Kokeile kuukausi maksutta

Rakentamisen työvoimakustannukset nousivat muita sektoreita hitaammin heinä–syyskuussa

Tehdyn työtunnin kustannus nousi rakentamisen toimialalla heinä–syyskuussa 2021 vähemmän kuin muilla sektoreilla.

Kuva: Rio Gandara / HS

Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen työvoimakustannuksissa oli kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä nousua 2,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, kun yksityisellä sektorilla yhteensä kustannukset nousivat samaan aikaan 4,2 prosenttia. Teollisuudessa nousuvauhti oli 4,8 prosenttia ja palvelualoilla 5,0 prosenttia. Julkisen sektorin puolella kunnissa tehdyn työtunnin kustannus nousi 3,0 prosenttia vuodessa ja valtiolla 5,4 prosenttia.

Vielä toisella vuosineljänneksellä tilanne oli sikäli täysin päinvastainen, että silloin rakentamisessa työvoimakustannukset nousivat muita sektoreita nopeammin.

Kausitasoitetuilla luvuilla tarkasteltuna rakentamisen tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,2 prosenttia heinä–syyskuussa 2021. Yksityisellä sektorilla yhteensä kausitasoitetut työvoimakustannukset kohosivat 3,2 prosenttia. Teollisuudessa kustannusnousu oli 3,6 prosenttia ja palvelualoilla 4,6 prosenttia. Kunnissa ne nousivat 2,8 prosenttia ja valtiolla 5,1 prosenttia.

Yksityisellä ja kuntasektorilla kustannusten kasvu johtuu pääosin siitä, että ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot ovat kasvaneet enemmän kuin tehdyt tunnit. Myös valtiosektorilla ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot ovat kasvaneet, minkä lisäksi tehdyn työtunnin kustannuksia nostaa tehtyjen tuntien määrän väheneminen.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen ennakonpidätyksen alaisen palkan ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.

Työvoimakustannusindeksin laskennan palkkasummapainot perustuvat vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen tulorekisteriin. Tulorekisteristä saatuja palkkasummia käytetään tiedonantajien ilmoittamien tunti- ja palkkatietojen korottamiseen toimialaluokituksen kirjaintasolle.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakentamisen työvoimakustannukset nousivat muita sektoreita hitaammin heinä–syyskuussa”

Vastaa