Kokeile kuukausi maksutta

Turun Tiedepuiston kansihankkeen hankinta menee uusiksi – tarjouspyynnön virhe olisi mahdollistanut allianssihankkeen kriittiseksi toteuttajaksi alihankkijan

Turun kaupunki joutuu käynnistämään Tiedepuiston kansihankkeen hankinnan uudelleen, koska sitä koskevassa tarjouspyynnössä havaittiin virhe osallistumishakemusten vastaanottamisen jälkeen.

Kaupunki lähetti hankintailmoituksen julkaistavaksi 30. kesäkuuta ja asetti hakemusten määräajaksi 6. syyskuuta. Tarjouspyynnössä havaittu virhe salli hankkeen kriittisiä tehtäviä koskevien soveltuvuusvaatimusten täyttämisen alihankkijan referensseillä. Tarjouspyynnöstä oli samalla jäänyt puuttumaan vaatimus siitä, että ehdokas tai ehdokasryhmittymän jäsen itse toteuttaa hankkeen kannalta kriittiset tehtävät.

Tiistaina 5. lokakuuta kokoontuvalle Turun kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että kansihanketta koskeva hankintamenettely keskeytetään tarjouspyynnön virheen korjaamiseksi. Päätöksen jälkeen hankintamenettely käynnistetään uudelleen.

Hanke toteutetaan allianssimallilla, joka edellyttää, että kriittiset tehtävät toteuttavat yritykset ovat allianssisopimuksen osapuolia. Allianssisopimuksen osapuolina nämä yritykset vastaavat hankkeen toteuttamisesta tilaajan tavoitteiden mukaisesti. Alihankkijat eivät sen sijaan tule hankintayksikön ja valitun palveluntuottajan kesken solmittavan allianssisopimuksen osapuoliksi.

Virhe tarjouspyynnössä voisi johtaa siihen, että hankkeen keskeistä osa-aluetta toteuttava toimija olisikin alihankkija, joka ei näin ollen tulisi solmittavan allianssisopimuksen osapuoleksi. Virhe on mahdollistanut kaupungin tarpeita ja toteutusmuodon edellytyksiä vastaamattoman osallistumishakemuksen jättämisen.

Hankinnan keskeyttäminen ja uudelleen käynnistäminen aiheuttaa hankintaan arviolta kahden kuukauden siirtymän.

Tiedepuiston kansihanke on kokonaisuus, jonka osina ovat Helsinginkadun ja Karjaanradan ylittävä kansi ja samassa yhteydessä rakennettava velvoitepysäköintilaitos sekä tilahanke, joka käsittää ammatillisen koulutuksen kampuksen toteutuksen.

Kaupunginhallitus päätti 24. kesäkuuta, että Tiedepuiston kansihanke toteutetaan kaupungin omana hankintana allianssimallilla sekä päätti Tiedepuiston kansihankkeen tilaajan tavoitteet sekä päätti allianssin hankintamenettelyn käynnistämisestä.

Hankinnan kohteena oleva suunnittelualue on pinta-alaltaan yli 16 hehtaaria. Rautatien, Kalevanrampin, Kalevantien ja Karjakadun rajaamalle alueelle halutaan korkeatasoinen kokonaissuunnitelma, joka sisältää keskustamaista rakentamista, korkeita rakennuksia sekä monikäyttöisiä hybriditiloja. Tiedepuiston alue on suunnitteilla olevan Tunnin juna -yhteyden ja muun joukkoliikenteen kannalta erittäin keskeinen, joten saavutettavuuden ja alueen sisäisen liikkumisen parantamiseksi tarvitaan toimivia ratkaisumalleja Kupittaan aseman ja liikkumispalveluiden liittämiseksi kokonaisuuteen.

Aiemmin kaupunki oli asettanut tavoitteeksi, että kilpailun pohjalta muodostettava allianssi voisi aloittaa suunnittelutyönsä keväällä 2022 ja että hankesuunnitelmat ja kustannusarviot tulisivat päätöksentekoon vuoden 2023 aikana.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Turun Tiedepuiston kansihankkeen hankinta menee uusiksi – tarjouspyynnön virhe olisi mahdollistanut allianssihankkeen kriittiseksi toteuttajaksi alihankkijan”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat