Turun kehätiellä alkavat kakkosvaiheen rakennustyöt – STk-mallin urakoitsijana Kreate

Hankkeessa on ollut käytössä Suunnittele ja toteuta-urakkamalli (STk), joka sisältää kehitysvaiheen. Toisen vaiheen kilpailutuksessa oli uutena elementtinä mm. keskeisten riskien hallintasuunnitelma.

 

Väylävirasto ja Kreate oy ovat tehneet sopimuksen E18 Turun kehätien toisen rakennusvaiheen toteutuksesta.

Työt keskittyvät kehätien osuudelle Kausela–Pukkila ja Vt 10:n välille kehätie–Kaarinantie ja nevalmistuvat vuonna 2023. Urakan arvo on 35 miljoonaa euroa.

Toinen rakennusvaihe toteutetaan Suunnittele ja toteuta-urakkamallilla (STk), joka sisältää kehitysvaiheen.

Varsinaiset rakennustyöt alkavat elokuussa. Tätä ennen Kreate käynnistää johto- ja laitesiirtoihin liittyvät työt. Samoin muutokset jalankulun ja pyöräilyn järjestelyissä aloitetaan heinäkuussa Kaarinantien ja valtatien 10 liittymässä. Myös Aurajoen ylittävien siltojen kohdalla otetaan käyttöön kehätiellä työnaikaisia kaistajärjestelyjä.

Kehitysvaihe mukana STk-mallissa

Turun kehätien ensimmäisen vaiheen rakennustyöt välillä Kausela-Kirismäki käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2021.

Molemmissa hankkeissa on ollut käytössä Suunnittele ja toteuta-urakkamalli (STk), joka sisältää kehitysvaiheen. Toisen vaiheen kilpailutuksessa oli uutena elementtinä mm. keskeisten riskien hallintasuunnitelma.

Uuden urakkamallin tuloksena urakoitsija luovuttaa tilaajalle alustavan rakennussuunnitelman. Rakennussuunnitelma tarkentuu ja valmistuu rakentamisen edetessä aina työvaiheiden mukaan.

”Kehitysvaihe on mahdollistanut avoimen ideoiden käsittelyn ja tiesuunnitelman kehittämisen ennen rakennustöiden aloitusta”, toteaa projektipäällikkö Juha Sillanpää Väylävirastosta.

Kehitysvaihe mahdollistaa myös vuoropuhelun keskeisistä riskikohteista ja osallistumisen eri työvaiheiden suunnitteluun ennen rakennustöiden käynnistymistä.

”Rakennustyöt käynnistyvät tehokkaasti, kun urakan keskeiset suunnitelmat ja toteutustavat on käyty rakennuttajan, valvonnan ja urakoitsijan kesken yhdessä läpi ennen töiden aloitusta. Näin kaikilla hankkeen osapuolilla on varmuus, että urakan ennakkosuunnittelu on viety riittävän pitkälle ja edellytykset työn turvalliselle toteutukselle ovat olemassa”, Kreaten Väylät-yksikön johtaja Jaakko Kivi toteaa.

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennetaan nelikaistaiseksi.

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Turun kehätiellä alkavat kakkosvaiheen rakennustyöt – STk-mallin urakoitsijana Kreate”

Jätä kommentti