Fira ja Serviz selvittävät digitaalista kvartsipölyn hallintaa työmailla

Tavoitteena kehittää toimintamalli, jolla kvartsipölylle altistumiset voidaan välttää.

Servizin digitaalinen palvelu on jatkuvaan mittaamiseen perustuva järjestelmä, jossa hiukkasmittarit seuraavat jatkuvasti ilman hiukkaspitoisuutta eri kokoisina jakeina.

Fira ja Serviz kehittävät yhteistyössä digitaaliseen olosuhdeseurantaan perustuvaa toimintamallia, jotta työmailla tapahtuvat kvartsipölylle altistumiset voitaisiin välttää.

Laki terveydelle vaarallisten aineiden torjunnasta kiristyi vuonna 2020. Digitaalisia rakentamisen ja rakennusten olosuhdeseurannan ratkaisuja tuottava Serviz on kehittänyt kvartsipölyn riskiarviointimittauksiin soveltuvan etäseurantajärjestelmän ja testannut sitä Firan työmailla.

Nyt yhtiöt laajentavat yhteistyötään. Tavoitteena kehittää toimintamalli, jolla kvartsipölylle altistumiset voidaan välttää.

Tärkeää tunnistaa riskialttiit työt

Firan tavoitteena on ottaa käyttöön toimintamalli, jonka avulla voidaan välttää kaikki kvartsipölylle altistumiset. Pölyn syntymistä ei voida täysin välttää, joten on tärkeää tunnistaa riskialttiit työt ja tehdä niiden osalta asianmukaiset järjestelyt pölyn torjumiseksi. Torjunnassa olennaista on pölyn hallinta sen lähteellä ja leviämisen estäminen sekä pölyävää työtä tekevän henkilön suojaaminen.

Servizin DustSense on jatkuvaan mittaamiseen perustuva järjestelmä, jossa hiukkasmittarit seuraavat jatkuvasti ilman hiukkaspitoisuutta eri kokoisina jakeina. Tieto lähetetään pilvipalveluun, jossa se yhdistetään tietoon mittausten sijainnista ja työstetyistä materiaaleista. Näin voidaan laskea arvio kvartsipölylle altistumisesta niin hetkellisesti kuin päiväkeskiarvoina työpäivien ajalta sekä tuottaa turvallisuushavainto arvion ylittäessä raja-arvon.

Jatkuvalla mittaamisella voidaan todentaa ja dokumentoida pölynhallinnassa onnistuminen. Poikkeamat tulee käsitellä työturvallisuusprosessissa, jotta niihin voidaan puuttua ja niiden toistuminen ehkäistä.

”Työturvallisuushavainnot ovat tyypillisesti olleet ihmisten tekemiä. Nyt kun saamme työturvallisuuden seurantaan myös IoT -laitteilta tulevaa tietoa ja älykästä analytiikkaa, tulee seurannasta entistä järjestelmällisempää ja muodostuneet poikkeamat voidaan korjata turvallisuusprosessin mukaisesti”, toteaa Firan turvallisuuspäällikkö Jari Pulkkinen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Fira ja Serviz selvittävät digitaalista kvartsipölyn hallintaa työmailla”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat