PAH-tutkimushanke käynnistyi – tavoitteena luoda luotettavampi malli korjaustarpeen riskinarviointiin

Tutkimushanke rakennusmateriaalien PAH-yhdisteiden vaikutuksesta sisäilman laatuun käynnistyi kesäkuun alusta.

Kuva: Vahanen

Tiedotteen mukaan hankkeen tavoitteena on tarjota entistä luotettavampi malli korjaustarpeen riskinarviointiin, koska nykyisen ”kaiken purkavan” toimintatavan yleistymisellä on merkittävät kansantaloudelliset vaikutukset. Toimintatapaan on syynä nykyinen PAH-yhdisteiden vaarallisuutta yliarvioiva tulkintatapa.

Kaksivuotisen hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto, Vahanen Rakennusfysiikka Oy ja Työterveyslaitos.

Lisäksi hankkeen ohjausryhmään osallistuvat Helsingin kaupunki, Turun kaupunki, Senaatti-Kiinteistöt, Museovirasto, Kiilto oy sekä Valvira.

PAH-yhdistepitoisten rakennusmateriaalien vaarallisuuden arviointiin käytetään Suomessa yleisesti PAH (16) -yhdisteille annettuja vaarallisen jätteen raja-arvoja.

Jätteen vaarallisuuden arviointiin tarkoitetut raja-arvot eivät tiedotteen mukaan sovellu käytettäviksi rakennusten käytettävyyden arviontiin tai korjaustarpeen ja korjaustapojen määrittämiseen.

Aiemmassa tutkimuksessa on todettu rakennusmateriaalien sisältämien PAH-yhdisteiden ja niiden emissioiden vaihtelevan rakennusmateriaalityypeittäin laboratorio-olosuhteissa.

Tässä tutkimuksessa selvitetään erityyppisten rakennusmateriaalien sisältämien PAH-yhdisteiden todellisia emissioita rakennuksissa ja niiden sisäilmavaikutuksia kokeellisin sekä laskennallisin menetelmin.

Näillä tiedoilla pystytään tiedotteen mukaan arvioimaan todellista sisäilmariskiä sekä korjaus- tai purkutarvetta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “PAH-tutkimushanke käynnistyi – tavoitteena luoda luotettavampi malli korjaustarpeen riskinarviointiin”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat