Muovimattojen aiheuttamat sisäilmaongelmat saattavat jäädä historiaan – tietovaje vaivaa suunnittelua ja asennusta

Helsingissä lokakuun alussa kokoontuneet yli 100 lattiapäällystämisalan ammattilaista olivat yhtä mieltä siitä, että ala tarvitsee lisää riippumatonta tutkimustietoa ja parempia ohjeita.