Kokeile kuukausi maksutta

Ukrainassa käytävä sota heijastuu voimallisesti talotekniikkaurakointiin

Raaka-aineiden saatavuus ja hintakurimus rokottavat talotekniikkaurakointia pahimmillaan juuri, kun koronapandemiasta alettiin jo toipua.

Ilmanvaihdon osalta tarkastettavia kokonaisuuksia ovat muun muassa patterit, puhaltimet, kanavat, jäähdytyspalkit, rakennuksen painesuhteet ja sisäilmaolosuhteet.

Juuri kun talotekniikka-ala alkoi päästä yli koronakurimuksesta – joka vaikutti viime kädessä yllättävän vähän alan toimintaan ja tuloksiin – hyökkäsi Venäjä Ukrainaan ja todellinen alamäki alkoi. Jo kalliiksi käyneet materiaalihinnat pomppasivat uusiin korkeuksiin, lisäksi jopa tiettyjen materiaalien saatavuus heikkeni rajusti. Talotekniikkaurakoinnissa vallitseekin kenties vaikeimmat ajat sitten viime sotien, ellei sopimuskulttuurissa päästä äkkiä radikaaleihin ja kaikkia osapuolia tasapuolisesti kohteleviin ratkaisuihin.

Kysymykseen Miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut tähän mennessä liiketoimintaanne ja miten uskotte sen vaikuttavan tämän vuoden aikana saadut vastaukset voi tiivistää hyvin yhteen lauseeseen: Tarvikkeiden saatavuus heikkenee ja LVI-materiaalien hintojen nousu jatkuu jyrkkänä.

Tarvikehintojen nousu onkin syntymässä isoksi haasteeksi, samoin materiaalien saanti joidenkin tuotteiden osalta on heikentymässä. Materiaalien hintakehitys ja saatavuus vaikuttaa myös suoraan alan yritysten kustannuksiin ja kannattavuuteen.

Materiaalien hintamuutokset nopeita ja tarjousten voimassaoloaika lyhyt, jos on edes mahdollista saada pidempiaikaisia tarjouksia. Samaan aikaan pelätään, että rakentamisen kasvu todennäköisesti hiipuu ja vaikuttaa myös talotekniikan kysyntään laskevasti.

”Sota vaikuttaa liiketoimintaan heikentävästi. Epävarmuus ja jo aiemmin voimakkaasti nousseiden materiaali hintojen nousu vaikuttavat toimintaamme ja myös markkinan toimintaan heikentävästi. Mahdolliset saatavuusongelmat materiaaleissa aiheuttavat vaikeuksia koko rakennusalalle.”

Sota vaikuttaa myös aliurakoitsija resursseihin. Indeksisidonnaisuuksien puuttuminen lisää liiketoiminnan riskiä huomattavasti.

Ensimmäisiä aloituksia on viivästetty, materiaalihintojen voimakas nousu ja joitain materiaalien saatavuuteen liittyviä häiriöitä on jo havaittu. Em. ongelmat tulevat varmasti lisääntymään, rakentamisen suhdanne heikkenee todennäköisesti, kun epävarmuus on aika suurta. Kyberuhkien toteutumista esimerkiksi tietoliikenteeseen liittyen pelätään myös jonkin verran.

Muutamia kommentteja aiheesta:
• Materiaalihintojen nousu on vaikeuttanut toimintaamme ja toimitusajat ovat pitkittyneet.
• Materiaalien hinta kohonnut ja saatavuus vaikeutunut. Energian hinta on kasvanut.
• Markkina tulee vaikeutumaan ja isot investoinnit voivat mennä jäihin.
• Materiaalien hinnannousuina ja mahdollisina toimitusvaikeuksina, hankaloittaa sitovien tarjousten saantia.
• Materiaalien kustannusnousu ja saatavuus alkavat olla meille ongelma, hankkeiden viivästymiset tämän vuoksi aiheuttavat haasteita.
• Hintojen voimakas nousu on jo nähty ja se mahdollisesti vielä vahvistuu. Tulee vaikuttamaan negatiivisesti tulokseen sekä tarjousten jättämisinnokkuuteen.
• Peruuntuneita projekteja asiakkaidemme Venäjän vientitoiminnan keskeydyttyä.”
• Hintojen nousun kautta riskivaroja on ollut pakko lisätä.

Kaikki eivät ole kuitenkaan samassa veneessä. Osa vastaajista kertoo, että sodalla ei ole vaikutusta liiketoimintaan. ”Kysynnässä ei toistaiseksi havaittu merkittävää muutosta Ukrainan tilanteesta johtuen, mutta tilanteen pitkittyessä todennäköisesti vaikuttaa myös kysyntään.”

Sattuneesta syystä myöskään koronaan liittyvät ongelmat eivät olleet enää kovin akuutteja, vaikka osin pandemian peruja ovat muun muassa jo aiemmin nousukiitoon lähteneet raaka-aineiden – etenkin metallien hintojen nousut. Korona-ajoista on kuitenkin opittu hygienian merkitys sekä etäpalaverien hyödyntäminen yritysten arjessa, mikä on tehostanut toimintaa.

Materiaalien saatavuus ja hinnoittelu on iso päänsärky

Materiaalien hinnoittelu aiheutti ongelmia jo ennen Ukrainan sotaa, mutta sota on pahentanut saatavuutta entisestään sekä käynnisti hintarallin, jolle loppua ei vielä näy. Päivän hinta rajaa tarjousten kestoa ja aiheuttaa päänsärkyä kaikille osapuolille.

”Materiaalien ja tuotteiden hintakehityksellä on ollut merkittävä vaikutus kustannuksiin ja projektien kannattavuuteen. Kustannustennousua on ollut hyvin vaikea saada huomioitua aikaisemmin tehtyihin urakkasopimuksiin. Uudet urakat tarjotaan sen hetken hintatasolla ja mahdolliset kustannusnousut pyritään arvioimaan, mikä on varsin haastavaa tässä tilanteessa.”

Sekä materiaalien saatavuus että hintapaine ovatkin iso ongelma. Lisäksi hinnanmuutosten sisällyttäminen sopimuksiin ei onnistu.

”Korona-aikana saatavuusongelmat liittyivät lähinnä joidenkin tuotteiden pitkiin toimitusaikoihin. Ukrainan sodan ja talouspakotteiden seurauksena materiaalien ja tuotteiden saatavuuden odotetaan heikkenevän merkittävästi kesän aikana.”

”Materiaaleja on toistaiseksi saatu, mutta hinnoittelun ongelmaksi muodostuu jatkuva hintojen nousu sekä toimittajien tarjouksien lyhyet voimassaoloajat. Hinnanmuutoksia ei ole saatu sopimuksiin sisälle niiltä osin missä kaupat on sovittu aiemmin.”

”Hinnanmuutoksista käydään jatkuvasti keskustelua tilaajien kanssa sekä on syntymässä malleja mikä on optimaalinen molempien osapuolten riskienhallinnan kannalta. Meillä on malli, mikä tällä hetkellä näyttäisi päätyvän sopimuksiimme.”

Toistaiseksi materiaalien saatavuudesta aiheutuneista haasteista onkin selvitty erilaisilla ratkaisuilla. Enemmän haasteita on aiheuttanut materiaalien hintojen muutokset, joita ei ole mahdollista siirtää sopimuksiin.

Muita kommentteja aiheesta:
• Materiaalien hinnoittelu: tähän asti on ollut haastavaa saada hinnanmuutoksia sopimuksiin. Jos tilanne jatkuu pitkään nykyisen kaltaisena, saattaa kiinteähintaisten sopimusten määrä vähentyä.
• Molemmat on ongelmia. Indeksiehtoa tai vastaavaa mallia on osittain saatu läpi. Useimmissa kiinteähintaisissa projekteissa riskin kantaa yksinomaan urakoitsija.
• Materiaalien saatavuus tai hinnoittelu ongelma on ongelma. Kilpailu urakoista on kova ja hintaa ei olla saatu sopimuksiin sisälle kuten olisimme toivoneet.
• On ollut ja on ongelma niin materiaalien saatavuuden kuin hinnoittelun osalta – hinnanmuutoksia ei pääsääntöisesti ole saatu sopimuksiin sisälle.
• Kyllä, saatavuus ja hinnoittelu ovat iso ongelma. Hintojen nousua ei juurikaan saa jälkikäteen lisättyä jo sovittuihin urakoihin.
• On ongelma. Joudutaan tarjoamaan noin 15 – 20 prosentin riskivaralla. Open book -mallisia tarjouksia on myös sisässä.
• On iso ongelma. Ei ole saatu sisälle, toisaalta emme vielä ole kovin innokkaasti lähteneet neuvottelemaankaan.
• Valitettavasti sopimuksiin ei ole saat kustannusnousua sisään ja tämä laskee kannattavuuttamme merkittävästi.
• Materiaalien pitkittyneet toimitusajat ja hintojen korotukset aiheuttavat ongelmia aiemmin sovittuihin urakoihin. Sovittuihin urakoihin ei voida tehdä muutoksia.
• Hinnoittelu hankalaa. Muutoksia ei helposti saatavissa sopimuksiin. Jälkikäteen ei saa….
• Urakkahinnan sitominen indeksiin on ollut mahdollista joissakin urakkatarjouksissa.
• Materiaalien raju hinnannousu vaikuttaa hinnoitteluun negatiivisesti.
• Ukrainan sodan pitkittyessä tulee varmasti näkymään molemmissa.

Työvoiman saatavuus ikuinen ongelma

Työvoiman saatavuus on talotekniikka-alalla ollut krooninen ongelma. Toisilla se vaikuttaa voimakkaammin, toisilla vähäisemmässä määrin.

Kommentit kertovat asian suoraviivaisesti. Valmiita ammattilaisia ei juuri löydy. Työvoimapulaa voidaan kompensoida omalla koulutuksella, mutta kaikkinensa se koettelee jo alan kasvua.

”Varsinkin pääkaupungin ja Tampereen seudulla on akuutti resurssipula sekä asennus- ja toimihenkilöresursseista. Henkilöstön työkuorma kasvaa vaikka kasvua ei muuten ole näköpiirissä, koska osaavaa resurssia ei ole tarjolla. Aiheuttaa myös kilpailua resursseista jotka nostavat palkkatasoja läpi kentän.”

”Työvoimaa on haastava saada alalla ylipäätänsä. Nopean kasvun esteenä on työvoiman saanti, yrityksellä ei ole tarvetta nopeaan kasvuun niin tällä ei ole kovinkaan suurta merkitystä yrityksen toimintaan.”

Muita kommentteja aiheesta:
• Työvoiman saatavuus on vaikuttanut joillakin alueilla kasvuun rajoittavasti, samoin joidenkin erikoistekniikka-alueiden kehitykseen vaikuttaa heikko työvoiman saatavuus.
• Työntekijöitä on vaikea rekrytoida. Avoimia paikkoja on vapaana ja olemme heti valmiita palkkaamaan useita työntekijöitä. Myös toimihenkilötasolla.
• Valmiita ammattilaisia on nykyään vaikea löytää. Koulutamme jatkuvasti oppisopimuksella uusia ammattilaisia yhtiömme tehtäviin.
• Alihankinnan rekrytointi nykytilanteessa haasteellista. Omien asentajien rekrytointi myös hankalaa ja hidasta.
• Erittäin vaikeaa saada hyvää työvoimaa varsinkin huoltoasennuksiin, joka hidastaa kasvua sillä puolella.
• Ammattitaitoisen projektihenkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet rajoittavat kasvua.
• Työvoiman huono saatavuus rajoittaa tarjoustoimintaa ja kasvua.
• Osaavan työvoiman saatavuus vaikeaa ja rajoittaa kasvua.
• Kyllä vaikuttaa, ei löydy ammattitaitoisia putkiasentajia.
• Osaavasta projektinjohdosta on pulaa ja kilpailua.
• Toistaiseksi ei merkittävästi.
• Toistaiseksi olemme onnistuneet tämän taklaamaan, muun muassa omalla koulutuksella. Brändi on vetovoimainen.

Rakennuslehden suurimmat taulukot ja kaikki toimiala-analyysit ovat kokonaisuudessaan 20.5. ilmestyneessä lehdessä. Näköislehteen pääset tästä linkistä.  Verkon Suurimmat-työkalun päivittyneisiin tietoihin pääset tästä linkistä.  

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ukrainassa käytävä sota heijastuu voimallisesti talotekniikkaurakointiin”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat