Kruunusiltojen rakentaminen tarkoittaa merkittävää täydennysrakentamista Helsingin Laajasalossa: Pienelle alueelle Yliskylässä 1 400 uutta asukasta

Laajasalon Yliskylä muuttuu tulevaisuudessa voimakkaasti Kruunusillat-pikaraitiotien varren täydennysrakentamisen ja alueelle rakennettavan Suomen ensimmäisen hybridivarikon myötä.

Kruunusillat-ratiotien yksi osa tulee olemaan Kruunuvuoren silta, josta tulee Suomen pisin silta.

Helsingin Laajasaloon Yliskylän alueen pohjoisosaan suunnitellaan mittavaa täydennysrakentamista. Rakentaminen toteutettaisiin tulevan Kruunusillat-pikaraitiotien varrelle, ja uusia asukkaita olisi jopa 1 400.

Kaupunginhallitus päättää Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavamuutoksesta maanantaina kokouksessaan.

Yliskylä muuttuu tulevaisuudessa voimakkaasti Kruunusiltojen vuoksi.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa jättimäisen hybridirakennuksen toteuttamisen Reposalmentien varteen: rakennus yhdistää 25 raitiovaunun varikon, asuntoja ja liiketilaa. Asukkaita kokonaisuuteen muuttaa tulevaisuudessa lähes 1 000.

Tämän lisäksi varikon läheisyydessä aiotaan siis toteuttaa muutakin suuren luokan täydennysrakentamista. Kaupunginhallituksen päätettävänä maanantaina olevassa kaavaratkaisussa Koirasaarentien ja Ilomäentien alueille esitetään liki 60 000 kerrosneliötä uutta asuinpinta-alaa, josta noin kaksi kolmasosaa sijoittuisi Koirasaarentien alueelle ja yksi kolmasosa Ilomäentien alueelle.

Asukasmäärän lisäys on noin 1 400 henkilöä. Lisäksi kaava mahdollistaa uusia liiketiloja.

Kaupungin omistamalla maalla täydennysrakentaminen sijoittuisi pääasiassa nykyisille katu-, puisto- ja virkistysalueille ja yksityisten taloyhtiöiden osalta tonttien nykyisille piha- ja paikoitusalueille sekä asuintonteille. Lisäksi neljä pientalotonttia muuttuisi asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Asemakaavamuutos tarkoittaisi myös tunnetun arkkitehdin Viljo Revellin vuonna 1949 suunnitteleman asuintalon Villa Rannan purkamista ja uudisrakennuksen rakentamista sen tilalle. Villa Ranta sijaitsee Laajasalontien ja Isosaarentien välisellä alueella.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Kruunusiltojen rakentaminen tarkoittaa merkittävää täydennysrakentamista Helsingin Laajasalossa: Pienelle alueelle Yliskylässä 1 400 uutta asukasta”

  1. HIRVEÄTÄ, että Yliskylän luonnon kaunis alue pilataan tiiviillä rakentamisella. Kruunusillan rakentaminen jo tyrmäävän kallista. Mistä rahat kun kun kustannukset aina vain huimasti kohoavat.
    Kruunuvuoreen metro tai lauttayhteys Hakaniemen torilta. Varmasti olisi hyviä vaihtoehtoja.

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat