Kokeile kuukausi maksutta

RIAn tutkimus: Suurella osalla ansiot nousivat viimeisen vuoden aikana – moni on tyytyväinen omaan palkkaansa

Rialaisten ammattilaisten tilanne työmarkkinoille jatkui hyvänä, kertoo Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n tutkimus.

Rialaisten keskiarvopalkat vaihtelevat koulutustaustan, sukupuolen ja työkokemuksen perusteella melko paljon.

Rakennusarkkitehti (AMK/opistotutkinnon) suorittaneiden keskiarvopalkka oli 4 175 euroa, kun taas insinööreillä (AMK/opisto) keskiarvo oli 4 858 euroa.

Sukupuolten välillä on yhä selvä palkkaero. Miesten keskiarvopalkka on 5 020 euroa ja naisten 4 113 euroa.

Naisten keskiarvopalkka on 82 prosenttia miesten vastaavasta luvusta. Naisten ansiot ovat kehittyneet edelliseen, vuoden 2019 tutkimuksen tietoihin verrattuna 4,5 prosenttia ja miesten 5,2 prosenttia.

Vastaajista 67 prosenttia vastasi ansioiden nousseen viimeisen vuoden aikana, kolmanneksella ne pysyivät ennallaan ja kolmella prosentilla laskivat.

Vuoden 2019 tutkimuksen palkkatietoihin verrattuna ansiot nousivat eniten rakennesuunnittelutehtävissä ja tarkastus- ja valvontatehtävissä olevilla.

Ylimmässä johdon tehtävissä työskentelevillä ansiot pienenivät edelliseen tutkimukseen verrattuna -13,7 prosenttia, ylemmillä toimihenkilöillä nousivat 1,4 prosenttia ja toimihenkilöillä 7 prosenttia.

Vastanneiden joukossa tyytyväisyys nykyisestä työstä saatuun palkkaan on melko korkealla tasolla. Suurin osa on vähintäänkin melko tyytyväinen palkkaansa.

RIA selvittää kahden vuoden välein toteutettavalla ammattikuntatutkimuksellaan rialaisten työmarkkina-asemaa.

Maaliskuussa 2021 toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 777 rialaista. Tutkimuksen toteutti Onway Oy.

Lähes kaikki vakituisessa työssä

Rialaisista ammattilaisista peräti 98 prosenttia työskentelee vakinaisessa eli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.

Rialaiset jakautuvat moninaisesti eri toimiasemiin. Ylempinä toimihenkilöinä toimii 57 prosenttia, toimihenkilöinä 27 prosenttia ja asiantuntijoina julkisella sektorilla 8 prosenttia vastanneista.

Ylintä johtoa edustaa 3 prosenttia ja itsenäisenä yrittäjänä toimii saman verran vastaajista.

Vuoden 2019 tutkimukseen verrattuna ylempien toimihenkilöiden osuus on selkeästi kasvanut.

Suurin osa työskentelee yksityisellä

Kyselyyn vastanneista 82 prosenttia työskenteli yksityisen sektorin yrityksessä, 12 prosenttia kunnan, kuntayhtymän tai kunnan liikelaitoksen palveluksessa ja 3 prosenttia valtion tai valtion liikelaitoksen palveluksessa.

Seurakuntien, järjestöjen tai muiden työnantajien palveluksessa oli noin kolme prosenttia vastanneista.

Yksityisellä sektorilla rialaisten työnantajia ovat erityisesti rakennusliikkeet ja arkkitehti-, insinööri- tai konsulttiyritykset.

Tuotantolaitoksissa työskentelee 7 prosenttia ja kaupallisissa, rahoitus- tai vakuutusyrityksissä 5 prosenttia yksityisen sektorin vastaajista.

Vuoden 2019 tutkimukseen verrattuna arkkitehti-, insinööri- tai konsulttiyritysten palveluksessa työskentelevien osuus on kasvanut.

Rialaiset työskentelevät laajasti rakennusalan erilaisissa työtehtävissä. Suunnittelutehtävissä toimii reilu kolmannes, toteutustehtävissä alle viidennes, rakennuttamistehtävissä 17 prosenttia ja johto- ja hallintotehtävissä 11 prosenttia.

Reilulla kolmanneksella vastanneista ensisijainen työpaikka sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi ovat seuraavaksi yleisimmät työskentelymaakunnat

Työmäärä suurella osalla ajoittain liian suuri

Vastaajista 12 prosenttia kertoi työmäärän olevan jatkuvasti liian suuri ja 48 prosenttia liian suuri. Osuudet ovat hieman nousseet kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna.

Sopivana työmäärää piti 38 prosenttia.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “RIAn tutkimus: Suurella osalla ansiot nousivat viimeisen vuoden aikana – moni on tyytyväinen omaan palkkaansa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat