Teknologiateollisuus sai valmiiksi tiekartan kohti vähähiilistä toimialaa

Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Afryn laatima tiekartta tukee hallitusohjelman tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä sekä EU:n tavoitetta hiilineutraaliudesta ennen vuotta 2050.

Teknologiateollisuus on saanut valmiiksi tiekartan, joka kuvaa toimialan muutospolun vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä.

Alan yritykset pystyvät vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä erittäin merkittävästi ja tarjoamaan samalla Suomelle lupaavaa vientipotentiaalia kymmenien miljardien arvosta. Tiekartta toteuttaa osaltaan tavoitteita hiilineutraalista Suomesta 2035 ja EU:sta vuoteen 2050 mennessä.

Teknologiateollisuus ry:n teettämän tiekartan nopeutetun teknologisen kehityksen mallissa toimialan omat päästöt laskevat 38 prosenttia vuoteen 2035 mennessä ja 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Afryn laatima tiekartta tukee hallitusohjelman tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä sekä EU:n tavoitetta hiilineutraaliudesta ennen vuotta 2050. Se on osa koko Suomen elinkeinoelämän yhdessä laatimaa kokonaisuutta poluksi kohti vähähiilisyyttä.

”Toimialamme päästövähennyskeinoista monet perustuvat prosessien ja koneiden sähköistämiseen, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen, kiertotalouteen sekä digitaalisten ratkaisujen käyttöön. Suomalaisen teknologiateollisuuden valttikortti on sen suuri kädenjälki. Jos tuemme vihreää elvytystä oikealla tavalla, meillä on valtava vientipotentiaali, jolla saamme työllisyyttä ja hyvinvointia Suomeen”, sanoo johtaja Helena Soimakallio.

Teknologiateollisuuden nykyisten, päästöjä ja energiankulutusta vähentävien vientituotteiden ja -palveluiden eli kädenjäljen arvioidaan olevan vähintään 20 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa (MtCO2e/v). Se vastaa jo nyt nelinkertaisesti teknologiateollisuuden omia CO2-päästöjä Suomessa. Tiekartassa on arvioitu kädenjälki myös kehitteillä oleville uusille ratkaisuille. Niiden avulla kädenjälkeä voidaan kasvattaa lisää yli 50 MtCO2e/v.

”Vähähiilisyyden ja kädenjäljen tarjoaman merkittävän liiketoimintapotentiaalin hyödyntäminen vaatii panostuksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Osa alan tuottamista avainteknologioista toimii verkoston kautta mahdollistajana useille muille vähähiiliratkaisuille, ja siksi niihin panostaminen monistaa sekä ilmastolle että liiketoiminnalle syntyviä hyötyjä”, Soimakallio kuvailee.

Viennin vuosittainen kasvumahdollisuus yli 30 miljardia euroa

Vähähiiliratkaisujen globaali kysyntä nousee kansainvälisten arvioiden mukaan vähintään 20 prosenttia jo tehtyjen ilmastositoumusten toteuttamiseksi. Tämä tarkoittaisi Suomen vuotuiselle viennille yli 3 miljardin euron kasvua.

Tämän lisäksi lukuisat tahot sekä kansainvälisesti että kotimaassa ovat nostaneet vihreää elvytystä merkittäväksi keinoksi koronakriisin jälkihoidossa. Elvytystoimien myötä vähähiiliratkaisujen kysyntä kasvaa jopa kaksinkertaiseksi, mikä nostaisi Suomen vuotuisen vientipotentiaalin yli 30 miljardiin euroon.

Jotta ilmastotavoite toteutuu tiekartan avulla, tarvitaan useita sitoumuksia:

1. Kansainväliset markkinat ja reilut pelisäännöt, jotka tukevat vähähiilisten tuotteiden ratkaisujen kysyntää.

2. Vakaa toimintaympäristö, joka edistää teollisia investointeja.

3. Älykäs energiajärjestelmä, jossa on riittävästi saatavilla päästötöntä, toimitusvarmaa ja hinnaltaan edullista sähköä.

4. Aktiivinen TKI-toiminta, joka vauhdittaa vähähiiliteknologioiden kehittämistä.

Tiekartan kaikkien skenaarioiden yhteinen oletus on, että Suomessa luotetaan myös tulevaisuudessa teollisuuden tuomaan hyvinvointiin ja tuetaan sitä oikealla tavalla.

”Teknologiateollisuus pystyy toteuttamaan Suomen tavoitteet ja on valmis tekemään jätti-investointeja, koska se näkee vihreän elvytyksen hyödyt niin globaalin ilmaston kuin liiketoiminnan kannalta. Tähän se tarvitsee kauaskantoisen, ennustettavan ja luotettavan toimintaympäristön sekä kansallisessa että EU-tason politiikassa”, Soimakallio sanoo.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Teknologiateollisuus sai valmiiksi tiekartan kohti vähähiilistä toimialaa”

Jätä kommentti