Nelostielle tehdään 185000 neliömetriä pohjavesisuojausta

Valtatie 4 Hartola–Oravakivensalmi-hankkeen pohjavesisuojauksen rakentaminen käynnistyy lokakuussa. Suojaus estää haitallisten aineiden valumisen pohjaveteen esimerkiksi onnettomuustilanteessa.

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi-hankkeen pohjavesisuojauksen rakentaminen. Kuva: Väylävirasto

Pohjavesisuojaus on mittava osa koko tiehanketta, sillä suojausta rakennetaan yhdeksän kilometrin matkalle kaikkiaan noin 185000 neliömetriä.

”Tällä hetkellä Hartolan ja Oravakivensalmen välillä ei ole pohjavesisuojausta valtatien kohdalla, vaikka osuus on tärkeää I-luokan pohjavesialuetta. Myös uusi rakennettava tielinjaus sijaitsee pohjavesialueella, joten nykyaikaisen pohjavesisuojauksen toteuttaminen on olennainen osa hanketta”, projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta kertoo tiedotteessa.

Pohjavesisuojaus toteutetaan niin sanottuna luiskasuojauksena, joka ulottuu noin kymmenen metrin päähän ajoradan reunasta. Suojaukseen kuuluu erilaisia kiviaineksia, salaojarakenteita, bentoniittimattoa sekä useamman paksuista muovikalvoa kohteen mukaan. Lopputuloksena muodostuu nesteitä läpäisemätön suoja-alue, jonka avulla tieltä tulevia valumia pystytään ohjaamaan hallitusti esimerkiksi onnettomuuden sattuessa. Luiskasuojauksen pintakerros toimii suodattimena, jolloin tiealueelta johdettavat vedet puhdistuvat ennen kuin ne päätyvät vesistöihin.

Onnettomuustilanteissa luiskasuojaus ei kuitenkaan pysty estämään suurien öljymäärien tai muiden haitallisten nesteiden valumista vesien purkupaikkaan. Siitä syystä kaikkiin tiealueelta vesiä pois johtaviin laskuojiin tehdään suojauskerros pohjaveden muodostumisalueen rajalle saakka. Lisäksi ojiin rakennetaan suljettavat kaivot, joiden avulla pelastusviranomaisen on mahdollista padota tilapäisesti vesien tai muiden nesteiden etenemistä.

”Suojausalueelta vedet kerätään kaivoihin, joista ne johdetaan purkuputkella laskuojiin. Purkuputki voidaan onnettomuustilanteessa sulkea kaivon sisällä olevalla sulkulevyllä ja kerätä näin haitalliset aineet kaivosta pois ennen kuin ne valuvat vesistöön.”

Pohjavesisuojaus valmistuu tavoiteaikataulun mukaisesti syksyyn 2022 mennessä. Suojauksen rakentaminen etenee kuitenkin osittain säiden mukaan.

”Pohjavesisuojaukseen liittyy bentoniittimattoa, joka muodostuu geotekstiileistä eli läpäisevistä kankaista, sekä bentoniittisavesta. Bentoniitti on luonnon savimineraali, joka veden kanssa reagoidessaan paisuu ja muuttuu paineen alla käytännössä nestettä läpäisemättömäksi. Bentoniittimattoja ei voi asentaa varsinkaan rankemmalla sadesäällä, joten töiden eteneminen tarkentuu säätilanteen mukaan.”

Pohjavesisuojaus rakennetaan Nelostien oikaisuosuuden lisäksi myös parannettavalle tieosuudelle.

Koko tiehankkeen rakennustyöt toteutetaan siten, ettei pohjavedelle aiheudu rakennusaikana pilaantumisvaaraa tai pohjavedenkorkeuden haitallista alenemista. Pohjaveden pinnan tasoa sekä laatua seurataan koko rakentamisen ajan. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2023.

Suojauksen rakentamisesta aiheutuu ajoittaista haittaa liikenteelle, sillä ahtaimpiin kohtiin joudutaan rakentamaan lyhyet kiertotiet. Lisäksi suojausrakenteet asennetaan paikoin valtatieltä käsin, jolloin joudutaan sulkemaan kaistoja.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Nelostielle tehdään 185000 neliömetriä pohjavesisuojausta”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat