Avi: Louhikosken vesivoimalaitos pitää purkaa

Itä-Suomen aluehallintoviraston 30. huhtikuuta tekemällä päätöksellä Pohjois-Karjalan Sähkö oy:n Saramojoessa sijaitsevan Louhikosken vesivoimalaitoksen lupa raukeaa.

Luvan raukeamisen myötä voimalaitoksen kaikki rakenteet pitää purkaa ja voimalaitoksen ylä- ja alakanava tulee täyttää. Lisäksi nykyiseen tulvauomaan rakennetaan pohjapato. Pohjapadolla ohjataan pääosa Saramojoen virtaamasta luonnonuomaan, joka toimii jatkossa kalaston vaellusreittinä. Luvansaajan tulee tarkkailla purku- ja rakennustöiden aikaisia vaikutuksia Saramojoen veden laatuun.

Voimalaitoksen ja sen patorakenteiden purkaminen poistaa Saramojoesta vaellusesteen ja siten edistää merkittävästi vaelluskalojen nousumahdollisuuksia. Erityisesti vaellusesteen poistuminen hyödyttää Vuoksen vesistön erittäin uhanalaista vaeltavaa järvitaimenta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston tekemä lupapäätös nro 45/2021 on nähtävillä vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa (ylupa.avi.fi).

Aluehallintovirasto ratkaisee ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia hakemusasioita. Lupia myöntäessään virasto sovittaa yhteen ympäristön käyttöä ja ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Avi: Louhikosken vesivoimalaitos pitää purkaa”

  1. Hyvä, nyt myös kaikki Kemijoen vesivoimalat purkuun. Jokirosvot on tuhonneet maailman parhaan kalajoen.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat