Kaapelikela pyöri työntekijän päälle – maanrakennusyhtiön toimitusjohtaja syyllistyi työturvallisuusrikkomukseen

Työntekijä loukkaantui, kun 800 kiloa painavan kaapelikelan nosto epäonnistui.

Pirkanmaan käräjäoikeus antoi viime viikolla päätöksen työtapaturmasta, jossa loukkaantui yksi työntekijä.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä oli toukokuussa 2018 pirkanmaalaisella kaapelointityömaalla sattunut työtapaturma, jossa työntekijä oli tekemässä kaapelointityötä. Puuvalmisteista ja noin 800 kiloa painavaa kaapelikelaa nostettiin kaivinkoneeseen asennetun viputarraimen avulla maasta ylös ja kaapelia vedettiin käsivoimin kelalta ulos.

Kaapelikelaa kannatelleessa viputarraimessa teräsketju työnnetään kaapelikelan keskellä olevasta reiästä läpi ja kaapelikelaa nostettaessa kaapelikela jää teräsketjun päässä olevan lattateräksen varaan roikkumaan.

Työntekijä oli ollut 5-6 metrin päässä, kun kaapelikelaa nostettiin. Noston yhteydessä kaapelikelan teräsvahvisteinen akselireiän alue rikkoutui, kaapelikela putosi maahan ja pyöri työntekijän päälle aiheuttaen hänelle vammoja.

Huolellisuutta perehdytykseen

Käräjäoikeus totesi maanrakennusyrityksen toimitusjohtajan rikkoneen työturvallisuusmääräyksiä. Työntekijöille ei sen mukaan ollut annettu riittävää opetusta ja ohjausta, koska työntekijöille ei ollut annettu oikeanlaisia ohjeita kaapelikelan nostamisesta ja siirtämisestä sekä vaara-alueella työskentelystä.

Viputarraimia valmistavan yhtiön käräjäoikeudelle antaman selvityksen mukaan viputarraimen käyttö kelan nostamiseen ja siirtämiseen on tietyin ehdoin turvallinen tapa. Viputarraimella nostettua kelaa saa siirtää pitempääkin matkaa, jos on huolehdittu, että kela kestää nostamisen ja ettei kela tuolloin heilu paljon.

Asiassa oli riidatonta, että maanrakennusyrityksen toiminnassa kaapelikeloja joudutaan suurelta osin nostamaan ja siirtämään maasto-oloissaja oloissa, joissa maasto on epätasainen.

Harvinainen rikkoontuminen

Käräjäoikeus totesi päätöksestään, että kun kelaa siirretään viputarraimella nostettaessa hankalassa maastossa kaivinkonetta siirtämällä, kela saattaa heilua normaalia nostoa voimakkaammin. Tässä yhteydessä viputarraimen ja kelan metallivahvisteiseen kiinnityskohtaan sekä kelan puiseen osaan kohdistuu kelan heiluessa kovempi rasitus kuin pelkässä suoraan ylöspäin nostamisessa.

Käräjäoikeuden mukaan kyseessä oli kiinnityskohdan ja sen puurakenteisen ympäristön mahdolliseen vaurioitumiseen liittyvä vaaratekijä, joka olisi tullut ottaa huomioon perehdytyksessä.

Opetuksessa ja ohjauksessa olisi tullut painottaa kelan metallivahvisteisen keskiön kunnon ja kelan puurakenteen tarkastamista ennen kelan nostamista tai siirtämistä. Samoin olisi tullut painottaa kelan muun kunnon tarkastamista erityisesti sitä silmällä pitäen, onko siinä muita sen turvallista nostamista rajoittavia vaurioita.

Lisäksi käräjäoikeus totesi toimitusjohtajan laiminlyöneen nostotyön turvallisen suunnittelun muun muassa vaara-alueen huomioimisessa, koska työntekijä oli ollut kaapelikelan nostotyön aikana rinteisessä maastossa alempana kuin missä nostotyö tapahtui.

Turvaetäisyydet puutteelliset

Koska työmailla keloja joudutaan usein nostamaan ja siirtämään vaihtelevissa sekä pinnanmuodostukseltaan haastavissa maastoissa, olisi työnantajan pitänyt turvaetäisyyttä määritettäessä ottaa huomioon myös kelan irtoamisen mahdollisuus ja se, että kela myös matalissa nostoissa saattaa pudotessaan kaltevalle pinnalle nousta pystyyn ja vieriä kaltevaa pintaa alaspäin.

Käräjäoikeus totesi, että koska työntekijän paikka turmahetkellä sijaitsi noston vaara-alueella, olisi työnantajan olisi tullut suunnitellessaan maastossa tehtävien kelanostojen turvallisuutta huomioida ja korostaa vielä pidemmän etäisyyden pitämistä kelaan sitä nostettaessa kaltevalla pinnalla.

Vaikka maanrakennusyrityksen toimitusjohtajan todettiin syyllistyneen työturvallisuusrikokseen, jätti käräjäoikeus hänet rangaistukseen tuomitsematta.

Käräjäoikeus katsoi toimitusjohtajan syyllisyyttä alentavan sen, että kelan rikkoutuminen noston aikana siten, että kela putoaa viputarraimesta, on erittäin harvinaista samoin kuin sen nouseminen pudotessaan pystyyn. Lisäksi hänen syyllisyyttään alensi se, että myös viputarraimen käytölle vaihtoehtoisen nostotavan kerrottiin sisältävän turvallisuusriskejä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työnantajan tulee huomioida kyseisessä työssä esiintyvien olosuhteiden aiheuttamat vaaratekijät työn suunnittelussa ja työntekijöiden opastamisessa.

Maastossa tehtävässä työssä olosuhteet voivat olla hyvinkin vaativat ja tämä tulee ottaa huomioon käytettävien työvälineiden valinnassa ja muussa turvallisuussuunnittelussa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kaapelikela pyöri työntekijän päälle – maanrakennusyhtiön toimitusjohtaja syyllistyi työturvallisuusrikkomukseen”

Jätä kommentti