Kokeile kuukausi maksutta

Tampereen yliopisto kaavailee luopuvansa neljästä rakennuksestaan – opiskelijat ja henkilökunta vastustavat

Tampereen yliopiston hallitus kokoontuu perjantaina käsittelemään toimenpideohjelmaa, jossa esitetään, että yliopisto luopuisi kokonaan neljästä rakennuksestaan vuoteen 2030 mennessä. Opiskelijat ja henkilökunta vastustavat suunnitelmia.

Tampereen yliopiston hallitus käsittelee perjantaina yliopiston toimitiloja koskevaa toimenpideohjelmaa. Sen toteutuessa yliopisto luopuisi kokonaan neljästä sen käytössä olevasta rakennuksesta, joiden joukossa on esimerkiksi keskustakampuksen Linna-kirjasto. Kuva: Enna Rautiainen / Aamulehti

Yliopiston hallitus käsittelee perjantaina kokouksessaan yliopiston toimitiloja koskevaa toimenpideohjelmaa. Jos ohjelma toteutuisi, yliopisto luopuisi kokonaan neljästä sen käytössä olevasta rakennuksesta, joiden joukossa on esimerkiksi keskustakampuksen Linna-kirjasto.

Asiantuntijatyöryhmä valmisteli 12 eri vaihtoehtoa siitä, mistä rakennuksista yliopisto voisi luopua vuoteen 2030 mennessä. Työryhmä esitti toteutettavaksi vaihtoehtoa, jossa luovuttaisiin kokonaan kolmesta keskustakampuksen rakennuksesta ja yhdestä Hervannan kampuksen rakennuksesta. Lisäksi luovuttaisiin osittain yhdestä rakennuksesta Hervannan kampuksella ja yhdestä Kaupin kampuksella.

Jos ehdotus toteutuisi, keskustakampuksen neliömäärä vähenisi noin 60 prosenttiin nykyisestä.

Tampereen ylioppilaskunta Trey vastustaa esitystä. Ylioppilaskunta järjestää perjantaiaamuna mielenilmauksen tarkoituksenaan vedota yliopiston hallitukseen, jotta se palauttaisi toimitiloja koskevan toimenpideohjelman takaisin valmisteluun.

Treyn mukaan yliopistoyhteisöä ei ole kuultu valmistelussa tarpeeksi.

”Ylioppilaskunta ei ole sitä vastaan, että joistakin yliopiston tiloista jossakin vaiheessa luovuttaisiin. Oli tarkoituskin, että tiloja voitaisiin keskittää yliopistojen yhdistyessä. Mutta aikataulu, jolla asia on tullut päätettäväksi, lähentelee vastuutonta”, sanoo Treyn puheenjohtaja Iiris Taubert.

Taubert kertoo, että suunnitelmat tilasäästöjen vaihtoehdoista ja laajuudesta tulivat yliopistoyhteisölle julki vasta viime viikolla, kun yliopiston hallituksen perjantain kokouksen esityslista julkaistiin.

Treyltä pyydettiin kommentteja toimenpideohjelmaan, mutta ylioppilaskunnan nähtäväksi toimitetut suunnitelmat olivat Taubertin mukaan suppeita, eikä ylioppilaskunta saanut nähtäväkseen toimenpideohjelman eri vaihtoehtoja tiloista luopumiseksi.

Rehtori Mari Walls Tampereen yliopistosta kertoo, että yliopiston kampuskehitysstrategian tilanvähennystavoite on 25 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Yliopisto on vuokralla tiloissa, jotka omistaa Suomen yliopistokiinteistöt oy. Wallsin mukaan toimitilojen kustannukset ovat kasvava menoerä, joka täytyy saada hallintaan. Hänen mukaansa oppimis- ja tutkimusympäristöt vaativat myös kehittämistä.

Yliopiston viime vuoden hiilijalanjälkilaskennassa selvisi, että neljäsosa yliopiston hiilijalanjäljestä koostuu sen toimitiloista ja toinen neljännes tutkimusympäristöistä, kuten tutkimuslaboratorioista.

”Tämänkin vuoksi tiloja tulee tarkastella niin, että ne tukevat yliopiston tavoitetta kohti hiilineutraaliutta.”

Wallsin mukaan nykymuotoiset tilat eivät välttämättä parhaalla tavalla vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Esimerkiksi hybridiopetusta tukevia tiloja on liian vähän, ja kampuksilla on suuria luentosaleja, jotka eivät ole täysimääräisessä käytössä.

”Korona-aika on tehnyt näkyväksi erilaisia tapoja työskennellä yliopistoyhteisössä. Täytyy tarkastella, tukevatko tilamme parhaalla mahdollisella tavalla tutkimus- ja opetustoimintaa tulevan vuosikymmenen aikajänteellä.”

Taubertin mukaan esityksessä ei ole huomioitu tarpeeksi sitä, millaisia vaikutuksia vähennyksillä olisi yliopistoyhteisöön.

”Tuntuu pelottavalta, että ensin tehdään päätös, että luovutaan suuresta osasta tiloja, ja vasta sen jälkeen aletaan miettiä, mihin toiminnot pitäisi tiloista sijoittaa.”

Taubert arvioi, että pahimmassa tapauksessa vuosikymmenen puolivälissä noin puolet kampusten tiloista olisi samanaikaisesti joko remontissa, muutossa tai jo poistettu käytöstä. Tarkkaa tietoa tilajärjestelyistä seuraavan vuosikymmenen aikana ei hallituksen esityslistasta löydy, mikä lisää ylioppilaskunnan huolta.

Myös Tampereen yliopiston tieteentekijöiden yhdistys Tatte on esittänyt huolensa tilasäästöistä. Yhdistyksen mukaan suunnitelma ei esitä uskottavaa tai havainnollistavaa selitystä siitä, miten tilasäästöt toteutetaan onnistuneesti ilman että ne vaikuttavat negatiivisesti opiskelun ja akateemisen työn sujuvuuteen ja laatuun.

Professoriliiton Tampereen yliopiston paikallisosasto on Treyn tavoin esittänyt, että ehdotus avattaisiin yliopistoyhteisön laajalle kommentoinnille ennen kuin hallitus tekee päätöksen tilasuunnittelun etenemisestä kohti konkreettista toteutusta.

Korkeakoulujen sisäänottoa ollaan kasvattamassa, ja myös Tampereen yliopiston sisäänottomäärä on viime vuosina kasvanut. Miten kasvavat vuosikurssit opiskelijoineen sekä yliopiston henkilökunta mahtuvat kampuksille, jos niiden neliömäärää vähennetään nykyisestä?

”Reunaehto on, että kampuksilla työskennellään ja opiskellaan jatkossakin. Mutta miten tiloja kehitetään tukemaan tarpeita, joita olemme tunnistaneet, tässä tarvitaan korkeakouluyhteisön laajaa näkemystä.”

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tampereen yliopisto kaavailee luopuvansa neljästä rakennuksestaan – opiskelijat ja henkilökunta vastustavat”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat