Kokeile kuukausi maksutta

Pohjaveden puhdistus uudella hybridimenetelmällä tuotti hienoja tuloksia Lappeenrannassa

Lappeenrannassa on saatu lupaavia tuloksia pohjaveden puhdistamisesta hybridimenetelmällä vuosina 2018–2021. Pilaantuneella kiinteistöllä käytettiin biologista menetelmää ja haitta-aineiden leviämäalueella aktiivihiileen ja biologiaan perustuvaa menetelmää.

Pohjavettä puhdistettiin injektoimalla siihen turvallisia, biohajoavia yhdisteitä, jotka tehostavat haitta-aineiden luonnollista hajoamista ja pysäyttävät haitta-aineiden leviämisen. Kuva: Mikko Kotro, Nordic Envicon

”Puhdistushanke on ollut ainutlaatuinen tapaus Suomessa. Pilaantunut pohjavesi on onnistuttu puhdistamaan kehittyneellä teknologialla syvällä maan alla. Tämän ansiosta läheisen vedenottamon käyttö jatkuu turvallisena”, ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen Lappeenrannan kaupungilta kertoo tiedotteessa.

Pohjavettä puhdistettiin injektoimalla siihen turvallisia, biohajoavia yhdisteitä, jotka tehostavat bakteeritoimintaa sekä haitta-aineiden luonnollista hajoamisprosessia ja pysäyttävät haitta-aineiden leviämisen. Tetrakloorieteenin pitoisuus väheni puhdistamisen myötä alueen pohjavesinäytteissä keskimäärin 85 prosenttia.

Vuoden 2021 aikana tulokset näkyivät selvästi myös kilometrin päässä sijaitsevan Ilottulan vedenottamon vedenlaadussa. Vedenottamolla oli havaittu tetrakloorieteeniä vuodesta 2011 lähtien, minkä vuoksi puhdistushanke alun perin käynnistettiin. Vedenottamon vettä käyttää tilanteesta riippuen 5 000-10000 asukasta.

”Vedenottamolta asukkaille toimitetun veden laatu on ollut koko ajan turvallisella tasolla ja täyttänyt talousvedelle asetetut laatunormit. Turvallisuuden varmistamiseksi laitosalueen toinen kaivo otettiin pois käytöstä kesästä 2017 alkaen. Vedenottamo ollut koko ajan käytössä, sillä vettä otetaan myös kahdesta kauempana olevasta kaivosta”, kertoo Lappeenrannan Lämpövoiman toimitusjohtaja Tuomo Parviainen.

Haitta-ainehavainnot keskittyivät Muukon teollisuusalueella kiinteistöön, jolla oli ollut muun muassa konepajatoimintaa 1960-luvulta lähtien. Pilaantumisen ajankohtaa tai aiheuttajaa ei onnistuttu selvittämään luotettavasti. Pilaantuneisuuden arvioitiin kuitenkin olleen vanhaa, sillä liuottimet olivat kulkeutuneet maaperästä pohjaveteen, mikä tapahtuu pitkän ajan kuluessa.

”Hankkeen tavoitteena oli vähentää haitta-aineiden määrää, estää niiden kulkeutuminen ja turvata näin pohjavesialueen hyvä tila sekä vedenotto. Numeerisena tavoitteena oli pohjaveden haitta-aineiden väheneminen vähintään 80 prosenttia, mikä saavutettiin mukavasti”, kertoo hankinta-asiantuntija Petri Heino Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

Hanke oli osa Pirkanmaan ely-keskuksen koordinoimaan Maaperä kuntoon -ohjelmaa, ja se toteutettiin yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa.

Muukon teollisuusalueen puhdistamishanke oli mukana valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankkeessa, jossa etsittiin uusia, kestäviä menetelmiä maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen. Vuonna 2017 käynnistetty hanke päättyi marraskuussa 2021, mutta pohjaveden puhdistuminen jatkuu tulevina vuosina edelleen.

”Seurantatulosten perusteella pilaantuneella kiinteistöllä tehty injektointi osui tetrakloorieteenin lähteeseen, joten pohjaveden lisäpilaantumista ei ole odotettavissa enää tulevaisuudessa. Tämän johdosta Ilottulan vedenottamon tetrakloorieteenipitoisuus pienenee tulevaisuudessa entisestään”, kertoo projektipäällikkö Mikko Kotro Nordic Envicon oy:stä.

Haitta-aineiden määrän odotetaan laskevan vedenottamolla lähivuosien aikana lähelle nollaa. Puhdistamisen vaikutukset näkyvät pohjaveden laadussa pitkän ajan kuluessa, joten kaupunki jatkaa pohjaveden tarkkailua sekä pohjavesiputkista että vedenottamolta Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksen mukaisesti vielä usean vuoden ajan.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Pohjaveden puhdistus uudella hybridimenetelmällä tuotti hienoja tuloksia Lappeenrannassa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat