Kokeile kuukausi maksutta

Kysely: Sukupuoli yleisin syy syrjintään tekniikan alan työpaikoilla

Puuttumattomuus, hiljainen hyväksyntä ja haasteiden kohdistuminen tiettyihin ryhmiin vaikeuttavat yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikoilla.

Syrjintä on edelleen varsin yleistä suomalaisilla työpaikoilla, selviää Tekniikan akateemisten tuoreesta kyselystä. Yleisin syy syrjintään tekniikan alan työpaikoilla on kyselyn mukaan sukupuoli.

Yhdenvertaisuus työelämässä -selvityksen mukaan noin 14 prosenttia tekniikan alan korkeakoulutetuista on kokenut nykyisessä työyhteisössään syrjintää tai epäasiallista kohtelua viimeisen vuoden aikana.

Naisista syrjinnän tai epäasiallisen kohtelun kokemuksia on ollut 21 prosentilla ja miehistä 10 prosentilla vastaajista. Sukupuoleen perustuvaa syrjintää kokevat useammin naiset, kun taas miehet kokevat tulleensa syrjityiksi perustuen vanhempaan ikään.

Seksuaalista häirintää kertoo kokeneensa kaksi prosenttia vastaajista. Kyselystä kuitenkin selviää, että syrjintää ei aina tunnisteta, ja työpaikkojen käytännöt syrjinnästä puhumisessa ja syrjintään puuttumisessa vaihtelevat.

Syrjintää on tutkittu aikaisemmin vuosina 2017 ja 2015, jolloin tulokset ovat olleet samansuuntaisia. Yleisimmin syrjintää tai epäasiallista kohtelua on koettu sijoittumisessa tehtäviin ja uralla etenemisessä, tiedonsaannissa ja epävirallisissa keskusteluissa.

”Syrjintä on edelleen valitettavan yleistä suomalaisilla työpaikoilla, myös tekniikan alalla. Aidosti yhdenvertaisen työelämän eteen on yhä töitä tehtävänä. Kriittisin rooli asioiden parantamisessa on työnantajilla”, Tekniikan akateemisten Tekin toiminnanjohtaja Jari Jokinen sanoo tiedotteessa.

Seksuaalivähemmistöön kuuluvat sen sijaan kokevat työpaikkojensa kulttuurin sallivammaksi kuin tekniikan korkeakoulutetut keskimäärin. Seksuaalivähemmistöön kuuluvista vastaajista 62 prosenttia arvioi kyselyssä, että työpaikalla on mahdollista ilmaista kuulumista seksuaalivähemmistöön, kun kaikista vastaajista näin arvioi puolet.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun Tek selvittää suoraan seksuaalivähemmistöjen näkemyksiä. Vaikka vastaukset antavat tilanteesta melko positiivisen kuvan, tiedämme, että kaikki seksuaalivähemmistöihin kuuluvat eivät vielä edes halua tai uskalla vastata syrjintäaiheiseen kyselyyn”, Tekin työelämäasiantuntija ja tasa-arvovastaava Sirkku Pohja sanoo tiedotteessa.

Yhdenvertaisuuden suurin haaste on tutkimuksen mukaan usein näkymättömyys: sitä ei kouluteta, siitä ei puhuta tai siihen liittyviä ongelmia ei tunnisteta.

Vaikka sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuulumisen ei raportoitu olleen syynä syrjinnälle tai epäasialliselle kohtelulle työyhteisössä, kyselyn avoimissa vastauksissa nostettiin esille epäasiallinen kommentointi ja vaikeneminen teemaan liittyen:

Epäasialliseen käytökseen ei aina puututa työpaikoilla. Kaikista vastaajista 12 prosenttia katsoi, että syrjintään tai epäasialliseen käytökseen puututaan aktiivisesti, ja 23 prosentin mielestä siihen puututaan jonkin verran. Puuttumattomuus, hiljainen hyväksyntä ja haasteiden kohdistuminen tiettyihin ryhmiin vaikeuttavat tilanteen korjaamista.

Tekniikan akateemiset Tek on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan matemaattis-luonnontieteellisen tutkinnon suorittaneiden sekä näiden alojen opiskelijoiden ammattijärjestö. Se toteutti Yhdenvertaisuus työelämässä -tutkimuksen jäsenilleen suunnatulla kyselyllä sekä haastatteluilla, jotka tehtiin touko-kesäkuussa 2020. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 621 henkilöä. Vastaajista viisi prosenttia kertoi kuuluvansa seksuaalivähemmistöön.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kysely: Sukupuoli yleisin syy syrjintään tekniikan alan työpaikoilla”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat