Kattofirman pomoille tuomiot työturvallisuusrikkeestä – puutteellisesta suojauksesta 850 euron yhteisösakko

Käräjäoikeus totesi työnjohtajan laiminlyöneen velvollisuutensa huolehtia putoamissuojauksen suunnittelusta, työn turvallisen toteutuksen ohjeistamisesta ja turvallisista kulkuteistä. Toimitusjohtajan todettiin puolestaan laiminlyöneen velvollisuutensa valvoa, että esihenkilöt hoitavat työsuojeluun liittyvät tehtävänsä ja vastuunsa.