Kokeile kuukausi maksutta

Selvitys Jyväskylän ydinkeskustan kannesta valmistui – pelkkä kansirakenne maksaisi kymmeniä miljoonia

Selvitys Jyväskylän ratapihan ja Rantaväylän päälle tutkitusta kansiyhteydestä on nyt valmistunut.

Ilmakuva kannesta etelästä. Havainnekuva: Jyväskylän kaupunki / Inaro oy

Tie- ja rata-alueet ylittävä kansi sijoittuisi Asema-aukion ja Lutakon tanssisalin välille. Kantta pidetään mahdollisena toteuttaa, joskin lisäselvityksiä tarvitaan. Toteutuessaan kansi loisi uudenlaista kaupunkitilaa Jyväskylän keskustaan.

Jyväskylän keskustaa jakavat ratapiha ja Rantaväylä. Laajat rata- ja tiealueet katkaisevat alueiden väliset yhteydet sekä vievät tilaa ydinkeskustan toiminnoilta. Asian ratkaisemiseksi onkin vuosien saatossa visioitu niin kattamista, siltoja kuin ratapihan ja Rantaväylän siirtoja. Juuri valmistuneessa selvityksessä on kuitenkin ensi kertaa tutkittu, olisiko kansirakentaminen Jyväskylässä mahdollista.

”Olemme tutkineet, mihin kohtaan kansi olisi realistisinta toteuttaa ja minkäkokoinen se voisi olla sekä kuinka paljon kannen rakentaminen maksaa”, erikoissuunnittelija Sarita Nordstrand sanoo tiedotteessa.

Selvityksessä esitetty kansiyhteys kehittäisi aivan uudella tavalla Jyväskylän keskustaa ja olisi vaihtoehto jalankulun ja pyöräilyn sillalle. Se loisi viihtyisän yhteyden suoraan Asema-aukion uudelta torilta Lutakonaukiolle. Kannen rakentaminen tukisi osaltaan Jyväskylän keskustavisiota kasvattamalla alueen asukasmäärää sekä parantamalla keskustan, sataman ja Lutakon tapahtumien toimintaedellytyksiä.

”Kansiyhteys rakennuksineen olisi myös uusi, näyttävä maamerkki Jyväskylässä. Se loisi elävää kaupunkiympäristöä alueelle, johon kaupunkilaisilla ei ole pääsyä ilman, että istuu joko junan tai auton kyydissä.”

Kannen rakennusoikeuden tuotot eivät kattaisi kustannuksia

Selvityksessä tarkasteltiin useita erilaisia silta- ja kansiyhteysvaihtoehtoja. Niiden pohjalta laadittiin Jyväskylään parhaiten sopiva periaatesuunnitelma, jossa kansi sijoittuisi Asemakadun jatkeeksi ja yhdistyisi Lutakon tanssisalin ympäristöön. Kannen päällä olisi kaupunkitilaa, johon sijoittuisi esimerkiksi asumista, toimistoja, liiketilaa ja muita palveluita. Ehdotettu rakentamisen määrä on yli 40000 kerrosalaneliömetriä, mikä tarkoittaa esimerkiksi 400 uutta asukasta ja työpaikkaa 600 hengelle sekä uutta hotellia.

”Kannen toteutumisessa iso kysymys on kustannukset. Pelkkä kansirakenne maksaisi monia kymmeniä miljoonia. Vaikka kannelle tulee rakentamista, ei rakennusoikeudesta saatava tuotto kattaisi kokonaan kannen rakentamista. Kaupungin tulisi siis jollain tapaa osallistua kannen rahoittamiseen, jotta kansi toteutuisi.”

Jotta kansirakentamisen osalta voidaan edetä ja tehdä päätös sen toteuttamisesta, tulee kustannuksia tarkentaa sekä ratkaista muut avoinna olevat kysymykset.

”Kaupunki ei vielä ole tekemässä päätöstä kannen toteuttamisesta. Käytännössä suunnittelu, yksityiskohtien tarkentaminen ja sopiminen eri tahojen kesken vievät prosessina helposti kymmenen vuotta ennen kuin kantta voidaan ryhtyä rakentamaan.”

Tarvitaan Rantaväylän tarkempaa suunnittelua

Valtatie 9 eli Rantaväylä muodostaa merkittävän liikenneyhteyden niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Rantaväylä yhdessä ratapihan kanssa asettaa monia reunaehtoja niiden alueilla tehtäville muutoksille. Selvityksen perusteella kansi on toteutettavissa ilman ratapihan tai Rantaväylän siirtoja eikä kansi itsessään aiheuttaisi merkittävää haittaa liikenneväylille. Rantaväylän Satamakadun risteystä on kuitenkin suunniteltu muutettavan eritasoliittymäksi, ja tällä muutoksella on vaikutuksia kannen toteutukseen ja päinvastoin.

”Ennen kuin kannen osalta voidaan edetä, tarvitaan Rantaväylän tarkempaa suunnittelua Satamakadun liittymän kohdalla. Tätä suunnittelua jatketaan seuraavaksi yhteistyössä Keski-Suomen ely-keskuksen ja Väyläviraston kanssa”, liikennejärjestelmäpäällikkö Hannu Onkila kertoo.

Valmistunut selvitys on osa alueella käynnissä olevaa Keskusta-asemanseudun osayleiskaavatyötä. Selvityksessä tarkasteltiin myös muita rakentamismahdollisuuksia, joista kaupunki on päättänyt jatkaa Hannikaisenkadun alkupään suunnittelua. Valmistuneen periaatesuunnitelman ja selvityksen on laatinut rakennusalan suunnittelutoimisto Sitowise. Keskusta-asemanseudun suunnittelu on myös yksi valtion ja Jyväskylän kaupunkiseudun kuntien välisen MAL-sopimuksen toimenpiteistä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Selvitys Jyväskylän ydinkeskustan kannesta valmistui – pelkkä kansirakenne maksaisi kymmeniä miljoonia”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat