Kokeile kuukausi maksutta

Helsingin kaupunki: Oikeusriidat viivyttävät Malmin lentokentän rakentamista

Malmin lentokenttäyhdistyksen puheenjohtaja Ville Revolla ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aholla on täysin eri kuva tilanteesta.

Lentäminen Malmin lentokentän alueella saa jatkua toistaiseksi.­KUVA: AKU ISOTALO / HS

Helsingin kaupungin ja Malmin lentokenttäyhdistyksen väliset oikeuskiistat vaikuttavat kaupungin mukaan koko Malmin lentokentälle suunnitellun uuden asuinalueen toteutus­aikatauluun.

Lentokenttäalueelle on suunnitteilla 25 000 ihmisen uusi asuinalue, johon tulisi 13 500 asuntoa. Ensimmäisenä rakennettavan alueen rakentaminen oli tarkoitus aloittaa jo ensi vuonna, mutta kaupungin mukaan tähän tavoitteeseen ei oikeusriitojen takia päästä.

Riidat hidastavat kaupungin mukaan myös muita rakentamiseen liittyviä pohjatöitä, kuten maaperätutkimuksia ja maakaasun runkoputken siirtoa. Lisäksi ne viivyttävät väliaikaista puisto- ja liikuntapaikkaa, jonka oli tarkoitus palvella Malmin ja sen lähialueiden asukkaita.

Riidassa on pohjimmiltaan kyse siitä, saako lentokenttä­toiminta jatkua kaupungin omistamalla maa-alueella. Malmin lentokenttäyhdistys ja Helsingin kaupunki ovat kuitenkin täysin eri linjoilla siitä, mikä kiistan on aiheuttanut.

Lentoja aiotaan jatkaa rakennustöiden alkuun asti

Malmin lentokenttäyhdistyksen puheenjohtaja Ville Repo kertoo olevansa tyytyväinen HS:n perjantaina uutisoimaan Helsingin hovioikeuden päätökseen, jonka mukaan lentäminen saa toistaiseksi jatkua Malmin lentokentällä.

”Meidän näkemyksemme mukaan kyse on siitä, saako lentäminen Malmin lentokentällä jatkua siihen asti kun alueen rakentaminen alkaa, kuten alun perinkin oli tarkoitus”, Repo sanoo.

”Meillä oli toistaiseksi voimassa oleva sopimus ja kaupunki oli sanonut, että lentäminen vuokraamallamme alueella voi jatkua rakentamisen alkamiseen asti. Sitten kaupunki kuitenkin päätti sopimuksen, vaikka rakentaminen siintää kaukana tulevaisuudessa.”

Malmin lentokenttäyhdistyksen maanvuokrasopimus loppui viime viime vuoden lopussa. Lentäminen alueella kuitenkin jatkuu.

Kaupungin ja yhdistyksen välinen varsinainen pääriita ratkaistaan käräjäoikeudessa vuoden loppuun mennessä. Käräjäoikeudessa kaupunki vaatii vahvistusta maanvuokrasopimuksen loppumiselle, yhdistystä poistumaan alueelta häädön uhalla sekä 102 000 euron sopimussakkoa.

”Pääpointti käräjäoikeuden asiassa on se, että kaupunki yllättäen irtisanoi sopimuksen. Me yritimme koko viime syksyn neuvotella kaupungin kanssa ja löytää ratkaisun asiaan. Koska kaupunki ei ollut halukas neuvotteluihin, ainoaksi vaihtoehdoksi jäi irtisanomisen riitauttaminen”, Repo sanoo.

Revon mukaan yhdistys vuokraa Malmin lentokentän alueella 39 hehtaarin kokoista maa-aluetta.

”Kyseiselle alueelle ei ole vielä vireillä edes asemakaavan muutosta, joka mahdollistaisi rakentamisen. Yhdistys on myös sallinut maaperätutkimukset ja kaikki muutkin selvitykset, joita kaupungin täytyy tehdä asuinaluetta varten. Tänä vuonna tutkimukset ovat sujuneet hyvässä yhteistyössä Helsingin kanssa. Täällä on myöskin saanut järjestää tapahtumia, emme ole sitä estäneet.”

Hänen mukaansa yhdistys on tarjonnut kaupungille käräjäoikeuden valmisteluistunnossa mahdollisuutta sovintoratkaisuun.

”Toive olisi päästä edelleen järjestämään toimintojamme siten, että molempien osapuolien intressit saadaan toteutettua lähivuosina yhteistyössä.”

Kaupunki täysin eri mieltä

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho on asiasta täysin eri mieltä. Hän sanoo ykskantaan, että Revon sanomat asiat eivät pidä paikkaansa.

”Kiinteistölautakunta päätti joulukuussa 2016 vuokrata Malmin lentokenttä ry:lle noin 39 hehtaarin alueen yhden kuukauden irtisanomisajalla”, hän sanoo.

Ahon mukaan kaupungin tontit-yksikön päällikkö päätti 5. joulukuuta 2018 irtisanoa vuokrasopimuksen niin, että se päättyy 31. joulukuuta 2019.

”Yhdistys ei ole koskaan riitauttanut tätä irtisanomista, toisin kuin he sanovat. Sen sijaan irtisanomispäätöksestä tehtiin kolme oikaisuvaatimusta, jotka kaupunkiympäristölautakunta hylkäsi elokuussa 2019 tekemällään päätöksellä.”

Ahon mukaan on ”täysin korni lähtökohta”, että kaupungin ylipäätään pitäisi tällä hetkellä kysellä yhdistykseltä lupia maaperätutkimuksiinsa ja muihin selvityksiinsä, joita asuinalueen rakentaminen vaatii. Myöskään tapahtumiin kaupungin ei tarvitse kysellä lupia.

”Miksi maanomistajan pitäisi saada lupa taholta, joka pitää aluetta luvatta hallinnassaan?”

Aho kyseenalaistaa myös sen, että uuden asuinalueen rakentaminen siintäisi yhdistyksen vuokraaman alueen osalta ”kaukana tulevaisuudessa”, kuten Ville Repo sanoo.

”Maaperätutkimukset ja vastaavat selvitykset ovat osa sitä rakentamista. Rakentaminen ei ala vasta siinä vaiheessa, kun alueelle alkaa nousta taloja.”

Aho painottaa, että koko Malmin lentokenttäalue on lainvoimaisissa maakuntakaavassa ja yleiskaavassa kaavoitettu asuinalueeksi. Lentokenttäalueelle sen sijaan ei ole kaavoissa merkintää.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Helsingin kaupunki: Oikeusriidat viivyttävät Malmin lentokentän rakentamista”

  1. Ja saman levyiset tiet käytössä kun 1940 luvulla , ei siis tule ruuhkaa…….

Vastaa