Kokeile kuukausi maksutta

Tutkimushanke kehittää ekologisen kompensaation mallia maankäytön suunnitteluun

Ekologisen kompensaation mallia kokeillaan parhaillaan yksittäisissä suurissa hankkeissa, mutta sille nähdän tarve myös kuntatasolla.

Kuva Seppo Mölsä.

Jyväskylän, Helsingin ja Lahden alueilla pilotoidaan uutta ekologisen kompensaation toimintamallia yhteiskuntasuunnittelussa. Mallia ovat kehittämässä kaupunkien lisäksi Jyväskylän ja Helsingin yliopistot, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Suomen ympäristökeskus ja kuntaliitto.

Ekologisilla kompensaatioilla tarkoitetaan menetettyjen luontoarvojen korvaamista toisilla luontoarvoja lisäävillä toimenpiteillä. Ekologisen kompensaation mallia kokeillaan parhaillaan yksittäisissä suurissa hankkeissa, kuten kaivosten perustamisen yhteydessä. SItä kuitekin tarvittaisiin myös pienemmissä maankäyttöpäätöksissä.

”Merkittävä osa luontoarvojen pysyvästä katoamisesta muodostuu lukuisista pienistä kaupunki- ja kuntatasolla tehdyistä maankäyttöpäätöksistä. Hankkeen tavoitteena on rakentaa malli, joka mahdollistaisi ekologisen kompensaation suunnitelmallisen ja tehokkaan käytön maankäytön suunnittelussa, sanoo hanketta johtava luonnonvarojen käytön kestävyyden yliopistonlehtori Panu Halme Jyväskylän yliopistosta.

Hankkeessa kehitetään toimintamalli ekologisen kompensaation suunnitteluun ja toteuttamiseen osana kaupunkisuunnittelua. Luontoarvojen lisäksi malli huomioi suunnittelussa alueiden virkistysarvot ja kompensoinnin sosiaalisen hyväksyttävyyden. Pilotoinnin yhteydessä kehitetään yleismalli ekologisen kompensaation käyttöön kaupunkien maankäytössä.

”Hankkeen tarkoituksena on auttaa kuntia toteuttamaan maankäytön suunnittelua, joka mahdollistaa luontoarvojen säilymisen kehittyvillä kaupunki- ja kunta-alueilla sekä vähentää mahdollisia konflikteja maankäytön, luonnon ja virkistysarvojen välillä”, Halme kertoo.

Hanke on saanut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitralta 250 000 euron rahoituksen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tutkimushanke kehittää ekologisen kompensaation mallia maankäytön suunnitteluun”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat