Kokeile kuukausi maksutta

Virheellinen sähkökytkentä aiheutti Lieksassa rakennuspalojen sarjan

Huoltotyön yhteydessä tehty virheellinen ja vaarallinen käyttökytkentä yhdessä puun kaatumisen seurauksena vaurioituneen johdon kanssa aiheuttivat rakennuspalojen sarjan ja sähkötapaturman vaaraa laajalla alueella.

Virheellisillä sähköasennuksilla voi olla katastrofaalinen vaikutus paloturvallisuuteen. Kuva ei suoraan liity artikkelin tapahtumiin.
Kuuntele juttu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tutkinut Lieksassa 18.12.2021 tapahtuneen onnettomuuden, jossa sähköaseman virheellisen käyttökytkennän seurauksena syttyi useita rakennuspaloja. Onnettomuustutkintaraportti on julkaistu Tukesin nettisivuilla.

Sähkönjakeluverkon onnettomuuteen johtanut tapahtumaketju sai alkunsa huoltotöissä 30.11.2021. Vahinkopaikkaan sähköä syöttävällä 110/20 kV sähköasemalla ilmeni odottamaton vika, jonka seurauksena huoltotyötä varten tehtyä kiskokeskeytystä ei saatu palautettua suunnitellusti takaisin normaalin kytkentätilanteeseen. Yllättävässä vikatilanteessa jouduttiin suunnittelemaan kojeiston korvaava käyttökytkentä.

Onnettomuuspaikan jakeluverkon alueella talvet ovat runsaslumisia. Lauantaina 18.12.2021 kaatui johtoalueen ulkopuolelta ns. tykkylumikuormassa ollut puu 20 kV:n avojohdolle, jonka seurauksena syntyi verkkovikatilanne. Huoltotyön yhteydessä tehty virheellinen ja vaarallinen käyttökytkentä yhdessä puun kaatumisen seurauksena vaurioituneen johdon kanssa aiheuttivat rakennuspalojen sarjan ja sähkötapaturman vaaraa laajalla alueella.

Tapahtumaketjussa virheellisestä kytkentätilanteesta johtuen sähköaseman 20 kV:n johtolähtöjen vikasuojauskoordinaatio ja laitteiston käyttö eivät olleet määräysten mukaisia. Olennaiset turvallisuustoiminnot eivät toimineet vikatilanteessa, eikä pitkään jatkunut vaarallinen käyttötilanne tullut huomioiduksi verkon valvonnassa.

Onnettomuustutkinnan mukaan yllättävässä muutostilanteessa turvalliseen toimintaan liittyvä riskinarviointi ja toteutettu kytkentäpäätös perustuivat vajavaisiin tietoihin, jolloin syntyi virheellinen oletus, että toteutetussa käyttötilanteessa vikasuojaus toimisi vaaditusti.

Onnettomuuteen johtaneena merkityksellisenä tekijänä pidetään myös sitä, että sähköverkon valvontajärjestelmän tuottama tieto turvallisuuteen liittyvistä hälytyksistä ja tilatietojen muutoksista tulee yhtenä, priorisoimattomana listauksena, mistä valvomon työntekijöiden on vaikea tehdä verkon käyttöön liittyviä päätelmiä ja ratkaisuja tarvittavista toimenpiteistä.

Suositukset vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi
  • Verkon erilaisiin kytkentätilanteisiin ja verkon rakenteesta johtuviin muutoksiin tulee aina liittyä kiinteänä osana vikasuojauksen tapauskohtainen turvallisuustarkastelu, jonka pohjalla on oltava riittävän yksityiskohtaiset tiedot. Kytkentöjen suunnittelussa tulee noudattaa standardin mukaista alalla suurjännitetöissä vakiintunutta kirjallista menettelyä kytkentäohjelman laadinnassa.
  • Sähköturvallisuuslain vaatimus on, että sähkölaitteistoja on käytettävä niin, että niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa. Verkonhaltijalla on siten oltava menettelyt, joilla verkon käytön turvallisuutta valvotaan ja vikatilanteisiin reagoidaan viipymättä niin, että turvallisuus säilyy. Valvomoon tulevista hälytyksistä tulee selkeästi käydä ilmi niiden turvallisuusmerkitys.
  • Sähköasemilla on käytössä rakenteeltaan erityyppisiä ja -ikäisiä kytkinlaitoksia. Sähkölaitteiston turvallisessa käytössä on varmistettava ja huolehdittava siitä, että käytettävissä on aina ajantasainen dokumentointi, josta ilmenee mm. laitteistokohtaiset suojauskytkennät ja sallitut kytkentätilanteet.
  • Sähköasemien suojausjärjestelmissä, jo käytössä olevien asemien modernisoinnissa ja suojaukseen liittyvissä muutoksissa tulisi pyrkiä suojaustekniikkaan, joka on itsessään turvallista käyttäjän toimista riippumatta.

”Verkkoyhtiöissä ja teollisuudessa on hyvä arvioida omaa toimintaa verrattuna oheisiin suosituksiin ja varmistua siitä, että sähköturvallisuutta ja suojauksia koskevat dokumentit ovat riittävät ja ajan tasalla”, sanoo ryhmäpäällikkö Janne Kinnunen Tukesista.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Virheellinen sähkökytkentä aiheutti Lieksassa rakennuspalojen sarjan”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat