Liikennejärjestelmäsuunnitelma lisää perusväylänpidon rahoitusta ja siirtää painopistettä radoille

12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on lajissaan ensimmäinen. Se pyrkii takaamaan koko Suomen saavutettavuuden ja sen, että liikenneverkko vastaa käyttäjien tarpeisiin.

Vuosikymmenen lopussa rataverkkoon kohdistuu suuria peruskorjaustarpeita. Kuva: Heikki Kotilainen/HS

Valtioneuvosto on hyväksynyt 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja antanut sen selontekona eduskunnalle. Kyseessä on strateginen suunnitelma, joka kattaa kaikki liikennemuodot. Se sisältää toimenpideohjelman ja valtion rahoitusohjelman.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on ensimmäinen laatuaan. Suunnitelman valmistelua on ohjannut parlamentaarinen ohjausryhmä. Tavoitteena on, että koko Suomen saavutettavuus on taattu ja liikennejärjestelmä vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin. Lisäksi kestävämpien liikkumismuotojen saatavuuden pitäisi olla mahdollista erityisesti kaupunkiseuduilla.

Seuraavan kahdentoista vuoden aikana perusväylänpidon rahoitustaso nousee. Suunnitelman esitellyt Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) arvioi, että lisärahoitus auttaa laskemaan väyläverkon korjausvelkaa nykyisestä 2,8 miljardista eurosta 2,2 miljardiin euroon.

Suunnitelma siirtää väylien rahoituksen painopistettä nykyistä enemmän rautateille. Syy tähän on se, että rataverkolla on erityisesti vuosikymmenen loppupuolella suuria peruskorjaustarpeita. Lisäksi rataverkkoon kohdistuvaa EU-rahoitusta pyritään hyödyntämään nykyistä paremmin. Tieverkon osuus perusväylänpidon rahoituksesta säilyy kuitenkin yhä rataverkon osuutta suurempana, kuten se on tähänkin asti ollut.

Suunnitelma ei sisällä listaa investointikohteista, vaan Väylävirasto laatii suunnitelman ja liikenneverkon strategisen tilannekuvan perusteella väyläverkkoja koskevan investointiohjelman 6–8 vuodeksi. Investointiohjelmaa hyödynnetään talousarvioesitysten valmistelussa.

Suunnitelmaa päivitetään hallituskausittain eli neljän vuoden välein. Suunnitelmassa esitetyt kustannukset ovat arvioita ja niiden toteuttaminen riippuu tulevista talousarviopäätöksistä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Liikennejärjestelmäsuunnitelma lisää perusväylänpidon rahoitusta ja siirtää painopistettä radoille”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat