2050 ennenaikaista kuolemaa, miljardien kulut, silti nämä terveysriskit ohitetaan

Ulkoilman pienhiukkaset ovat terveysvaikutuksiltaan haitallisin ympäristöaltiste. Silti niiden terveysvaikutuksia ja kustannuksia ei oteta juurikaan huomioon strategioiden valmistelussa, Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvioi tuloksellisuustarkastuskertomuksessa.