Eläkeliitto: Ikääntyneiden asumisolosuhteita parannettava

Eläkeliiton liittokokous vaatii kunnilta pikaisia toimia ikääntyneiden kansalaisten asumisolosuhteiden kehittämiseksi. Keskiöön täytyy saada laitoshoivan ja kotihoidon ulkopuolella asuvien tulevien ja nykyisten eläkeläisten asumisen tarpeet.

Liittokokous huomauttaa, että Suomessa on oltava tarjolla aiempaa monipuolisempia vaihtoehtoja ikääntyneiden kansalaisten asumisen tarpeisiin. Kuntapäättäjien olisi jo suunnitteluvaiheessa sijoitettava vanhusten hoiva-asunnot, päiväkodit, koulut ja harrastustilat samaan pihapiiriin. Monisukupolvinen asuminen tunnetusti parantaa kaikkien hyvinvointia.

Ikääntyneet ovat monimuotoinen asukasryhmä. Asumisen tarpeisiin vaikuttavat ikääntyneen toimintakyky, asuuko hän yksin, onko hänellä läheisten tukea elämässään. Hyvä ratkaisu on myös esteettömyyden edistäminen korjausrakentamisella sekä hissi- ja esteettömyysavustuksilla.

Uusien asuntojen suunnittelun tulee perustua tietoon ikääntyneiden tarpeista. Itsenäisen suoriutumisen ja turvallisen kotona asumisen ohella tarvitaan kuitenkin myös uudenlaisia, kohtuuhintaisia ja ikääntyneiden kansalaisten valinnanvapautta kunnioittavia asumisen muotoja.

Eläkeliitto huomauttaa, että liikennejärjestelyt ja pysäköintimahdollisuudet ovat osa asuinympäristöjen suunnittelua. Koska laitoshoivapaikkojen alasajo on strateginen linjaus, asunnoissa on pystyttävä liikkumaan apuvälineiden turvin. Kotona selviytymisen edellytyksiä ovat kotihoito ja kotiin annettavat palvelut. Ne eivät onnistu, ellei asuntojen välittömässä läheisyydessä ole riittävästi pysäköintitilaa.

Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Suunnitellussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutusta edistäviä toimenpiteitä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Eläkeliitto: Ikääntyneiden asumisolosuhteita parannettava”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat