Euroopan komissio esitteli uuden Bauhausin konseptin

Euroopan komissio on antanut keskiviikkona 15. syyskuuta tiedonannon, jossa komissio esitteli uuden eurooppalaisen Bauhausin konseptin.

Euroopan komissio on antanut keskiviikkona 15. syyskuuta tiedonannon, jossa komissio esitteli uuden eurooppalaisen Bauhausin konseptin.

Hankkeella pyritään nopeuttamaan eri talouden alojen, kuten rakennus- ja tekstiiliteollisuuden, muutosta.  Näin kaikille eurooppalaisille voidaan tarjota kiertotalouden mukaisia ja vähemmän hiili-intensiivisiä tuotteita.

”Uusi eurooppalainen Bauhaus muuntaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa esitetyn laajan vision konkreettisiksi ja arkeamme parantaviksi muutoksiksi, jotka näkyvät käytännössä rakennuksissa ja julkisissa tiloissa mutta myös esimerkiksi muodissa ja kalusteissa. Uuden eurooppalaisen Bauhausin tavoitteena on luoda uusi elämäntapa, jossa yhdistyvät kestävä kehitys ja hyvä suunnittelu, jossa vähennetään hiilen käyttöä ja joka on kaikkien saatavilla kohtuuhintaisesti”, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo tiedotteessa.

Uusi eurooppalainen Bauhaus tuo Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kulttuurisen ja luovan ulottuvuuden. Sen tavoitteena on osoittaa, miten kestävä innovointi näkyy konkreettisina ja myönteisinä kokemuksina jokapäiväisessä elämässämme.

EU:n ohjelmista osoitetaan vuosina 2021–2022 noin 85 miljoonan euron rahoitus uuden eurooppalaisen Bauhausin hankkeille. Uusi eurooppalainen Bauhaus sisällytetään myös monien muiden EU:n ohjelmien painopisteisiin ilman ennalta määritettyä rahoitusta. Rahoitusta myönnetään EU:n eri ohjelmista, kuten tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta, ympäristön ja ilmastotoimien Life-ohjelmasta ja Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisäksi komissio kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään uuden eurooppalaisen Bauhausin keskeiset arvot alueellisen ja sosioekonomisen kehityksen strategioihinsa ja rakentamaan kaikille parempaa tulevaisuutta elpymis- ja palautumissuunnitelmiensa sekä koheesiopoliittisten ohjelmiensa kautta.

Komissio myös perustaa uuden eurooppalaisen Bauhausin laboratorion. Laboratorio toimii aloitteelle ominaisessa yhteistyön hengessä, jossa yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja politiikan eri tahoja tuodaan yhteen kehittämään uudenlaisia yhteistyön tapoja.

Uuden eurooppalaisen Bauhausin yhteissuunnitteluvaihe käynnistettiin tammikuussa 2021. Sen tarkoituksena oli löytää esteettisiä, kestäviä ja osallistavia ratkaisuja asuinympäristöjemme kehittämiseksi ja tukea Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Kaikille avoimessa ensimmäisessä vaiheessa yhteiseen keskusteluun osallistujia pyydettiin esittämään uusia ajatuksia siitä, miten elämme yhdessä. Tänään julkaistu tiedonanto pohjautuu näihin keskusteluihin.

Euroopasta jo nyt löytyvät hankkeet toimivat aloitteen inspiraationa. Ne saavat tunnustusta tänä vuonna järjestetyssä uuden eurooppalaisen Bauhausin kilpailussa, jossa jaetaan palkintoja kymmenessä kilpailuluokassa, esimerkiksi ”tuotteet ja elämäntapa” sekä ”yhteisölliset tilat”. Kilpailuun sisältyi erillinen enintään 30-vuotiaille tarkoitettu nousevien tähtien kilpailu, jolla tuetaan ja rohkaistaan nuoria sukupolvia kehittämään uusia ideoita ja innostavia konsepteja. Voittajat palkitaan 16. syyskuuta järjestettävässä palkintoseremoniassa.

Lisätietoa asiasta löytyy tältä komission sivulta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Euroopan komissio esitteli uuden Bauhausin konseptin”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat