Kokeile kuukausi maksutta

Neovalla on 1000 megawatin tuulivoimahankkeet hankekehityksessä

Neova oy (ent. Vapo) on aloittanut useita tuuli- ja aurinkovoiman kehityshankkeita omistamillaan  turvetuotannosta poistuvilla alueilla eri puolilla Suomea.

Kuvituskuva. Kuva: Seppo Mölsä

Neovalla on aktiivisessa hankekehityksessä tällä hetkellä seitsemän tuulivoimakohdetta, jotka käsittävät nimellisteholtaan yhteensä noin 1000 megawattia tuulivoimaa.

”Tämä on merkittävä määrä uutta tuulivoimaa, sillä Suomessa on tällä hetkellä rakennettuna ja toiminnassa yhteensä noin 3600 megawatin nimellistehon verran tuulivoimaloita”, Neovan tuuli- ja aurinkovoimakehityksestä vastaava päällikkö Lauri Alanen kertoo tiedotteessa.

”Neova aloitti vuonna 2020 selvittää potentiaalisia tuulivoimakohteita omistamistaan maa-alueista. Selvityksessä havaittiin lukuisia tuulivoimaan soveltuvia kohteita ja lopulta käynnistettiin varsinainen tuulivoiman hankekehitys. Tuulivoimahankkeiden kaavoitusmenettely on parhaillaan käynnissä Karstulassa Keski-Suomessa, Pyhännällä Pohjois-Pohjanmaalla sekä Halsualla ja Kokkolassa Keski-Pohjanmaalla. Lisäksi suunnitteilla on muutamia muita hankekohteita, jotka eivät ole vielä ehtineet kaavoitukseen.”

Mahdollisuuksia myös aurinkoenergiassa

Myös aurinkoenergian mahdollisuuksia on selvitetty Neovassa kiihtyvään tahtiin. Aivan viime aikoina Suomessa on noussut esiin huomattavaa kiinnostusta teollisen kokoluokan aurinkoenergiahankkeille. Monet Neovan tuulivoimahankkeista ovat hybridihankkeita, joissa on tarkoitus toteuttaa sekä tuuli- että aurinkovoimaa.

Suomen sähköntuotannon omavaraisuuden saavuttaminen on korostunut varsinkin Ukrainan kriisin myötä. Tämä on lisännyt entisestään tarvetta nopeasti rakennettavalle ja edulliselle uusiutuvalle sähköntuotannolle, kuten tuuli- ja erityisesti aurinkovoimalle. Neovan noin 60000 hehtaarin kiinteistöomistus Suomessa mahdollistaa isojen hankekokonaisuuksien suunnittelun.

”Neovan tekemien selvitysten perusteella potentiaalisia aurinkovoimakohteita löytyy yhtiön omista maa-alueista yli 10000 hehtaaria. Osa näistä alueista todennäköisesti karsiutuu pois, mutta siltikin kyseessä on hyvin merkittävä määrä mahdollisia aurinkovoima-alueita, yhteensä useita tuhansia megawatteja sähkötehoa. Laskennallisesti 10000 hehtaarin alueelle mahtuisi noin 5500 megawattia aurinkovoimaa, joka tuottaisi sähköä karkeasti arvioiden noin 5500 gigawattituntia vuodessa. Määrällä saataisiin katettua Jyväskylän ja Vantaan yhteenlaskettu vuotuinen sähköntarve”, Neovan kiinteistökehityksestä vastaava johtaja Pasi Koivisto kertoo.

”Tuuli- ja aurinkovoima tukevat erittäin hyvin toisiaan, sillä niiden sähköntuotanto painottuu eri ajankohtiin. Sähkönsiirtoyhteydet saadaan tehokkaampaan hyötykäyttöön ja sähköntuotannosta tulee tasaisempaa, kun rakennetaan kumpaakin tuotantomuotoa. Neovalla on lisäksi suunnitelmissa kehittää lukuisia erillisiä aurinkovoimapuistoja, joiden kokoluokat vaihtelevat noin kymmenestä hehtaarista aina satoihin hehtaareihin”, Alanen sanoo.

Vanhat turvetuotantoalueet soveltuvat hyvin

Energiaturpeen kysyntä on viime vuosina laskenut voimakkaasti, mikä johtaa monien turvetuotantoalueiden sulkemiseen lähivuosina. Neova on sitoutunut siirtämään tuotannosta poistuvat maa-alueet seuraavaan maankäyttömuotoon kahden vuoden kuluessa tuotannon lopettamisesta.

”Tuuli- ja aurinkoenergia soveltuvat erinomaisesti monille vanhoille turvetuotantoalueille, sillä alueet sijaitsevat usein etäällä asutuksesta ja niissä on jo valmiina hyvä tieverkosto. Kohteet ovat myös muokatun maankäytön alueita, jolloin rakentamisen ympäristövaikutukset ovat pienempiä kuin toteutettaessa vastaavaa hanketta pelkästään metsätalousmaalle. Vanhat turvetuotantoalueet ovat lähtökohtaisesti erittäin hyviä alueita rakentaa aurinkovoimaa, koska ne ovat laajoja aukeita ja tasaisia alueita”, Alanen sanoo.

Neova vastaa itse tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden hankekehityksestä. Neova teettää tarpeelliset selvitykset sekä hoitaa kaavoitus- ja luvitusmenettelyt valmiiksi kunnes kaikki viranomaisluvat on saatu, jotta hankkeiden rakentaminen on mahdollista käynnistää. Ennen rakentamisen aloittamista tehdään hankekohtaiset päätökset siitä, onko Neova mukana rakentamisessa ja sähköntuotannossa vai etsitäänkö hankkeelle ulkopuolinen toteuttaja.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Neovalla on 1000 megawatin tuulivoimahankkeet hankekehityksessä”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat