Kulosaaren ostoskeskuksen ehdotettu kaava kaatui valitukseen

Helsingin kaupunki ei saa purkaa 1960-luvulla rakennettua ostoskeskusta ja rakentaa sen tilalle korkeampia asuinkerrostaloja.

Kaupunki halusi korvata 1960-luvulla valmistuneen ostoskeskuksen uusilla asuinkerrostaloilla.

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Helsingin kaupungille valituslupaa Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavaan liittyen.

Niinpä voimaan jää Helsingin hallinto-oikeuden viimevuotinen päätös, joka kumosi kaupunginvaltuuston linjauksen asemakaavan muuttamisesta. Hallinto-oikeus totesi silloin, että kaavan hyväksymistä koskeva kaupunginvaltuuston päätös oli lainvastainen.

Kaupunki halusi muuttaa asemakaavaa, jotta vanhan, 1960-luvulla rakennetun ostoskeskuksen tilalle voitaisiin rakentaa asuinkerrostaloja. Suunnitelmien mukaan Kulosaareen olisi rakennettu kolme 5-7-kerroksista taloa.

Helsingin hallinto-oikeus perusteli viime vuonna kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista muun muassa sillä, että selvitysten perusteella ei ole arvioitavissa, onko kaavaa laadittaessa riittävästi otettu huomioon rakennetun ympäristön vaaliminen ja se, ettei rakennettuun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja hävitetä.

Kumoamispäätöksessä oli kyse siitä, että kaavaa varten laadittu arviointimateriaali oli puutteellista eli se ei sisältänyt ajantasaista inventointia, josta olisi selvinnyt ostoskeskuksen rakennushistoriallinen arvo. Materiaalista puuttui selvitys siitä, mitkä ovat mahdollisuudet rakennuksen korjaamiseen sekä mikä on ostoskeskuksen kaupallinen vetovoima.

Kaupunginmuseo ehdotti purkamista osittain

Kulosaaren ostoskeskuksen kaavasta valitti kuusi asunto-osakeyhtiötä ja yksi kiinteistöosakeyhtiö.  Valituksen mukaan kaavaprosessin edellyttämässä vuorovaikutusmenettelyssä oli huomattavia puutteita.

Valituksessa huomautettiin muun muassa, että suunnitellut uudisrakennukset eivät olisi soveltuneet ympäristöön ja olisivat olleet ympäristöönsä nähden liian korkeita.

Helsingin Kaupunginmuseo olisi pitänyt mahdollisena sitä, että ostoskeskuksen itäinen osa puretaan ja korvataan asuinkerrostalolla. Muu osa ostoskeskusrakennusta sekä piha olisivat säilyneet. Päätösvaiheessa päädyttiin kuitenkin koko rakennuksen purkamiseen.

Uuden asemakaavan mukainen rakentaminen olisi merkinnyt arkkitehtonisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi arvioidun ostoskeskuksen häviämistä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kulosaaren ostoskeskuksen ehdotettu kaava kaatui valitukseen”

Jätä kommentti