Ehdotus uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi valmis – Edellisestä ohjelmasta on jo yli 20 vuotta aikaa

Ehdotuksen laatinut työryhmä haluaa muun muassa lisätä rakennusten joustavaa käyttöä, luoda kriteerit asuntorakentamisen laadulle sekä vahvistaa Suomen vetovoimaa arkkitehtuurimatkailumaana.

Arkkitehtitoimisto ALAn sunnittelema Helsingin keskustakirjasto Oodi on saanut paljon kansainvälistä näkyvyyttä. Kuva: Rejlers

Ehdotus uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi luovutettiin eilen tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle.

Ministeri Saarikon mukaan arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tavoitteena on vahvistaa rakennettuun ympäristöön vaikuttavien toimijoiden keskinäistä yhteistyötä.

”Sitä tarvitaan luomaan Suomeen rakennuskulttuuria, joka vahvistaa taloutta kestävästi, tarjoaa ratkaisuja kansainvälisiin kysymyksiin ja antaa mahdollisuuksia jokaiselle ihmiselle elää hyvässä ja miellyttävässä ympäristössä”, Saarikko sanoi ohjelman luovutustilaisuudessa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkkonen kiitti työryhmää siitä, että se on ansiokkaasti tunnistanut, miten hyvän suunnittelun, kaavoituksen ja rakentamisen avulla voidaan edistää monien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista.

”Panostaminen kaavoituksen ja rakentamisen laatuun vie meitä kohti vähähiilistä rakennettua ympäristöä, joka vaalii myös luonnon monimuotoisuutta. Ehdotukseen sisältyy useita lupaavia toimenpiteitä rakennetun ympäristön ilmastotoimien tehostamiseksi, kuten kaavoituksen päästövaikutusten arvioinnin kehittäminen sekä kiertotalouskorttelin konsepti,” Mikkonen sanoi.

Edellisestä ohjelmasta yli 20 vuotta

Suomen ensimmäinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma valmistui yli 20 vuotta sitten vuonna 1998. Toukokuussa 2019 opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö asettivat työryhmän laatimaan Suomelle uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman.

Ohjelmaehdotus lähetetään seuraavaksi lausuntokierrokselle, jonka pohjalta lopullinen ohjelma viimeistellään.

Työryhmä on tarkastellut ohjelmassa sitä, miten suomalainen arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö vastaavat sellaisiin suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin kuin ilmastonmuutokseen, väestön ikääntymiseen tai kaupungistumiseen.

Työryhmä haluaa muun muassa lisätä rakennusten joustavaa käyttöä, luoda kriteerit asuntorakentamisen laadulle sekä vahvistaa Suomen vetovoimaa arkkitehtuurimatkailumaana.

Ohjelmaehdotus käsittelee viittä pääteemaa, jotka ovat ilmastonmuutos, yhdenvertaisuus, talous, merkitys ja koulutus. Globaalien kysymysten ohella on paneuduttu Suomelle ominaisiin tekijöihin, kuten väestön ikääntymiseen, aluekehitykseen ja kulttuuriperintöön.

Uusi palkinto kestävälle rakentamiselle?

Työryhmän ehdotuksin kuuluu myös uuden, arkkitehtuuriltaan korkeatasoisen ja kestävän rakentamisen palkinto sekä erilaisia toimia, joilla voidaan vahvistaa suomalaisen arkkitehtuurin vientiä maailmalle ja Suomen vetovoimaa arkkitehtuurimatkailun kohteena.

Tulevalla arkkitehtuuri- ja designmuseolla nähdään olevan keskeinen rooli arkkitehtuurin näyttely- ja tapahtumakulttuurin vahvistamisessa.

Lisäksi työryhmän mielestä kestävä suunnittelu ja rakentaminen tulisi nostaa koulutuksen läpäiseväksi periaatteeksi. Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen roolia tulee työryhmän esityksen mukaan vahvistaa kehittämällä eri koulutusasteiden opetushenkilöstön pedagogista osaamista arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksessa sekä suuntaamalla valtion rahoittaman opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutuksen rahoitusta arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen hankkeisiin.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ehdotus uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi valmis – Edellisestä ohjelmasta on jo yli 20 vuotta aikaa”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat