Kokeile kuukausi maksutta

Puolustusvoimat voi kaataa miljoona­luokan tuuli­voima­hankkeen, vaikka menettelylle ei ole suoraa perustetta laissa

Käytännössä Puolustusvoimien kielteinen lausunto tarkoittaa, että tuulivoimalan rakentaminen ei ole mahdollista.

Suomessa on tällä hetkellä vakiintunut käytäntö, jossa Puolustusvoimien myönteinen lausunto on ehdoton edellytys tuulivoimalan rakentamiselle.

Puolustusvoimien lausuntomenettelystä ei kuitenkaan ole suoraan säädetty lainsäädännössä, ja sen oikeusperusta on epäselvä.

Asia selviää tuulivoimarakentamisen edistämistä koskevan hankkeen selvityksestä. Selvitys julkaistiin tällä viikolla.

Suomessa on HS:n helmikuisen selvityksen perusteella käynnissä ennennäkemätön tuulivoimainvestointien aalto. Uutta tuotantokapasiteettia valmistuu tänä vuonna ennätysmäärä. Rakenteilla tai aivan investointipäätöksen kynnyksellä on voimaloita useiden miljardien eurojen arvosta.

Tuulivoimalat vaikuttavat puolustusvoimien järjestelmiin

Käytännössä Puolustusvoimat voi siis näkemyksellään kaataa miljoonien investoinnin ilman, että sillä on siihen suoraan laissa annettua oikeutta.

Neuvotteleva virkamies Anu Sallinen puolustusministeriöstä vahvistaa, että Puolustusvoimilta pyydettävä aluevalvontalausunto on muodostunut edellytykseksi hankkeen toteutumiselle.

”Tuulivoimatoimijat ovat itse alkaneet pyytämään tätä lausuntoa Puolustusvoimilta. Puolustushallinnossa on tulkittu, että puolustushallinnon viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluu auttaa siinä, mille alueille voitaisiin rakentaa”.

Puolustusvoimien roolille tuulivoimaloiden sijoittamisessa on sinänsä perusteet, sillä Puolustusvoimilla on lakisääteinen velvollisuus valvoa Suomen alueellista koskemattomuutta.

Tuulivoimalat vaikuttavat muun muassa Puolustusvoimien tutkien, ilmavalvontajärjestelmien, signaalijärjestelmien ja viestijärjestelmien toimintaan.

Valitusmahdollisuutta ei ole

Puolustusvoimien lausunnon huomioon ottaminen perustuu selvityksen mukaan nykyisin käytännössä maankäyttö- ja rakennuslakiin, joka velvoittaa huomiomaan aluevalvonnan turvaamisen edellytykset kaavoituksessa.

Suoraa säännöstä tuulivoimarakentamisen lausuntomenettelystä ja sen oikeusvaikutuksista ei kuitenkaan ole lainsäädännössä.

Selvityksen mukaan Puolustusvoimien tuulivoimahankkeesta antama lausunto on tällä hetkellä oikeusvaikutuksiltaan velvoittamaton. Tämän myös puolustusministeriön Sallinen vahvistaa.

Käytännössä Puolustusvoimien kielteinen lausunto kuitenkin tarkoittaa, että tuulivoimalan rakentaminen ei ole mahdollista. Tämän on vahvistanut myös oikeuskäytäntö.

”Puolustusvoimien tuulivoimahankkeista antama lausunto on käytännön vaikutuksiltaan lupamenettelyn kaltainen, mutta siitä puuttuu tietyt asianosaisten oikeudet lausunnon saajan näkökulmasta”, sanoo hankkeen vastuullinen johtaja Karoliina Joensuu.

Näitä oikeuksia on esimerkiksi mahdollisuus valittaa päätöksestä.

Ratkaisuksi tilanteeseen esitetään, että Puolustusvoimien lausuntomenettelystä tuulivoimahankkeissa pitäisi säätä laissa.

”Olisi varmasti järkevää, että juridista pohjaa tälle muodostuneelle käytännölle vahvistettaisiin. Se parantaisi tuulivoimatoimijoiden oikeusturvaa ja Puolustusvoimien lausuntojen merkityksen velvoittavuutta”, puolustusministeriön Sallinen sanoo.

Yksi mahdollinen tapa olisi säätää aluevalvontalaissa, että Suomen aluevalvontaan vaikuttavien tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää Puolustusvoimien lupaa.

Aluevalvontalaissa on jo nykyisellään vastaavat säännökset esimerkiksi merenpohjan kartoittamisen ja tutkimisen luvanvaraisuudesta.

Sallinen on vakaasti sitä mieltä, että Puolustusvoimien hyväksyntä on tuulivoimahankkeita suunnitellessa välttämätön.

”Aluevalvonnan järjestelmä on rakennettu täysin optimaaliseksi. Sen uudelleenrakentaminen tulisi veronmaksajille todennäköisesti kalliimmaksi kuin se, että pyydetään Puolustusvoimilta lausunnot ja rakennetaan sinne, missä tuulivoimala ei vaaranna maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä.”

Joensuu kertoo, että asiassa on tapahtunut positiivista kehitystä jo vuoden 2020 alussa alkaneen hankkeen aikana. Puolustusvoimat on esimerkiksi tarkentamassa ohjeistuksiaan voimaloiden sijaintien muuttumisesta hankkeen suunnittelun edetessä.

”Se ei kuitenkaan poista sitä, että lainsäädännöllinen sääntelyperusta tuulivoimahankkeita koskevalle lausuntomenettelylle puuttuu.”

Tuulivoiman tarve voi moninkertaistua

Ilmastopaneelin tuoreen julkaisun mukaan tuulivoiman tarve Suomessa saattaa tulevina vuosikymmeninä moninkertaistua.

Tällä hetkellä tuulivoimarakentaminen on Suomessa keskittynyt lähinnä maan länsiosiin. Tuulivoiman edistämistä koskevan hankkeen selvityksessä kuitenkin todetaan, että tuuliolosuhteiden kannalta tuulivoimatuotannolle sopivia paikkoja on nykyisen teknologian myötä ympäri Suomea.

Selvityksen mukaan tuulivoiman tasaisempi alueellinen jakautuminen on edellytys tasaisemmalle tuulivoimatuotannolle ja toivottavaa sähkönsiirron runkoverkon toimivuuden sekä siirtoyhteyksien tehokkaan toteuttamisen kannalta.

Toistaiseksi Puolustusvoimat on selvityksen mukaan antanut myönteisen lausunnon yli 11 200 tuulivoimalalle. Näistä yli 1 350 on Itä-Suomessa, mutta selvityksen mukaan tämä potentiaali jää tällä hetkellä hyödyntämättä.

Sallinen korostaa, että tuulivoiman rakentaminen on Puolustusvoimien näkökulmasta täysin mahdollista myös Itä-Suomessa.

”Ymmärtääkseni Itä-Suomessa on enemmän luonto-, ympäristö- ja maisema-arvoja, jotka usein kaatavat nämä hankkeet.”

Tuulivoimayhdistyksen mukaan vuoden 2020 lopussa Suomessa oli yhteensä 821 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa.

Keskiviikkona julkistettu selvitys on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjaa. Selvityksen sisällöstä vastaa sen tuottanut työryhmä, eikä sen tekstisisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Puolustusvoimat voi kaataa miljoona­luokan tuuli­voima­hankkeen, vaikka menettelylle ei ole suoraa perustetta laissa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat