Viranomaiset tekevät työsuojelutarkastuksia työmaille

Työsuojeluviranomaiset ovat aloittaneet kolmivuotisen valvontahankkeen, joka keskittyy erityisesti vakavien työtapaturmien ennalta ehkäisemiseen.

Valtakunnallisessa hankkeessa tehdään työsuojelutarkastuksia uudis- ja korjausrakennustyömaille, mutta myös muille rakennustyökohteille.

Työmaatarkastuksella käydään läpi päätoteuttajan työturvallisuusvelvollisuuksia muun muassa suunnittelu- ja tarkastustoiminnan osalta. Aliurakoitsijaan kohdistetulla tarkastuksella keskitytään työnantajan työturvallisuusvelvollisuuksiin yhteisellä rakennustyömaalla. Rakennuttajan osalta tarkastuksilla paneudutaan työturvallisuusvastuiden toteutumiseen.

Valvonta kohdennetaan ennakkoon tehdyn riskikartoituksen perusteella. Tehtävillä tarkastuksilla tarkastetaan asiakirjoja sekä tehdään koronatilanteen sallimissa rajoissa työmaatarkastuksia.

Pitkäkestoiselle tai työturvallisuuden kannalta laajalle ja vaativalle työmaalle voidaan tehdä useampia tarkastuksia eri työvaiheiden aikana.

Valvonnassa kiinnitetään erityistä huomioita rakennustyömailla esiintyvään syöpävaaralliseen kvartsipölyyn ja sen hallintaan.

Yleisesti vaaralliseksi mielletyissä rakennusalan töissä rakennustyöntekijöille sattui viime vuosina keskimäärin noin 120 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Viranomaiset tekevät työsuojelutarkastuksia työmaille”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat