Väitös: Kuntien asiantuntijat pitävät puukerrostalorakentamista betonia parempana kunnan brändille – betonirakentaminen koetaan edullisemmaksi

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan kuntatason asiantuntijoiden mielestä puukerrostalorakentamiseen liittyy sekä mahdollisuuksia että esteitä. Kun puurakentamista verrataan betoniin, molemmissa koetaan olevan omat etunsa.