Selvitys: Sairaanhoitopiirien rakennushankkeiden investoinnit kääntyvät pian laskuun

Maakuntien tilakeskuksen tekemän selvityksen mukaan sairaanhoito- ja erityishuoltopiireillä on käynnissä tai suunnitteilla rakennushankkeita yli viiden miljardin euron arvosta.

Verstas Arkkitehtien kuva kertoo, miltä sairaala näyttää täysin valmiina vuonna 2025.

Vuodesta 2021 näyttäisi kuitenkin tulevan käynnissä olevan investointibuumin vilkkain peruskorjausten, perusparannusten ja uudisrakentamisen aloitusvuosi. Tämän jälkeen vuosittainen trendi on selvästi laskeva.

Maakuntien tilakeskus selvitti kesällä sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien tilainvestointeja. Piireillä on käynnissä tai suunnitteilla noin 170 rakennushanketta, joiden yhteenlaskettu arvo olisi toteutuessaan yli 5 miljardia euroa. Tästä vuosina 2021–2025 valmistuvien investointien arvo olisi 3,5 miljardia euroa.

”Investointien ennätysvuodet ovat seuranneet toisiaan, mutta nyt ensimmäistä kertaa näyttäisi siltä, että huippukausi olisi jäämässä taakse. Esimerkiksi valmistuvien hankkeiden kokonaisarvo tarkastelujakson 2021–2025 aikana arvioidaan olevan noin neljänneksen pienempi kuin tarkastelujaksolla 2020–2024. Tähän vaikuttavat ainakin osittain muutokset hankkeiden aikatauluissa sekä viimeaikaisten suurien sairaalahankkeiden valmistuminen”, Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Latvala kertoo tiedotteissa.

Selvityksessä ovat mukana manner-Suomen piirien vuosina 2021–2025 valmistuviksi ilmoittamat peruskorjaus-, perusparannus- ja uudisrakennushankkeet, joiden kustannusarvio ylittää 0,5 miljoonaa euroa. Investointikustannukset sisältävät rakentamisen sekä kiinteiden sairaalalaitteiden kustannukset. Mukaan on luettu myös hankkeita, jotka valmistuvat vasta vuoden 2025 jälkeen, mutta jotka ovat jo alkaneet tai joista on tehty investointipäätös.

Nyt neljättä kertaa julkaistuun investointiselvitykseen on sisällytetty kuluvan ja seuraavan neljän vuoden aikana valmistuvien hankkeiden bruttoaloja ja kustannuksia maakunnittain, muutamien alueiden investointitietoja asukasta kohden sekä listaus lähivuosien kymmenestä suurimmasta rakennushankkeesta.

Maakuntien tilakeskus teki selvitystä varten kyselyn sairaanhoito- ja erityishuoltopiireille kesäkuussa 2021. Kysely toteutettiin uuden digitaalisen investointitietojen ilmoituspalvelun avulla. Palvelu sujuvoitti vapaaehtoisten piirien selvitykseen antamien tietojen ilmoitusprosessia, mikä puolestaan lisäsi annettujen tietojen ajantasaisuutta ja luotettavuutta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Selvitys: Sairaanhoitopiirien rakennushankkeiden investoinnit kääntyvät pian laskuun”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat