. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena olikin tunnistaa matalalla riippuvat hedelmät, jotta ne osataan poimia talteen”, Vihmo toteaa.

Tiedonkulussa ja vastuissa yhä selkiyttämistä

Toimijoiden välisessä yhteistyössä korostuvat tilaajan, suunnittelijan ja pääurakoitsijan väliset prosessit sekä tiedon virtaus niiden kesken.

”RT:n uudessa digiryhmässä on yhtenä teemana suunnittelun ja urakoinnin yhteistyön kehittäminen. Syksyn aikana on tarkoitus työstää määrityksiä ja pelisääntöjä digitaalisen luovutuksen ja digitaalisen kaksosen minimivaatimuksista sekä selkeyttää eri osapuolten tehtäviä ja vastuita”, digiryhmän toiminnasta RT:ssä vastaava Ilkka Salo kertoo.

Rakennusteollisuus RT:n digitutkimuksella selvitettiin rakennusalan yritysten näkemyksiä digitaalisten ratkaisujen käytöstä ja mielikuvia rakennusalan digikehitykseen liittyen. Lisäksi kartoitettiin koko rakentamisen ketjun vaiheiden välisiä digitaalisia liitoskohtia sekä digitaalisilla työkaluilla saatavissa olevia potentiaalisia tehokkuushyötyjä.

Kyselytutkimuksen toteutti Innolink, ja siihen vastasi 1001 rakennusalan yritystä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “RT selvitti: Rakennusalan kasvajat ovat ottaneet digitalisaation tosissaan”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat