Kokeile kuukausi maksutta

Rakennustuoteasetuksesta aiheutuvat isot lisäkustannukset rakennusalalle huolestuttavat hallitusta

Valtioneuvosto on linjannut kantansa Euroopan komission ehdotukseen rakennustuoteasetuksen uudistamisesta.

Komission esityksen mukaan esimerkiksi saniteettilaitteet jäisivät rakennustuoteasetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Suomen hallitus pitää erittäin tärkeinä ehdotuksen tavoitteita edistää rakennusalan kiertotaloutta ja sisämarkkinoiden toimintaa. Tärkeää on myös, että rakennustuotteita on mahdollista käyttää uudelleen nykyistä laajemmin. Ehdotus ei ratkaise kaikkia nykyasetuksen ongelmia, vaan niihin on edelleen etsittävä kestäviä ratkaisuja.

”Suomi on tehnyt paljon töitä sen eteen, että rakennustuotteiden uusiokäyttö ja kierrättäminen EU:ssa helpottuvat. On hienoa nähdä, että rakennustuoteasetuksen uudistus nyt etenee. Kiertotalous tuo ratkaisuja kestävyyskriisiin, ja se on myös suuri mahdollisuus rakennusalalle”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo tiedotteessa.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että EU-lainsäädäntö perustuu ensisijaisesti harmonisoituihin tuotestandardeihin. Jos poikkeuksellisesti käytetään komission laatimia teknisiä ja yhteisiä eritelmiä, on varmistettava sidosryhmien mahdollisuudet osallistua niiden laatimiseen.

Toisaalta Suomen hallitus ilmaisee huolensa, että ehdotettu rakennustuoteasetuksen soveltamisalan muutos voi aiheuttaa rakennusalalle merkittäviä lisäkustannuksia. Komissio ehdottaa asetuksen soveltamisalan laajentamista muun muassa suoriin asennuksiin, tehdasvalmisteisiin omakotitaloihin sekä uudelleen käytettäviin, 3D-tulostettaviin ja rakennuspaikalla valmistettaviin rakennustuotteisiin. Komissio ehdottaa soveltamisalan ulkopuolelle jatkossa rajattaviksi esimerkiksi hissit, vesi- ja viemärilaitteet, saniteettilaitteet sekä liikenneopasteet.

Hallituksen mielestä on tärkeää, että rakentamisen ja rakennustuotteen valmistamisen välinen ero on selkeä. Esimerkiksi rakennuspaikan luonnonmateriaaleista hyödynnettävien rakennusmateriaalien tai infrarakentamisen yhteydessä murskattavan kiviaineksen ei pitäisi kuulua asetuksen soveltamisalaan. Rakennustuotteiden valmistajia on kohdeltava tasapuolisesti riippumatta tuotantomenetelmästä. On yhä selvennettävä, milloin uudelleen käytettävät rakennustuotteet kuuluvat soveltamisalaan ja milloin eivät.

Valtioneuvosto pitää tarkoituksenmukaisena, että pk-sektorilla on mahdollisuus saattaa tuotteita markkinoille yksinkertaistetuilla menettelyillä ja että suoritustasoilmoituksen laatimisesta voi tietyin edellytyksin vapautua. Valtioneuvosto pitää ehdotettua yli kahdenkymmenen vuoden siirtymäaikaa pitkänä ja hankalana rakennusalalle.

Vaikka tuotekohtaisten ominaisuuksien ilmoittamistapa ehdotuksen mukaisesti yhdenmukaistettaisiin, tarve kansalliselle rakentamisen ohjaukselle säilyy. Valtioneuvosto pitää hyvänä mahdollisuutta säätää terveyteen, turvallisuuteen tai ympäristönsuojeluun liittyvien syiden vuoksi kansallista lainsäädäntöä. Edellytyksenä on kuitenkin, että sillä ei rapauteta standardisointia sisämarkkinoiden toimivuuden perustana.

Rakennustuoteasetuksella varmistetaan sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus EU:ssa. Euroopan komissio antoi ehdotuksensa rakennustuoteasetuksen muuttamisesta 30.3.2022.

Suomi on ajanut aktiivisesti rakennustuoteasetuksen uudistamista siten, että rakennustuotteiden uusiokäyttö ja kierrättäminen helpottuvat.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennustuoteasetuksesta aiheutuvat isot lisäkustannukset rakennusalalle huolestuttavat hallitusta”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat