Kokeile kuukausi maksutta

Laakson sairaalan kaavan tarkistettu muutosehdotus mahdollistaa uutta rakentamista 140000 neliötä

Helsingin kaupunki on tarkistanut palautteen perusteella Laakson sairaalan alueen asemakaavan muutosehdotusta. Nyt ehdotus on etenemässä päätöksentekoon.

Laakson sairaalakampus sijoittuu tiiviin kantakaupunkirakenteen ja vehreän Keskuspuiston väliin. Kuva: Arkkitehtiryhmä Latu

Tarkistetun ehdotuksen muutokset aiempaan ehdotukseen verrattuna koskevat muun muassa päärakennuksen korkeutta ja sijoittumista suhteessa Urheilukatuun. Uudisrakentamisen määrä on samalla hieman vähentynyt.

”Kaavassa Urheilukadun asuinrakennusten ja sairaalan uuden päärakennuksen välimatkaa on edelleen lisätty jonkin verran palautteen perusteella, ja kadun asuinkatumainen luonne säilyy entistä paremmin. Samalla sairaalarakennuksen hahmo ja toiminnallinen ratkaisu on selkiytynyt. Lisäksi päärakennuksen korkeinta kohtaa on madallettu kerroksella alueen keskiosassa”, asemakaava-arkkitehti Kirsti Rantanen kertoo tiedotteessa.

Laakson asemakaavaehdotus sallii, että alueelle rakennetaan uusi sairaala, joka suunnitelmien mukaan koostuisi kolmesta uudesta sairaalarakennuksesta. Kaiken kaikkiaan uusia tiloja voisi rakentaa sairaalan alueelle noin 110000 kerrosneliömetriä maan päälle ja noin 30000 kerrosneliötä maan alle. Mikäli koko sairaala rakennetaan, kokonaisuus vastaa kooltaan noin neljää uutta Lastensairaalaa.

Sairaalan lisääntyvälle saatto-, vierailu- ja huoltoliikenteelle on kaavoitettu uusi pääajoyhteys Auroranportilta alkavan maanalaisen tunnelin kautta. Maanalaisiin tiloihin on suunnitteilla pysäköintitilat enintään 650 autolle sekä saatto- ja huoltotiloja. Myös nykyiset ajoliittymät sairaala-alueelle säilyvät. Kaava mahdollistaa maanalaisen yhteyden rakentamisen Meilahden ja Laakson sairaala-alueiden välille; tunneliyhteys on jo ennestään merkitty maanalaiseen yleiskaavaan.

Laakson sairaalan alueelle on tarkoitus keskittää Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin psykiatrista sairaalahoitoa osana laajempaa Uudenmaan alueen psykiatristen sairaaloiden kokonaisuutta. Alueelle sijoittuisi myös Husin vaativa neurologinen kuntoutus sekä sairaalatoimintaa tukevia poliklinikoita ja palveluita. Uudessa sairaalassa olisi lisäksi noin puolet Helsingin kaupungin sairaalan somaattisten eli fyysisten sairauksien hoidon sairaansijoista. Sairaansijoja tulisi yhteensä noin 930. Uusien tilojen tarve on kiireellinen.

Rakentaminen voisi alkaa huhtikuussa

Sairaalarakennusten suunnittelu on edennyt kaavoituksen rinnalla. Laakson sairaala-alueen uusi päärakennus on tulossa Urheilukadun varresta purettavien asuinkerrostalojen, terveyskeskusrakennuksen sekä päiväkodin tilalle. Uuden päärakennuksen pääsisäänkäynnit ovat Reijolankadun ja Urheilukadun kulmaan muodostuvalla uudella aukiolla ja päärakennuksen pohjoispäässä. Lisäksi sairaala-alueelle on suunniteltu kaksi pienempää uudisrakennusta.

Tontin pohjoisosissa olevat arvokkaat 1920–30-lukujen vaihteen sairaalarakennukset, 1950-luvun entinen tuberkuloositoimisto ja niihin liittyvä sairaalapuutarha suojellaan. Nämä sairaalarakennukset peruskorjataan muun muassa poliklinikkakäyttöön sekä hallinnon, koulutuksen ja tutkimuksen tiloiksi.

Laakson yhteissairaalan rakennushanke on hyväksytty toteutettavaksi vaiheittain arviolta vuosien 2021–2030 aikana. Toteutusta on alettu valmistelemaan väistötilojen hankinnalla, muutoilla ja pienin muutostöin. Jos hanke pääsee etenemään aikataulussa, näkyvämmin rakennustyöt käynnistyvät arviolta ensi huhtikuussa. Meneillään olevan sairaalahankkeen toteutuksen suunnittelun yhtenä tavoitteena on työmaavaiheen nopeuttaminen. Sairaalahanke toteutetaan allianssimallilla.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee uudelleen Laakson sairaala-alueen asemakaavamuutosta kokouksessaan 28. syyskuuta, minkä jälkeen asemakaava etenee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Laakson sairaalan kaavan tarkistettu muutosehdotus mahdollistaa uutta rakentamista 140000 neliötä”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat