Kokeile kuukausi maksutta

KPY ja Lähitapiola vähemmistöomistajiksi vauhdittamaan Gebwellin kasvutavoitteita

Uudet vähemmistöomistajat tuovat leppävirtalaiseen yritykseen merkittävää kasvupotentiaalia.

Leppävirroilla sijaitseva Gebwell valmistaa muun muassa uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä lämpöpumppuja.

Monialakonserni KPY ja Lähitapiola tulevat Gebwellin vähemmistöomistajiksi yhteensä 34 prosentin omistusosuudella. Järjestelyn toteuttamiseksi Gebwell järjestää suunnatun osakeannin, joka on suuruudeltaan 15 miljoonaa euroa.

Osuuskunta KPY:n tytäryhtiö KPY Momentum oy merkitsee siitä kaksi kolmasosaa ja LähiTapiola yhden kolmasosan. Järjestelyn tavoitteena on pitkäjänteinen omistajuus, jolla tuetaan Gebwellin kehittämistä ja kasvua.

Gebwell on KPY:n toinen Momentum-strategian mukainen vähemmistöomistus. Gebwellin liikevaihto vuodelta 2021 oli yli 40 miljoonaa euroa ja se työllisti vuoden 2021 lopussa noin 270 alan ammattilaista Suomessa, Puolassa ja Ruotsissa.

Pohjois-Savossa Leppävirralla toimiva Gebwell oy on ympäristöystävällisiä ja ekologisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja toimittava yhtiö, jonka asiakkaita ovat LVI-urakoitsijat ja loppukäyttäjinä erityisesti suuret yrityskiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöt. Vuonna 2006 perustettu Gebwell tavoittelee merkittävää roolia ympäristöystävällisten ratkaisuiden tuottajana energiamurroksessa, jossa tarve uusille fossiilittomille ratkaisuille on voimakkaassa kasvussa.

Järjestelyn toteuttaminen edellyttää Gebwellin 29.6.2022 pidettävän yhtiökokouksen päätöksiä. Omistusmuutokset eivät vaikuta asiakkaiden eikä henkilöstön asemaan ja Gebwellin toimitusjohtajana jatkaa Janne Rahunen. Yhtiökokoukselle esitetään, että Gebwellin hallituksen puheenjohtajana jatkaa Arto Herranen.

”Gebwell on toiminut kannattavasti jo pitkään ja samalla kasvattanut liiketoimintaansa. Yhtiön nykyomistajat ovat sitoutuneita yhtiön kehittämiseen, mikä on meille tärkeä sijoituskriteeri”, KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen kommentoi omistusjärjestelyjä.

”Arvopohjamme sopivat hyvin yhteen: toimimme vastuullisesti, yhteinen tavoitteemme on kasvaa kannattavasti asiakkaiden muuttuvat tarpeet huomioiden ja mahdollistamme työtä ja elinvoimaa ympärillemme. KPY:lle on merkityksellistä, että omistamamme yritys on kilpailukykyinen ja toimii kestävästi tulevaisuudessakin, niin henkilöstö, omistajat kuin ympäröivä yhteiskuntakin huomioiden.”

Lehikoinen painottaa, että KPY tulee osallistumaan aktiivisesti yhtiön kehittämiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen yhdessä muiden omistajien kanssa. Yhtiökokoukselle esitetään, että KPY:n edustajaksi hallitukseen nimitetään Ponsse oyj:n it- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen.

”Gebwell on viime vuosina kasvanut merkittävästi ja kannattavuus on pysynyt hyvällä tasolla. Tämän sijoituksen myötä yhtiö voi jatkokehittää lämpöpumpputarjontaansa muun muassa suurten kiinteistöjen lämmitystarpeisiin ja tehdä muita toiminnan edellyttämiä investointeja. Näemme markkinassa edelleen merkittäviä kasvumahdollisuuksia”, toteaa LähiTapiolan salkunhoitaja Antti Leppinen.

Vihreä siirtymä luo vahvan kasvupotentiaalin

Järjestelyn osapuolet uskovat, että lämpöpumput lämmitys- ja jäähdytysmuotona valtaavat markkinoita ja korvaavat fossiilisia polttoaineita sekä kiinteistöissä että energialaitoksissa. Kiinteistökohtaista lämpöenergiaa sekä kaukolämpöä tullaan tulevaisuudessa tuottamaan entistä enemmän lämpöpumpputeknologialla.

”Gebwell toimii tämän energiamurroksen ytimessä ja ratkaisuillamme voidaan vauhdittaa vihreää siirtymää. Toimialallamme on meneillään muutos kiinteistön omistajien omistamiin ja uusiutuvilla energioilla tuotettaviin lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin. Kilpailuetunamme ovat joustavuus räätälöidä ratkaisut asiakaskohtaisiin tarpeisiin, pitkälle viedyt IoT- ja automaatioratkaisut sekä erityisesti maalämmön ja kaukolämmön yhdistävät hybridiratkaisut, ” toteaa Gebwellin perustaja Timo Hulkkonen.

Hulkkonen kertoo olevansa tyytyväinen, että yhtiöön saatiin pitkäaikaiset omistajat, jotka ovat sitoutuneita yhtiön toimintaan Leppävirralla. Nyt saadulla pääomalla tarkoituksena onkin kehittää Gebwellin toimintaa nykyisillä paikkakunnilla Leppävirralla, Kuopiossa, Puolassa ja Ruotsissa sekä hakea kasvua myös uusilta markkinoilta.

”Gebwell tavoittelee kasvua erityisesti Suomessa ja Euroopassa. Kasvutavoitteitamme tukevat globaali tarve löytää ratkaisuja ilmastonmuutokseen, energian hinnannousu ja omavaraisuuden arvostuksen nousu. Vastuullisena toimijana Gebwell haluaa olla ekologisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisuiden edelläkävijä”, kommentoi Gebwellin hallituksen puheenjohtaja Arto Herranen.

”Gebwellin osaaminen erityisesti vihreän siirtymän ja yritysvastuun näkökulmasta on paitsi liiketoiminnallinen, myös ekologinen ja jopa asiakasyritysten rahoituksen hintaan vaikuttava mahdollisuus. Suomessa kehitetty hiljainen ja tärinätön teknologia, äly, automaatio sekä soveltuvuus elinkaarimallilla toteutettuna myös teollisiin kohteisiin ovat Gebwellin vahvuuksia”, KPY:n sijoitusjohtaja Kirsi Huusko toteaa.

”Niiden ansiosta näemme yhtiöllä olevan merkittävää kasvupotentiaalia. Lisäksi ratkaisuiden sovellettavuus olemassa olevaan kiinteistöautomaatioon on näkemyksemme mukaan erinomaisella tasolla. Suomeen tarvitaan lisää kansainvälisen tason kehitystä ja ratkaisuja, joilla pärjätään kiihtyvässä kilpailussa paitsi Suomessa, myös muualla Euroopassa”

Gebwellin vähemmistöomistajuuden toteutumisen myötä KPY:n osuuden omistajat tulisivat pääsemään KPY:n kautta osalliseksi entistä monipuolisemmista yrityssijoituksista. KPY arvioi Gebwellillä olevan merkittävää kasvu- ja arvonnousupotentiaalia, minkä uskotaan luovan omistaja-arvoa myös KPY:n omistajille.

”Emme hae omistamamme yrityksen arvonnousua lähtökohtaisesti irtautumisten kautta, vaan haluamme sitoutua yrityksen kasvuun pitkäjänteisesti. Tuomme tullessamme osaamista, leveämmät hartiat ja vahvan kumppanuuden, joilla haluamme vahvistaa yrityksen kehittämistä ja kasvua entisestään”, summaa Lehikoinen.

Gebwell-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli yli 40 miljoonaa euroa. Yrityksen päämarkkina on Suomessa. Lisäksi yhtiö toimii tällä hetkellä Puolan ja Ruotsin markkinoilla. Konserni työllistää noin 270 henkeä, joista noin 200 Suomessa, 60 Puolassa ja 9 Ruotsissa. Yrityksen toiminta on käynnistynyt vuonna 2006.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “KPY ja Lähitapiola vähemmistöomistajiksi vauhdittamaan Gebwellin kasvutavoitteita”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat