Turussa tunkattiin 2,5 metriä halkaisijaltaan oleva putki 8 metrin syvyyteen ilman katujen avaamista

Suomen ensimmäisessä laajan mittakaavan mikrotunneloinnin eli kaivamattoman menetelmän hankkeessa maan alle tunneloitiin 800 metriä pitkä jätevedenpuhdistamon purkuputki.

Tunkkauskaluston nostettiin kesäkuussa aloituskaivantoon. Kuvakaappaus Turun seudun puhdistamo.

Menetelmää ei ole samassa laajuudessa aiemmin käytetty Suomessa. Sen ansiosta Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolta Turun satamaan ulottuvalta matkalta ei avattu katuja eikä jouduttu tekemään kuukausia kestäviä liikenteen poikkeusjärjestelyitä.

Turun seudun vedenpuhdistamon rakennuttamaa uutta poistoputkea pitkin johdetaan puhdistettu jätevesi mereen. Noin 2,5 metrisen putken tunkkauksen urakoi irlantilainen yhtiö Ward & Burke Group Ltd. Hankkeen suunnitteli Afry.

Suurin osa poistoputkesta on asennettu tunkkaustekniikalla Pansiontien alle kahdeksan metrin syvyyteen. Putken toteutusta ei ole juurikaan huomattu maan päältä. Yhteensä putkea tunkattiin 800 metrin matka satamasta laitoksen läheisyyteen Kakolanmäelle.

Tunkkausvaihe alkoi kesäkuun lopussa ja valmista tuli elokuun ensimmäisellä viikolla maanantaina. Mikrotunnelointi eteni noin 20 metrin päivävauhdilla. Aukikaivuutat ehtiin vain aloitus- ja lopetuskaivannoissa.

Tunkkaus aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ympäröivälle asutukselle, liikenteelle, sataman toiminnoille sekä ympäristölle. Myös hiilijalanjälki on aukikaivuuta huomattavasti pienempi.

Tunkkausurakka kilpailutettiin julkisena hankintana kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Valintaperusteena hankinnassa käytettiin hintaa ja laatua. Laatua arvioitiin esimerkiksi riskienhallinnan, osaamisen ja takuuehdon näkökulmasta.

Poistoputkihankkeeseen kuuluu uudella tunkkaustekniikalla rakennetun (800 metriä) ja perinteisellä louhintatekniikalla (300 metriä) rakennettavan poistoputken lisäksi nykyisen laitoksen yhteyteen rakennettava UV-desinfiointilaitos.

UV-desinfiointikäsittelyn jälkeen jo puhdistamolla puhdistettu jätevesi täyttää uimavedelle asetetut hygieniavaatimukset ja Turun merialueelle kohdistuva hygieeninen ympäristökuormitus vähenee merkittävästi.

Poistoputkihankkeella Turun seudun puhdistamo vastaa ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä kehittää puhdistusprosesseja ja varautumista häiriötilanteisiin. Hankkeen valmistuttua Itämereen yhdyskuntajätevesistä johdettava kuormitus vähenee entisestään, ja vaikutus tulee näkymään erityisesti Turun merialueella.

 

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Turussa tunkattiin 2,5 metriä halkaisijaltaan oleva putki 8 metrin syvyyteen ilman katujen avaamista”

Jätä kommentti