Kokeile kuukausi maksutta

KKV: Kotkan tapahtumakeskuksen kilpailutuksessa rikottiin hankintalakia

KKV:n mukaan sopimukseen tehtiin suorahankintavaiheessa niin suuria muutoksia, että koko hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa tuolloin uudestaan. Jutun loppuun on liitetty Backstaff Oy:n kommentti asiasta.

Viraston mielestä on mahdollista, että muutosten jälkeen alkuperäiseen tarjouskilpailuun olisi voitu saada mukaan myös muita potentiaalisia tarjoajia. Tapahtumakeskusta rakentaa nyt SRV.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tekemän päätöksen mukaan Kotkan Julkiset Kiinteistöt oy:n omistama tytäryhtiö Backstaff oy on toiminut Kotkan tapahtumakeskuksen kilpailutuksessa hankintalain vastaisesti.

Yhtiö siirtyi tuloksettomaksi jääneen tarjouskilpailun jälkeen suoraan suorahankintamenettelyyn. Sen yhteydessä hankesuunnitelmaan tehtiin kuitenkin KKV:n mukaan niin merkittäviä muutoksia, että alkuperäinen tarjouskilpailu olisi pitänyt uusia.

Backstaff kilpailutti Kotkan satama-alueelle suunnitellun tapahtumakeskuksen projektinjohtourakan loppuvuodesta 2020. Hankintailmoituksessa hankinnan ennakoiduksi arvoksi ilmoitettiin 24 miljoonaa euroa.

Kilpailutuksessa ei kuitenkaan jätetty yhtään tarjousta määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen siirryttiin suorahankintamenettelyyn, jossa käytiin alustavat neuvottelut kolmen yrityksen kanssa.

Backstaff solmi SRV Rakennuksen kanssa kehitysvaiheen sopimuksen helmikuussa 2021. Rakennusliikkeen kustannusarvio hankkeesta alkuperäisen kilpailutuksen mukaisilla suunnitelmilla oli noin 34 miljoonaa euroa.

Neuvotteluvaiheessa varsinaiseen urakkasopimukseen tehtiin rakenneosia koskevia merkittäviä, alkuperäisestä kilpailutuksesta poikkeavia muutoksia, joiden jälkeen kustannusarvio oli noin 27,5 miljoonaa euroa.

KKV:n mukaan muutokset ovat koskeneet sopimuksen keskeisiä osia. Viraston mielestä on myös mahdollista, että muutosten jälkeen alkuperäiseen tarjouskilpailuun olisi voitu saada mukaan myös muita potentiaalisia tarjoajia.

”Kun sopimukseen tehtiin suorahankintavaiheessa merkittäviä muutoksia, olisi koko hankinta pitänyt kilpailuttaa uudestaan. Suorahankinta oli siten  lainvastainen”, KKV toteaa.

Backstaffin kommentti 29.3.

Kilpailu ja kuluttajaviraston (KKV) 4.3.2022 antaman Kotkan tapahtumakeskuksen suorahankintapäätöstä koskevaan Rakennuslehden 25.3.2022 uutisointiin liittyy kohtia, jotka antavat virheellisen kuvan rakennuttajana toimivan Backstaff Oy:n suorahankintapäätöksen oikeellisuudesta ja siihen KKV:n antamasta ratkaisusta.

KKV ei ole tuomioistuin vaan virasto, jonka esityksestä Markkinaoikeus päättää mahdollisista virheellisistä seuraamuksista. Kotkan tapahtumakeskuksen suorahankintapäätöstä koskeva KKV:n ratkaisu on puhtaasti hallinnollinen eikä rakennuttajayhtiötä myöskään millään tavalla velvoittava. Hallinnollisen ohjauksen tarkoituksena on nimenomaan lisätä hankintayksikön tietoa hankintalainsäädännön soveltamisesta ja velvoitteista eikä hallinnollisella ohjeistuksella ratkaista rakennuttamisen laillisuuskysymyksiä.

KKV on arvioinut rakennuttajayhtiön toimineen hankintalainsäädännön vastaisesti, kun se ei kilpailuttanut projektinjohtourakkaa siirryttyään suorahankintavaiheeseen. ja koska hankkeeseen tuli KKV:n mukaan olennaisia muutoksia. KKV:n oman arvion pitävyyttä ei voida kuitenkaan testata, koska päätöksestä ei voi valittaa. Rakennuttajayhtiö oli omassa vastineessaan aikanaan katsonut suorahankinnalle olevan hankintalain mukaiset edellytykset. Yhtiön hallitus teki 18.6.2021 suorahankintapäätöksen, jonka syynä oli se, että julkisessa hankintaprosessia ei saatu yhtään tarjousta. Päätöksestä tehtiin hankintalain mukainen suorahankintailmoitus eikä säädetyssä 2:n viikon valitusajassa valituksia tullut.

Kun hankkeesta ei saatu julkisessa kilpailutuksessa yhtään tarjousta, Backstaff Oy aloitti tammikuussa 2021 hankintalain mukaisen neuvottelumenettelyn ja johon otettiin mukaan ne urakoitsijat, jotka täyttivät alkuperäisen tarjouspyynnön kelpoisuusehdot. Neuvottelumenettelyn idea oli selvittää neuvotteluihin pyydettyjen urakoitsijoiden kanssa tapahtumakeskuksen paras toteutustapa tarjouspyynnön mukaisilla ehdoilla ja saada tietoa urakkahinnasta. Eri vaiheiden jälkeen SRV valikoitui lopulliseksi neuvottelukumppaniksi eikä alkuperäisen tarjouspyynnön ehtoihin tehty rakennuttajayhtiön arvioinnin perustella sellaisia olennaisia muutoksia, joiden vuoksi PJU hankinta olisi tullut uudelleen kilpailuttaa. Myös urakkamuoto PJU pysyi samana. Neuvotteluvaiheessa tuli myös varsin selväksi se, että tapahtumakeskuksen urakointi ei mm. sen vaikeista rakennusteknisistä ratkaisuista johtuen kiinnostanut tarjouspyynnön kelpoisuusehdot täyttäviä rakennusliikkeitä ja josta syystä hankeen rakennuttaminen ylipäätään osoittautui todella haastavaksi, mutta loppujen lopuksi yhteistoiminnallinen PJU urakkasopimus saatiin SRV:n kanssa toteutumaan ja urakkasopimus allekirjoitettiin 2.7.2021.

Tapio Lepistö
Hallituksen puheenjohtaja
Backstaff Oy

 

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “KKV: Kotkan tapahtumakeskuksen kilpailutuksessa rikottiin hankintalakia”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat