Kokeile kuukausi maksutta

Helsinki suunnittelee uutta Pukinmäenrannan asuinaluetta – asuntoja voi tulla 3500 asukkaalle

Helsingin kaupunki on aloittanut Pukinmäen alueen täydennysrakentamisen suunnittelemisen.

Pukinmäen pelloille, Weisteen tehtaan alueelle suunnitellaan uutta kerrostaloaluetta. Kuva: Kari Pullinen / HS

Suunnitelmat koskevat aluetta, joka sisältää Pukinmäen kaupunginosan, osan Savelanpuistosta ja Pukinmäen aseman viereiset osat Malmista.

Uudisrakentamisesta suurin osa on suunniteltu uudelle, Pukinmäenrannaksi kutsutulle asuinalueelle, joka tulisi sijaitsemaan Pukinmäenkaaren varrella. Tällä hetkellä alue on peltoa, ja siellä sijaitsee joulukoristeita valmistavan Weisteen tehdas.

Alueesta suunnitellaan kerrostalovaltaista. Talot tulisivat suurimmaksi osaksi Pukinmäenkaaren itäpuolelle.

Metsäiset kallioalueet Weisteen tehtaan kupeessa on tarkoitus säilyttää rakentamattomina.

Uudelle asuinalueelle on mahdollista rakentaa noin 3 500 uutta asuntoa, arvioi kaupungin asemakaavoituksen pohjoisen alueyksikön päällikkö Antti Varkemaa.

Tämän lisäksi Pukinmäen alueelle on kokonaisuudessaan mahdollista rakentaa jopa 6 000 uutta asuntoa täydennysrakentamisena.

”Aikatähtäin on tässä kuitenkin pitkällä, noin vuodessa 2050.”

Pukinmäenranta sen sijaan voisi nousta nykyisille pelloille 10 vuoden sisällä, Varkemaa arvioi.

Erityisesti Pukinmäen aseman lähiseutua halutaan rakentaa entistä tiiviimmäksi kaupungiksi.

Täydennysrakentamisen lopullista määrää on Varkemaan mukaan vaikea arvioida tarkasti, sillä osa täydennysrakentamisen mahdollisista kohteista sijaitsee tonteilla, jotka ovat esimerkiksi taloyhtiöiden omistuksessa. Pukinmäessä on kuitenkin jo tällä hetkellä vireillä kaavamuutoshankkeita, joissa taloyhtiöt suunnittelevat omistamilleen tonteilleen uusien kerrostalojen rakentamista.

Kaupungin mukaan Pukinmäen alue kaipaa uudistamista ja viihtyisyyden parantamista. Virkamiesten valmistelemassa esityksessä todetaan, että alue on rakentunut pitkän ajan kuluessa, eikä siellä ole sellaista yhtenäisyyttä, kuin esimerkiksi 1950–60 -lukujen metsälähiöissä.

Pukinmäkeä halkovat sekä junarata että Kehä I, ja niiden väliset jalankulkuyhteydet ovat paikoin huonot. Kaupungin esityksessä todetaan, että Kehä I:n liikennemelu on merkittävä häiriötekijä, joka vaikuttaa suureen joukkoon asukkaita. Väylät aiheuttavat myös tärinää ja heikentävät ilmanlaatua.

”Nämä ovat seikkoja, jotka vaikuttavat alueen kehittämisen mahdollisuuksiin, ja niitä pyritään ratkomaan alueen myöhemmässä suunnittelussa. Kävelyn ja pyöräilyn ongelmia ratkaisee jonkin verran tuleva Pohjoisbaana, jota suunnitellaan kulkevaksi alueen läpi.”

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee suunnitteluperiaatteita kokouksessaan tiistaina.

Suunnitteluperiaatteet ohjaavat esimerkiksi tulevaa asemakaavoitusta sekä liikenne- ja katusuunnittelua. Niissä ei siis vielä lyödä lukkoon esimerkiksi asuintalojen rakentamista, vaan asemakaavojen mahdollisista muutoksista päätetään myöhemmin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helsinki suunnittelee uutta Pukinmäenrannan asuinaluetta – asuntoja voi tulla 3500 asukkaalle”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat