Kokeile kuukausi maksutta

YIT:n Toimitilat-segmentti paransi tulostaan merkittävästi – ”Olemme menossa oikeaan suuntaan”

YIT:n liikevaihto supistui kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta liiketulos koheni. Tulos ennen veroja jäi kuitenkin edelleen tappiolliseksi.

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kutistui 587 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 687 miljoonasta. Eniten liikevaihto supistui Infra-segmentissä, jossa yhtiö on ollut tarkempi projektiensa valinnassa.

Kolmannen neljänneksen oikaistu liikevoitto parani 18 miljoonaan euroon vuotta aiemmasta 16 miljoonasta. Tammi-syyskuun oikaistu liikevoitto yli tuplaantui 69 miljoonaan euroon.

”YIT:n hyvä kehitys kannattavuuden parantamisessa jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Tarkasteltaessa kehitystämme koko alkuvuoden ajalta on selvää, että olemme menossa oikeaan suuntaan”, toimitusjohtaja Markku Moilanen sanoo tiedotteessa.

”Aloitimme työn projektien hallinnan parantamiseksi vuoden 2020 lopulla. Olemme aloittaneet uusia prosesseja, käytäntöjä, systeemejä, raportteja, henkilöstön kouluttamista, kontrolleja. Käytännöt kantavat jo hedelmää Toimitilat- ja Infra-segmenteissä”, Moilanen sanoi webcastissa.

Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen lopussa YIT:n tilauskanta kohosi 4,1 miljardiin euroon, kun se oli vuotta aiemmin 3,9 miljardia. Vuosineljänneksen lopussa tilauskannasta oli myyty 80 prosenttia.

Kolmannella vuosineljänneksellä YIT:n asuntovalmistumiset putosivat alimmalle tasolleen, mikä juontaa juurensa yhtiön päätöksestä lopettaa asuntoaloitukset hetkeksi kokonaan keväällä 2020 koronaviruspandemian iskiessä. Tästä huolimatta Asuminen Suomi ja CEE -segmentin oikaistu liikevoitto oli selvästi positiivinen kuvastaen vahvistuneita katteita, suotuisampaa myynnin jakaumaa sekä kaiken kaikkiaan parempaa tehokkuutta. Samalla Asuminen Venäjä jatkoi vakaana saavuttaen tyydyttävän oikaistun liikevoiton.

Myös Toimitilat-segmentti oli jälleen kannattava, ja se paransi tulostaan merkittävästi viime vuoden kolmannelta neljännekseltä. Toimitilojen oikaistu liiketulos parani 2 miljoonan euron voittoon vertailujakson 19 miljoonan tappiosta. ”Tulostaso ei kuitenkaan ole vielä tyydyttävällä tasolla, mikä johtuu eräistä vanhoista edelleen viimeisteltävistä matalakatteisista projekteista. Kannattavuuden odotetaan kuitenkin vähitellen parantuvan, kun segmentti jatkaa työtään saattaakseen kyseiset projektit loppuun.”

Infran kolmannen vuosineljänneksen oikaistuun liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti tiettyjen projektien kateheikennykset, mutta segmentin tulos pysyi tästä huolimatta positiivisena. Infran oikaistu liikevoitto oli nyt 3 miljoonaa euroa, kun se oli vuotta aiemmin 10 miljoonaa. ”Tämä osoittaa, että ydinosaamiseemme perustava muu liiketoiminta on terveellä pohjalla, ja vaikka tietyt matalakatteiset projektit ovat rasittamassa tulostamme, näkymämme ovat positiiviset.”

Asuntovalmistusten odotetaan olevan korkealla tasolla Asuminen Suomi ja CEE:ssä neljännellä vuosineljänneksellä. Asuminen Venäjän -segmentin hyvän operatiivisen toiminnan arvioidaan jatkuvan, ja Toimitilat-segmentissä kehityksen odotetaan jatkavan vakaantumistaan. Tiettyjen heikkojen projektien odotetaan vaikuttavan Infra-segmenttiin. Kiinteistöt-segmentissä portfolion kehittämisen odotetaan jatkuvan.

YIT odottaa koko vuoden 2021 oikaistun liikevoittonsa olevan korkeampi kuin vuonna 2020, jolloin se oli 85 miljoonaa euroa. Tulos on riippuvainen tiettyjen projektien valmistumisesta ja sopimusten loppuunsaattamisesta vuoden loppua kohden. Koronaviruspandemian aiheuttamat väliaikaiset seisokit tai hitaampi eteneminen rakennustyömailla ja viivästyneet valmistumiset saattavat johtaa liikevaihdon ja tuloksen siirtymiseen vuosineljänneksiltä tai vuodelta toiselle. Muutokset markkinoiden tuottovaatimuksissa tai tulevissa kassavirtaennusteissa voivat vaikuttaa sijoitusten käypään arvoon.

YIT tavoittelee kohonneiden rakennusmateriaalikustannusten vaikutuksen siirtämistä urakoiden ja asuntojen hintoihin. Näin ollen YIT odottaa kustannusnousun vaikutuksen tuloskehitykseen jäävän maltilliseksi loppuvuoden aikana. ”Tämä oletus perustuu tietämykseemme ja ymmärrykseemme markkinoista, että rakennusmateriaalien inflaatio tulee tasaantumaan. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että jos kustannusinflaatio jatkuu, sillä tulee varmasti olemaan vaikutusta sekä YIT:hen että koko rakennusteollisuuteen”, Moilanen sanoi.

Hänen mukaansa yhtiö on toistaiseksi pystynyt lieventämään kustannusten nousun vaikutusta hankinnoissaan muun muassa indekseillä, käyttämällä suuren asiakkaan neuvotteluvoimaa ja pitkillä sopimuksilla.

YIT 7–9 2021/7–9 2020

  • Liikevaihto, milj. euroa 587/687
  • Liikevoitto, % 1,0/-2,4
  • Tulos ennen veroja, milj. euroa -1/-27
  • Omavaraisuusaste, % 40/31

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “YIT:n Toimitilat-segmentti paransi tulostaan merkittävästi – ”Olemme menossa oikeaan suuntaan””

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat